Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymrs Cymru: 4. Cymeriadau Eifionydd - Mn Bethau Hwylus
W. S. Jones
ISBN: 9780860742210 (0860742210)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 122 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr yn cofnodi straeon am gymeriadau lliwgar Eifionydd, wedi eu casglu gan awdur adnabyddus.

An entertaining volume recording stories about colourful Eifionydd characters, collected by a popular author.
Dymar bedwaredd gyfrol yn y gyfres Cymrs Cymru, cyfrol o amrywiol ysgrifau gan awdur difyr a phoblogaidd, awdur sydd hefyd yn llenor gwych. Lebal ar y drydedd drr yng ngweithdy ei daid-yng-nghyfraith, John Jones Betws Fawr, oedd Mn Bethau Hwylus, drr i gadw trefn ar bethaur gweithdy. Ar y dudalen gyntaf un, disgrifiar awdur ei hun fel un sydd i feddwl ar chwl. Dim or fath beth! Mae ei gof rhyfeddol, yn arbennig am ambell sgwrs neu ddywediad, yn datgelu str dihysbydd banc atgofion pump a phedwar ugeinmlwydd iraidd a bywiog iw ryfeddu, ar cyfan yn llifon ddiymdrech a diymffrost yn ffrwd lifeiriol gref, yn hen, hen iaith yr Eifionydd a gr.

Ceir yma, fel y disgwylid, berlau diangof, ar un yn fwy felly nar bennod am yr anfarwol drempyn, John Preis. Yma mae W.S. ar ei graffaf, ar ei orau disgleiriaf, yn rhoi darlun gwirioneddol fyw a chynnes i ni or dyn gwahanol yma, y dyn dreuliodd ei oes yn comandio, nid gofyn, y dyn na ddwedodd o erioed, medda nhw, y gair Diolch. Ia, medd Wil, un felna oedd o. Un ai roedd on wahanol neu maer gweddill ohonon ni i gyd run fath. Lojic, hwnna ydi o!

Roedd gen i ddiddordeb personol yn hanes teulu Tyddyn Sianel gan fod fy nhad yn ffrindiau Meredydd, yr adeiladydd mwyn. Perthynai iddo ias ryfygus ei deulu, a bm innan glanna chwerthin am ben ei hanes o ai frawd Dic, heb lorrin y byd i gludoi bethau, yn gyrrur moto-beic Sunbeam drwy Ros-lan, Meredydd wrth y llyw a Dic ar y piliwn ai gefn at y dreifar, yn tynnu berfa yn llawn arfa a defnyddia codi tŷ. Brensiach!

Ydynt, maer mn bethau yn llawn doniolwch, o hanes Defis y Sgŵl yn leinior hogia nes byddan nhwn gwaedu, i ham an eggs a daun dri o wya William y Crown, rhesymeg ryfeddol Twm Morris yr Hm Grd, a byddardod Anti Siw. Ac ynar nodyn mwya personol ohonyn nhw i gyd, a hynny dan bennawd hollol anniddorol i mi Moto-Beics. Yno edrydd ei hanes yn prynu clamp o Norton gan fy nhad, a hanes diwedd annhymig y beic mawr urddasol hwnnw yn llosgin ulw ger Camp Penychain, a rhyw ddreifar digywilydd yn stopio ac yn hanner cyhuddo W.S. o geisio ailadrodd gweithred y Tri ym Mhenyberth!

Llyfr ardderchog ei gynnwys, ei iaith ai gyflwyniad, fel bob amser, gan un on pennaf llenorion. Prynwch o wnewch chi ddim difaru.

Geraint Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amen, Dyn Pren - ...
Gwilym Tudur
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
 
£3.95
 
Prynwch
Cerddi Fan Hyn: Cerddi ...
 
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch