Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymêrs Cymru: 3. Cymeriadau Ynys Môn
Emlyn Richards
ISBN: 9780860742067 (0860742067)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr yn cofnodi straeon am dros 20 o gymeriadau lliwgar Ynys Môn, gan adlewyrchu etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog yr ynys, wedi eu casglu gan hanesydd a darlithydd profiadol.

An entertaining volume recording stories about over 20 colourful Anglesey characters, reflecting the rich cultural heritage of the island, collected by an experienced historian and lecturer.
Cyn y Nadolig 2004, yn Stiwdio Barcud yng Nghaernarfon, fe gefais i’r fraint o wrando ar Emlyn Richards yn cyflwyno’r gyfrol hon o’i eiddo. Ac nid am y tro cyntaf. Flwyddyn ynghynt, ym Mhlas Menai bryd hynny, cafwyd noson yr un mor bleserus pan gyflwynodd Pregethwyr Môn.

'Mi wnaethon nhw ofyn i mi wahodd deg ar hugain o ffrindiau i lanw’r seddau,' meddai, 'a ’drychwch sut rydw i wedi dod yma,' gan gyfeirio at ei hen gyfaill y Parchedig Edgar Jones yn y gynulleidfa… 'Gorfod cael lifft gan berson – a finnau’n casáu personiaid!'

Yr un afiaith a direidi sydd rhwng cloriau Cymeriadau Ynys Môn, y drydedd yng nghyfres ‘Cymêrs Cymru’ o Wasg Gwynedd. Casgliad o ugain o bortreadau i gyd; rhai o’r cymeriadau yn dal efo ni; y rhan fwyaf, ysywaeth, wedi hen fynd. Ond gyda chyhoeddi’r gyfrol hon fe bery eu ffraethineb.

Nid fod modd bob amser hyd yn oed i Emlyn Richards drosglwyddo’r ffraethineb hwnnw i dudalennau sychion llyfr. Y canlyniad yw fod yma sawl stori sydd fel pe bai heb daro deuddeg am nad oes iddi ergyd. Cawn ein gadael i ddisgwyl yn ofer am y punchline. Ond hawdd deall hynny hefyd, erbyn meddwl. Yn y dweud, ac awyrgylch y foment yn amlach na pheidio, mae’n siŵr gen i, yr oedd y pwyslais.

Mae yma sawl cymeriad na chlywais amdanyn nhw o’r blaen ac ambell un ar goll y byddwn wedi disgwyl gweld ei gynnwys. Twm Nan Ifans, er enghraifft, a yrrai stêm-rolar ac a oedd, yn y pedwar a’r pum degau, yn gyfarwydd i bawb ar ffyrdd yr Ynys. A beth am yr arch drempyn hwnnw wedyn, 'Washi Bach', y cofiaf yn dda amdano fel talp o Fôn fy mebyd? Hawdd y gallai hwnnw fod yn destun cyfrol gyfan i rywun ag anian ymchwilgar Emlyn.

Yn wir, ar ôl y Porthmyn a’r Potsiars, y Pregethwyr ac yn awr y Cymeriadau, pwy sydd ar ôl i’w rhoi dan chwyddwydr y sylwebydd craff hwn o Gemaes? Wel efallai y gellid, a hynny heb ailadrodd yn ormodol, grafu casgliad o amaethwyr a llongwyr, gwleidyddion, neu hyd yn oed bobl ddrwg – os nad yn wir fod y ddau gategori olaf yn ymylu at fod yn yr un blwch!

Ond o un peth yr wyf yn berffaith sicr: ymhlith y mwyaf o gymeriadau Môn mae’r awdur ei hun. Pwy all wadu nad yw Emlyn Richards – y dyn dŵad hwnnw o Lŷn yn y chwe degau – yn Fonwysyn er anrhydedd, ac erbyn heddiw yn y dosbarth cyntaf yn bendifaddau.

Gwyn Llewelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch