Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pwysig!
Sian Northey
ISBN: 9780860742128 (0860742121)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori wedi'i lleoli yn y dyfodol. Oherwydd prinder ynni, y mae rhyfel ar droed rhwng y Ddinas a Chefn Gwlad; yn y sefyllfa hon y mae'n rhaid i Rhun ddarganfod beth sy'n arbennig amdani hi ei hun...

A story set in the future. Energy shortage means that war is being fought between the City and The Countryside; against this backdrop Rhun must find out what is special about herself...
Ar stori hon ni ir dyfodol. Mae natur cymdeithas wedi newid ac egni wedi mynd yn brin. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at ganoli egni yn y dinasoedd. Bu gwrthryfel yn cael ei arwain gan bobl a deimlai bod modd rhannu trydan rhwng pawb. Erbyn hyn, mae yna ryw lun ar heddwch, gydar gymdeithas wedi polareiddio yn bobl gefn gwlad a phobl y ddinas. Ond mae criw mentrus yn ceisio newid y drefn . . .

Anodd yw credu mai hon yw nofel gyntaf Sian Northey. Llifar storin rhwydd gan afael yn nychymyg y darllenydd wrth i ni bendroni am gefndir y ferch, Rhin, ai chi pwysig, Gwant. Camp y storwr yw datgelu rhyw fymryn fesul pennod. Dyna a wneir yma mewn nofel sydd wedi ei chynllunio ai hadrodd yn gelfydd.

Ceir digon o uchafbwyntiau gydar arwres ifanc, fel a geir mewn sawl ffilm gyffro, yn ffoi, osgoi a dianc a hithau mewn anwybodaeth am yr erledigaeth. Symudar nofel yn gyflym, ac er mai nofel o ddigwyddiadau yw hi, ceir tipyn o ryngweithio rhwng dau ifanc arall, sef y brawd ar chwaer, Swra ac Aron. Blas diweddglo ffilm James Bond sydd ir penodau clo cyffrous.

Dyma nofel a allai ddod yn wir, ac mae hi'n haeddu ei lle ar silffoedd ein darllenwyr ieuanc.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Llwybrau Llên
Emyr Llywelyn
£9.95
 
Prynwch
Lleidr Hud, Y
Catherine Fisher
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch