Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffarwel i'r Sbectol
John Roberts Williams
ISBN: 9780860742173 (0860742172)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyfoethog o sgyrsiau radio olaf treiddgar y darlledwr profiadol a threiddgar John Roberts Williams (1914-2004) rhwng 1999 a 2004, ynghyd â detholiad o rai o'i sgyrsiau cynnar o 1981 hyd 1983.

A rich collection of the last radio contributions of the experienced and respected broadcaster John Roberts Williams (1914- 2004) between 1999 and 2004, together with a selection of some of his earlier contributions from 1981 to 1983.
Ie, trist; dyma gasgliad o ysgrifau olaf John Roberts Williams, wedi eu dethol gan Alun Rhys. Mae hi'n chwith heb ei sgyrsiau goludog wythnosol ar y radio. Wrth ddarllen y gyfrol hon does dichon peidio chlywed ei lais yn traddodi, ac nid ystrydeb yw dweud na fu erioed neb tebyg iddo. Roedd ei allu i gostrelu newyddion a theimladau ac ymateb yn rhyfeddol. Dawn arall oedd peri bod pob paragraff yn llifo o un i'r llall yn ddi-wnad.

Fel y dywed y geiriau ar y clawr l, yr oedd ei feddwl fel rasel, ei ddadansoddiad yn wreiddiol, a'i wybodaeth yn eang. Gwyddem oll beth oedd yn bwysig iddo. Ei gariad at ei deulu, ei feddwl mawr o Eifionydd, ei bleser mewn pl-droed, a'i deyrngarwch di-ildio ond nid cibddall i'w wlad. Yr oedd ynddo ddyfnder a gweledigaeth a'r gallu i ddethol yr union air i'w cyfleu.

Sgyrsiau ddarlledwyd rhwng Medi 1999 a Medi 2004 a geir yma, yn cynnwys ei sgwrs olaf ar 18 Medi. Cyfrol o hanes Cymru ydy hi. Portread crwn o hynt a helynt ein gwlad yn ystod y cyfnod hwnnw. Ei gryfder oedd ei fod yn trafod popeth dan haul. Mae'n amhosib dewis y sgyrsiau gorau, gan eu bod i gyd yn apelio. Y mae'n arbennig o dda wrth dalu teyrnged i'r ymadawedig – dawn brin yn y wasg Gymraeg a Chymreig heddiw. Patrwm o deyrnged yw Cofio Gruffudd Parry, er enghraifft. Yr un modd i Geoff Charles, y tynnwr lluniau y cafodd gymaint o hwyl a budd yn ei gwmni pan oedd y ddau'n gweithio ar Y Cymro.

Roedd ei iaith yn gyhyrog, afraid dweud, ac nid oedd yn medru dygymod Chymraeg sathredig. Medrai droi yr iaith rownd ei fys bach ac yr oedd ganddo hiwmor slei hefyd, megis yn yr ysgrif Potes Maip lle mae o'n sn am 'Jiwlib' y Frenhines. Nid camdeipio yw'r gair hwn ac y mae yna lawer mwy iddo nag a ymddengys ar yr wyneb; mae ei ddarganfyddiad am darddiad y gair rwdins (sef meipen neu swejen i'r gweddill ohonom) o roota baga yn ddifyr tu hwnt.

Ysgrif broffwydol hefyd yw'r un am Eisteddfod y Faenol, na chafodd yr awdur ei gweld. Rhagwelodd lawer o drafferthion yr Ŵyl Genedlaethol. Nid oedd yn ofni canmol ac nid oedd yn ofni cystwyo. Dyna oedd ei gryfder. Ac ar ben hynny, yr oedd bob amser yn ddifyr gan fod ganddo gof mor dda a chysylltiadau ym mhob rhan o Gymru. Mae gen i ryw syniad bod ganddo beth wmbredd o gyfrinachau hefyd!

Mi wni fyd o les i bawb ohonom ddarllen y sgyrsiau hyn. Mae yna wers ynddynt i bob gwleidydd, pob eisteddfodwr, pawb sydd yn ymhl 'r bywyd cyhoeddus. Yr oedd yn gyfoes ei syniadau hefyd. Ni chlywais erioed mohono'n collfarnu merched. Yr oedd wedi gorfod edrych ar ei l ei hun yn y tŷ. Ac ni welai ddim byd o'i le ar gael cerrig plastig i'r Orsedd. Gwireddwyd ei obeithion eleni yn y Faenol. Fel y dywedwyd yn angladd Llwyd o'r Bryn: Mae'n chwith. Pwy lenwith ei le?

Hafina Clwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch