Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Omlet
Nia Medi
ISBN: 9780860742180 (0860742180)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 250 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Medi 2005
Nofel feiddgar a doniol iawn am wyliau haf Angharad Austin, athrawes sengl yn ei thridegau. Adroddir ei hynt a'i helynt mewn arddull unigryw gyda sylwadau craff ar fywyd ac ar bobl yn gyffredinol. Nofel gyntaf yr actores o bentref Llanfair ger Harlech. Cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2005. Addaswyd yn ffilm deledu yn 2008.

A lively and witty novel about Angharad Austin, a teacher in her thirties on summer holidays. The events unfold, and the story is told with perceptive interpretations of life and of other people. A debut novel by Nia Medi, the actor from Llanfair, near Harlech. First published July 2005. Adapted as a tv film in 2008.
Pam ddylech chi ddarllen adolygiad arall or nofel hon? Mae hi wedi cael llawer o sylw, ac ysgrifennwyd sawl adolygiad ohoni eisoes. Ai oherwydd mair actores Nia Medi ywr awdures? Maei hwyneb yn gyfarwydd ac fellyr chwilfrydedd o ddarllen ei gwaith yn fwy na gydag awduron cyffredin . . . ar adolygiadaun niferus.

Maen gas gen ir cyfrifoldeb o orfod canfod bod rhywbeth yn ddoniol. Darllena hwn – mae o mor ddoniol! Maer gwarth o anghytuno yn rhywbeth iw osgoi ar bob cyfri, yn enwedig os oes adolygiad iw sgwennu. Bu llawer o sn am ddoniolwch y nofel hon, yn Golwg, ar Wedi Saith, ac yn y blaen. Felly, gydag wyneb lemwn yr eisteddais iw darllen ar dasg o smwddior gwg om talcen yn ymddangos yn amhosib. Gydar holl heip y tu l iddi, roedd tipyn o waith profii doniolwch gan y nofel hon iw gwneud. Gyda theitl pob pennod yn chwarae ar eiriau enwog nofelau mawr, roedd hin trion rhy galed. Doedd pethau ddim yn argoelin dda, Ond ydy, mae hin ddoniol – yn hilariws mewn mannau ac yn ddifrifol hefyd weithiau.

Gallasair bennod honno am berthynas anodd Angharad Austin gydai mam sefyll yn annibynnol fel stori fer. Gall llyfrgellwyr lawenhau fod yna le i gael silff gyfan ar gyfer y chick-lit Cymraeg erbyn hyn. Gallai Omlet sefyll ochr yn ochr gwaith Mari Emlyn a Lleucu Roberts, ac maer arddull ar hiwmor yn ymdebygun fawr i nofelau Bethan Gwanas.

Dwin hoff or prif gymeriad, Angharad Austin. Mae hin hen hogan iawn. Hi yw ffrind gorau pawb. Tybed ai eironi barodd iddi ddweud ei bod yn simsanu braidd fel Waldo? Gadewch i ni gredu hynny rhag ofn ir grachen olygyddol Gymraeg gael ei phigo eto. Maen llyfr syn hawdd ei ddarllen, wel yn hawdd i mi, ond does gen i ddim problem gyda darllen tafodiaith ogleddol. Daw hyn fi at y pwynt fod yna wagle ar y silff yna y soniais amdani ar gyfer chick-lit deheuol a dinesig ei naws. Ond tybed a fyddai hynnyn gweithio? Air tirlun mynyddig ynan cyferbynnu gyda bywydau modern llawn colonic irrigation, tc-aws a phroblemau carwriaethol syn gwneud y nofelau yma, ond yn fwyaf arbennig hon, yn ddoniol? Trafodwch.

B.S. Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Nia Mererid o Kaneohe, Hawaii i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dyma nofel dda iw ddarllen ar y traeth neu ar eich gwylie. Maer cymeriadaun gryf ar hiwmor yn codi gwn. Mi rydw in edrych mlaen at nofel nesa Nia Medi. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch