Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byw dan y Bwa
Charles Arch
ISBN: 9780860742135 (086074213X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 183 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n darlunio chwarter canrif cyntaf bywyd Charles Arch, gan ganolbwyntio ar fwrlwm y Mudiad Ffermwyr Ifanc yn y cyfnod, yn ogystal â llwyddiannau mewn treialon cŵn defaid, a difyrrwch cwmni llu o gymeriadau lliwgar ei filltir sgwâr.

A portrait of the early decades in the life of Charles Arch, focusing on the vibrant Young Farmers Movement of the time, and the excitement of the sheep-dog trials. An insight is also provided into the lives of many interesting characters of the area.
Nid yn aml y bydd rhywun yn dod o hyd i fferm fynydd, hen abaty, eglwys, ysgol gynradd a gwersyll milwrol Americanaidd i gyd ar yr un safle, ond felly roedd pethau yn y Fynachlog Fawr, Ystrad Fflur, cartre'r awdur, tua chanol y ganrif a aeth heibio. Ychwanegwch at hynny deulu o naw – dau riant, pum plentyn a chwpl o ewythrod, ynghyd â morwyn, gweision, dau letywr a chyfoeth o gymdogion – a dyna ichi aelwyd ei fagwraeth.

Rhoddodd Charles Arch oes o wasanaeth gwerthfawr i amaethyddiaeth a'r diwylliant gwledig, ac fel y prif sylwebydd ar Faes y Sioe yn Llanelwedd mae ei lais yn adnabyddus i filoedd. Pleser felly yw croesawu cyfrol o hanes ei chwarter canrif cyntaf, gartref ar y fferm.

Yn ogystal ag arddull rwydd a diymdrech, mae ganddo gof eithriadol am ddigwyddiadau cynnar a'r ddawn i gyfleu'r gwahanol emosiynau a deimlai ar y pryd. O ganlyniad, wrth ei ddilyn o gwmpas y buarth a'r caeau, mae rhywun yn dod i'w nabod fel person ifanc sydd wedi llwyr ymroi i weithgareddau'r fferm, yn enwedig i'r stoc, yn eiddgar am gael dechrau cneifio a gyrru'r wedd, yn benderfynol ac o ddifrif, ond eto'n ddireidus.

Dyma gronfa gyfoethog o wybodaeth am lu o orchwylion fferm sydd wedi peidio â bod erbyn hyn. Mae yma hefyd doreth o hanesion difyr am gymeriadau a digwyddiadau'r gymdogaeth, o Garnera'r crwydryn i'r milwyr Americanaidd a'u 'tshiwing-gym' ac o eira mawr 1947 i'r pla llygod mawr.

Does dim dwywaith nad yw'r lluniau o'r cyfnod, dros ddeg ar hugain ohonynt, yn ychwanegiad pwysig – ond mewn cyfrol sy'n llawn cyfeiriadau at gaeau a ffermydd penodol, efallai y byddai map yn nodi'u lleoliad wedi bod yn gaffaeliad defnyddiol.

Thâl hi ddim i anghofio un a fu'n ddylanwad arbennig ar yr awdur, sef Miss Rees, ei athrawes yn yr ysgol fach. Hi oedd am iddo ddod yn ei flaen, a hi ddysgodd iddo adrodd mewn mân eistedddfodau ac i actio. Ond wedi ei marwolaeth hi, ac iddo yntau symud i'r Ysgol Uwchradd, fe gollodd flas at ddysg a phethau felly. Dim ond wedi iddo fynd adref i weithio ar y fferm y cafodd ei aildanio gan fudiad y Ffermwyr Ifanc, mudiad a roddodd iddo brofiadau gwerthfawr a chyfeiriad newydd i'w fywyd.

Bydd yn rhaid aros am yr ail gyfrol i gael y stori honno.

Cledwyn Fychan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
A Dyma'r Ola'
Selwyn Griffith
£3.50
 
Prynwch
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch