Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gair, Sain a Llun
Lyn Ebenezer
ISBN: 9780860742227 (0860742229)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 215x137 mm, 161 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes gyrfa a bywyd Lyn Ebenezer drwy edrych ar ei brofiadau gwaith fel darlledwr. Dyma lyfr dadlennol a difyr sy'n cynnig portread gonest a chynnes o'r cymeriad hoffus. Ceir hefyd son am y cymeriadau y bu'n gweithio gyda hwy, a ffotograffau pwrpasol.

A volume about the career and life of Lyn Ebenezer, discussing his experiences as a broadcaster. An interesting and revealing autobiography that shows his honesty and likability. It also includes memories about various colleagues and other characters, and suitable photographs.
Ar ddechrau Gair, Sain a Llun mae Lyn Ebenezer yn ei ddisgrifioi hun yn darllen copi ei dad or Daily Herald o glawr i glawr, ac yntau ond yn saith oed. Bron i drigain mlynedd yn ddiweddarach, dydi cariad yr awdur at y gair printiedig nac at newyddiaduraeth yn arbennig ddim wedi pylu o gwbl. Nid hunangofiant ywr gyfrol hon – cyhoeddwyd Cae Marged gan yr awdur ar ddechraur 1990au – ond golwg yn l ar ei yrfa faith fel newyddiadurwr, ar bapurau newydd ac ar y teledu.

Maen amlwg mai newyddiadurwr wrth reddf yw Lyn Ebenezer, a chawn ei hanes yn dechrau trwy yrru pytiau ir papur lleol yn Aberystwyth, y Cambrian News, cyn cael cynnig swydd lawn amser ar gyflog oedd yn gryn dipyn yn fwy nai 13 yr wythnos fel llyfrgellydd yn y coleg ger y lli. Bydd y rhai busneslyd yn ein plith yn mwynhau gonestrwydd Lyn Ebenezer wrth sn am ei enillion ar hyd y blynyddoedd. Maen cydnabod iddo wneud yn dda iawn yn ystod ei flynyddoedd yn cyflwynor rhaglen Hel Straeon, ond mae hefyd yn cyfaddef nad oedd ei 230 y dydd fel cyflwynydd Pnawn Da yn y cyfnod mwy diweddar yn mynd yn bell iawn ar l iddo dalu am ei lety yn Llanelli ai bryd o fwyd Indiaidd nosweithiol yn y dref honno!

Yn anochel, mae llawer oi anectodau difyrraf fel newyddiadurwr ar y Cambrian News ar Cymro eisoes wediu hadrodd yn ei hunangofiant. Er bod sylw i nifer o hanesion difyr yn Gair, Sain a Llun, mae hefyd yn gyfle i Lyn Ebenezer i fwrwi fol ar nifer o bynciau syn ei gorddi. Maen amlwg fod y penderfyniad yn 1997 i beidio ag ail-gomisiynu Hel Straeon yn dal i frifo. Ond yr hyn syn ei gythruddo fwyaf ywr penderfyniad dienw i ddod i gyfnod fel cyflwynydd Pnawn Da i ben, ac yntau ond bedwar mis i ffwrdd oi ymddeoliad. S4C syn ennyn ei ddicter mwyaf, ac maen drwm ei lach ar y sianel am ddiffyg trefn yn ogystal diffyg gweledigaeth.

Fel unrhyw gyfrol gan Lyn Ebenezer, mae hwn yn llyfr hynod ddarllenadwy. Maen debygol o apelio at unrhyw un sydd diddordeb mewn newyddiaduraeth, yn ogystal r gwylwyr niferus sydd wedi gwerthfawrogi cyfraniad sylweddol Lyn Ebenezer i ddarlledu Cymraeg ar hyd y blynyddoedd.

Kate Crockett

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
A Dyma'r Ola'
Selwyn Griffith
£3.50
 
Prynwch
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch