Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 29. Ar Lwyfan Amser
J. O. Roberts
ISBN: 9780860742203 (0860742202)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 229 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y nawfed ar hugain gyfrol yng Nghyfres y Cewri. Ceir yma hanes bywyd a gyrfa yr actor o Fon. Olrheinir hanes ei fywyd o Lerpwl i Fon, a cheir hanesion am ei deithiau a'i brofiadau difyr. Yn ogystal a'i ddawn actio, ceir gwybod hefyd am ei ddileit yn canu ac ar y cwrs golff. 44 llun du-a-gwyn.

The twenty-ninth volume in the Cyfres y Cewri series. Here we have the life and career of the actor from the Isle of Anglesey. It tells the story of his life from Liverpool to Anglesey, and it contains stories of his travels and his interesting experiences. As well as his acting talent, we also hear about his delight in singing and on the golf course. 44 black-and-white pictures.
Dyma lyfr hynod ddiddorol a hoffus syn cychwyn drwy greu darluniau plentyndod o fywyd cefn gwlad Sir Fn yn ogystal chymdeithas Gymreig a dinesig Lerpwl. Cawn hanesion teuluol syn frith o gymeriadau a gaiff eu hadnabod drwy enw eu cartrefi, a disgrifiadau manwl o grwydro ar draws llwybrau a chaeau i fynd ir ysgol neu i ddal trn. Daw llefydd ag atgofion yn l ir awdur ac maen eu rhannu gyda ni yn gynnil ac yn llawn hiwmor. Cafwyd caledi mawr yn ystod plentyndod J.O.; cafodd ei chwaer ac yntau eu gwahanu oddi wrth eu rhieni yn ystod y rhyfel a mynd yn l fel ifaciws i aros gyda pherthnasau, ond nid ywn ymdroi mewn hunandosturi. Ir gwrthwyneb: ymlaen ir antur nesaf! Ac eto, yn nes ymlaen, pan ddaw i sn am waeledd a marwolaeth ei wraig, mae symlrwydd a didwylledd ei arddull o ysgrifennu yn deimladwy a synnwn i ddim na ddawr bennod hon chysur i sawl un.

Cawn hanesion ysgol a choleg o safbwynt disgybl ac athro (yn enwedig yn Ysgol Llangefni ar Coleg Normal, Bangor). Maen sn am ei gyfnod yn yr Aifft yn cyflawni ei Wasanaeth Milwrol Cenedlaethol, ac yn naturiol mae yna lawer yn y gyfrol hon am ei brofiadau ym myd eisteddfodau ac ym myd y ddrama. Diddorol oedd clywed hanesion Theatr Fach Llangefni yn ymweld r Iwerddon ac ynar Unol Daleithiau yng nghanol y saithdegau. Mae yma gyfeirio at actio gydar BBC pan oedd rhaglenni teledu Cymraeg yn cael eu recordio yn Birmingham, a llawer o straeon difyr a doniol am Theatr Gwynedd a ffilmio cyfresi ar gyfer S4C. Mewn un bennod, sonia am wneud campau rhyfeddol a pheryglus tra oedd yn ffilmio: bu mewn mr ac afonydd sawl tro, mewn un achos yn ceisio achub tarw a hithaun tresio bwrw. Yr eironi yw – fel y mae ef ei hun yn ei ddweud ar l ffilmio yn y Rhaeadr Ewynnol – fod y cyhoedd yn cymryd yn ganiataol taw hogia stynt ac nid y prif actor fu wrthi!

Mae ei foddhad wrth actio yn ymestyn i feysydd arall yn ei fywyd. Maen aelod o gr a chlwb golff ac yn gefnogwr a chwaraewr (pan yn iau) y bl gron a hirgron. Cyfeirian aml at gyfeillion, ar hwyl ar gefnogaeth a gaiff yn eu cwmni. Dyma groniclo bywyd llawn, y lleddf ar llon, yn ddiffwdan ac yn ddifyr. Ddyffeia i unrhyw un i ddarllen yr hanes ar dudalen 49 heb chwerthin yn uchel!

Gwen Ellis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 24. Dwi'n ...
Stewart Whyte McEwan Jones
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch