Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cnegwarth o Had Maip
John Idris Owen
ISBN: 9780860742142 (0860742148)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o atgofion difyr a chynnes yr awdur am gyfnodau plentyndod ac ieuenctid ar Ynys Môn yn ystod yr 1940au a'r 1950au, yn adlewyrchu ei ddyled fawr a'i werthfawrogiad o ddylanwad da nifer o gymeriadau lliwgar ar ei fywyd.

The author's entertaining and warm reminiscences of childhood and youth on Anglesey during the 1940s and 1950s, reflecting his immense debt to and appreciation of the good influence of many colourful characters on his life.
Pan ofynnwyd i mi adolygur gyfrol hon i Gwales, go brin fod golygydd yr adolygiadau'n sylweddoli pa mor eithriadol braff oedd y dewis o adolygydd! Na finnau chwaith, tan i Cnegwarth o Had Maip gyrraedd ac i mi sylweddoli fy mod yn un o ddim ond dyrnaid bach iawn o Gymry a rannodd fagwrfa, yn ogystal chyfnod, o fewn yr un filltir sgwr yn union John Idris Owen.

Cystal i mi yn syth bin felly ddatgan fy niddordeb, chwedl gwleidyddion a chynghorwyr lleol. I John, gymaint ag i unrhyw un, y mae fy niolch am hau ynof yn gynnar iawn hoffter o lyfrau ac o ddarllen. Oddi ar silff tŷ capel y Tabernacl, Tynygongl, y benthycais bron yr oll, synnwn i fawr, o gyfres o ddau ar bymtheg o lyfrau plant a gyhoeddwyd yn ystod pedwar degau a phum degaur ganrif ddiwethaf gan Wasg y Brython, Lerpwl. Am hynny byddaf yn fythol ddiolchgar, gan i deitlau fel Helynt Coed y Berw a Sbandor Llinyn roi iachach sylfaen i blentyndod nar cyfrolau sychdduwiol rheini - ar un nofel ddirwestol nawddoglyd Teulu bach Nantoer - a ganiateid ar aelwyd Bryn Neuadd.

Rwyn casglu main rhannol i dafod yn ei foch y dewisodd John y teitl Cnegwarth o Had Maip. Serch ei fod on enillydd teilwng Medal Ryddiaith Prifwyl Llambed, 1984, ac yn awdur sawl cyfrol wedi hynny, casgliad a gawn ni y tro hwn o bytiau a gyhoeddwyd o dro i dro, darnau eraill wedi hen ddisgwyl am gael eu cymoni, a thraphlith atgofion fun cyniwair yng nghefn y cof cyn eu trosglwyddo i dudalen wag. Hel y Cnegwarth fu rhwng cloriau nodiadau pensel blwm yn casglu yng nghefn drr, o bosib.

Treuliais innau sawl orig ddifyr yn dilyn glennydd Afon Tŷn Llan ac fe welaf yn glir am y tro cyntaf ers hanner canrif y wraig yn sioe Newsome yn arafu, gydai pholyn hir, feiddgarwch yr hogia mawr yn siglen beryglus y ffair. Mwynheais y cyfan. Ond rhaid codi'r cwestiwn pwy mewn difri, ac eithrio'r 'dyrnaid bach', fydd diddordeb mewn darllen am gymeriadau yr hyn sydd, bron yn llythrennol y tro hwn, yn filltir sgwr?

Gwyn Llewelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch