Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwrt Cosbi
John Hardy
ISBN: 9780860742159 (0860742156)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Darluniwyd gan Huw Richards EvansFformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol hynod ddarllenadwy yn cynnwys ymsonau radio difyr a glywyd gyntaf ar Radio Cymru ynghyd â rhai ymsonau newydd sbon yn trafod amrywiaeth o bynciau gan ddarlledwr a sylwebydd chwaraeon poblogaidd. 27 ffotograff a llun du-a-gwyn.

A very easy-to-read volume of entertaining radio monologues first heard on Radio Cymru together with some brand new monologues on a variety of subjects by a popular broadcaster and sports commentator. 27 black-and-white illustrations.
Fel un oedd yn gyfarwydd slot y 'cwrt cosbi' ar Radio Cymru beth amser yn l, roedd fy mhryderon ynglŷn throsglwyddo fformat radio i dudalennau llyfr yn cael eu hadleisio yn rhagair Huw Llywelyn Davies; ai ymsonau i wrando arnynt yn hytrach nau darllen ydynt?

Rhwng cloriaur gyfrol, mae John yn ein tywys ar hyd llwybrau digon amrywiol, ac maer diffyg dilyniant yn rhan o apl y Cwrt Cosbi. Maer diffyg patrwm yn cadwr darllenydd yn gaeth wrth i ni chwerthin, tosturio, uniaethu ac anghytunon chwyrn gyda rhagfarnau a phrofiadaur awdur. Maen croniclo digwyddiadau syn gyffredin i bob un ohonom, yn bwrw golwg ar y byd on cwmpas ac yn gwneud hynny gyda dawn dweud aruthrol. Mae teuluoedd, tyfu i fyny a magu plant yn bynciau y maen dychwelyd atynt dro ar l tro.

Teimlais ar l ychydig fod nifer or ysgrifau yn rhy fyr or hanner, a braidd yn bytiog mewn gwirionedd. Buaswn wedi hoffi gwybod mwy am rai or cymeriadau syn cael eu crybwyll, ac wedi hoffi i John ymhelaethu ynglŷn rhai or anturiaethau maen eu profi ond wedi dweud hynny, cyfyngiadaur amserlen radio wreiddiol sydd wedi gosod patrwm a phennu cywair yr ysgrifau maen siŵr.

Mae John Hardy yn fodlon ei ddinoethi ei hun yn y gyfrol hon (nid yn llythrennol – er ei fod yn neilltuo pennod i noethlymunwyr) Dydy e ddim yn ofni chwerthin ar ben ei wendidau personol, nac yn osgoi adnabod y ffaeleddau yn ei gymeriad – a thrwy hyn i gyd rydym yn dysgu am y byd on cwmpas trwy lygaid awdur difyr a dawnus. Er mor braf fyddai cael y 'Cwrt Cosbi' yn l ar donfeddi radio, dwi yn teimlo fod y deunydd yn eistedd yn esmwyth a chartrefol iawn rhwng dau glawr.

Ar l gorffen y gyfrol, teimlais fy mod wedi cael codi cornel llen ar fywyd difyr, llawn ac amrywiol – ac mi odd hynnyn fraint ac yn fwynhad. Mae modd dipio i mewn ac allan or gyfrol, neu ei mwynhau mewn un eisteddiad nid yn annhebyg i flwch o Quality Street adeg y Nadolig!

Morys Gruffydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch