Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n Tynnu'r Sled!
Sonia Edwards
ISBN: 9780860742074 (0860742075)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Darluniwyd gan Rhys Bevan-JonesAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori fywiog, ddarluniadol llawn am anturiaethau Owain ac anifeiliaid hud papur wal ei ystafell wely wrth iddynt helpu Siôn Corn i rannu anrhegion ar noswyl Nadolig; i blant 7-9 oed. Dilyniant i Help! Mae 'na Hipo yn y Cwstard!

A lively, fully illustrated story about Owain and the magical animals on his bedroom wallpaper as they help Father Christmas to distribute gifts on Christmas Eve; for children 7-9 years. A sequel to Help! Mae 'na Hipo yn y Cwstard!
Nofel ar gyfer plant tua 7-11 ydi hon. Stori ydi hi am anifeiliaid yn dod yn fyw oddi ar y papur wal yn llofft Owain. Cawn stori anturus llawn cyffro ond eto yn ddigon credadwy – y math o stori y mae plant eisiau ei chredu.

Mae’r ysgrifennu’n synhwyrus a chyffrous gan ddangos dealltwriaeth iach o fyd plentyn bach. Gwneir defnydd o odl yn gwbl naturiol heb lesteirio dim ar rediad y stori na’r ystyr – mae taro ar y cyfuniad cywir yma’n anodd iawn.

Mae’r lluniau’n hyfryd o awgrymog ond yn gadael digon o le i ddychymyg y darllenydd ifanc e.e. hoffais y lluniau o’r clychau fel dau lygad mawr. Mae’r llun o Harri’r hipo yn ei wisg ‘helpu’ ar dudalen 41 yn anfarwol!

Defnyddia’r awdur hiwmor yn gelfydd gan dynnu llun byw yn y meddwl e.e. 'pen-ôl Elwyn yr eliffant mewn trôns coch smotiog yn glanio ar lawr yr ystafell wely'.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r defnydd o eiriau megis ‘tindrwm’. Mi fydd plant wrth eu boddau gyda geiriau fel hyn gan eu bod yn cynnwys enwau ar rannau’r corff sy’n ‘ddrwg'!

Hyfryd yw’r defnydd a wneir o’r darllenydd ei hun – ei gynnwys yn y stori yn gwbl gredadwy trwy ddefnyddio geiriau fel ‘Clyw dithau’. Hoffais y defnydd a wneir o faint y llythrennau ar dudalen 21.

Nofel amserol ydi hon, wedi ei seilio ar y cyfnod cyffrous yn arwain at y Nadolig. Gallaf ei gweld yn dod yn un o glasuron y Nadolig i blant bach drwy Gymru benbaladr, yn fechgyn a merched.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Help! ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch