Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llais Cenedl – Cyfrol Deyrnged John Roberts Williams
ISBN: 9780860742234 (0860742237)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Golygwyd gan Nan Elis, Gwenno Ffrancon Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol deyrnged i John Roberts Williams yn cynnwys atgofion a theyrngedau iddo gan nifer o'i gyfeillion a'i gydweithwyr, yn ogystal â detholiadau o'i waith. Mae'r gyfrol yn dilyn ei fywyd a'i yrfa o Eifionydd ei blentyndod i'r Brifysgol ym Mangor; i Bwllheli a Chroesoswallt gyda'r Herald a'r Cymro; i Gaerdydd a Bangor gyda'r BBC, ac yna i'w gymdogaeth olaf yn Llanrug.

A tribute to John Roberts Williams including memories and tributes from friends and colleagues together with a selection of his work. The volume recounts his life and career from childhood Eifionydd to Bangor University; Pwllheli and Oswestry with the Herald and Cymro to Cardiff and Bangor with the BBC ... terminating in Llanrug, his final home.
Mae yna fwlch anferth yn y gyfrol hon; ond nid bair golygyddion nac awduron yr ysgrifau mo hynny. Dim ond un ffordd fyddai yna i lenwir bwlch: cyhoeddi pob copi o bapur newydd Y Cymro yn yr 1940au ar 50au pan oedd John Roberts Williams yn olygydd.

Creadur ei gyfnod, ei genhedlaeth ai gefndir ydi golygydd da, un syn gallu synhwyron reddfol sut y maer gwynt yn chwythu a sut i drefnur hwyliau i fanteisio arno. Y darn sydd – yn llythrennol a ffigurol – yng nghanol y gyfrol hon o ysgrifau, pytiau atgofion a darnau o waith JRW ei hun ydi un Aled Gruffydd Jones, am yr arloeswr a ddaeth thechnegau ac agweddau newydd a theimlad o hwyl i faes newyddiaduraeth boblogaidd Gymraeg. Un o sgiliau golygydd fel fo oedd gallu nabod straeon a darluniau bach i gyfleu pethau llawer mwy, a dyna'r hyn y maer ysgrifau gorau yn ei wneud hefyd.

Defnydd o iaith a lluniau oedd un or cyfrinachau eraill; dewis pobl dda yn ohebyddion, ffotograffwyr a chyfranwyr oedd un arall ond all hyd yn oed Aled Jones ddim diffinior athrylith, dim ond crybwyll y llun enwog hwnnw or bardd Carneddog yn gadael Eryri am y tro ola.

O ran greddf, papur ir ardaloedd hynny oedd Y Cymro. Sŵn a chymeriad cadarnleoedd Cymraeg y Gogledd ar Gorllewin sydd iddo; y rhan or genedl yr oedd John Roberts Williams yn fynegiant eithriadol ohoni.

Maer atgofion yn rhoi cip ar wreiddioldeb y cymeriad unigol hefyd ar ysgrifau eraill yn asesu ei gyfraniad ym myd teledu a ffilm, doniolwch difrifol ei nofelau ai straeon byrion ac, wrth gwrs, sgyrsiau diwedd-gyrfa Dros fy Sbectol. Oherwydd mai rŵan ydi rŵan, cafodd y rheiny ormod o sylw adeg marwolaeth John Roberts Williams oi gymharu i gyfraniad arloesol yn y meysydd eraill, ond maen nhwthaun nodweddiadol. Mae murmur yr Hen Destament, chwedl Aled Jones, iw clywed ynddyn nhw a blas y cymdeithasau uniaith (bron) yn Eifionydd ei blentyndod fel y sbeis mewn pwdin Dolig. Murmur a blas nad ydyn nhw bellach yn cyrraedd synhwyraur rhan fwya or genedl, hyd yn oed y genedl Gymraeg. Dal cyfnod a chymdeithas a wnaeth John Roberts Williams gydar Cymro ai waith darlledu ac, er mor gyfoes oedd ei sylwadau, y cefndir hwnnw oedd yn rhoi maeth iw sgyrsiau radio hefyd.

Roedd yn siarad efo rhan or genedl, ac ar ei rhan hi hefyd. Ir rhan honno, ychydig yn hwyr, y maer gyfrol hon.

Dylan Iorwerth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae nifer fawr o bobl wedi cyfrannu i'r gyfrol, yn edmygwyr, teulu a ffrindiau llawer ohonynt yn bobl amlwg ym mywyd Cymru.

Mae Gwenno Ffrancon, cyd-olygydd y gyfrol, ar staff Adran Gymraeg Coleg Prifysgol Cymru, Abertawe.

Mae ei chyd-olygydd, Nan Elis, yn olygydd rhan-amser yng Ngwasg Gwynedd yn ogystal bod yn gerddor rhan-amser.

Roedd John Roberts Williams ei hun, wrth gwrs, yn awdur 13 o lyfrau (rhai ohonynt dan yr enw John Aelod Jones), a bu hefyd yn olygydd Y Cymro a'r Casglwr.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol deyrnged i John Roberts Williams brenin y cyfathrebwyr. Atgofion a theyrngedau iddo gan nifer fawr o'i gyfeillion a'i gydweithwyr, yn ogystal detholiadau o'i waith.

Mae'r gyfrol yn dilyn ei fywyd a'i yrfa o Eifionydd ei blentyndod i'r Brifysgol ym Mangor; i Bwllheli a Chroesoswallt gyda'r Herald a'r Cymro; i Gaerdydd a Bangor gyda'r BBC, ac yna i'w gartref a'i gymdogaeth olaf yn Llanrug, Gwynedd (lle bu farw yn 90 oed yn 2004).
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pam Na Fu Cymru - ...
Simon Brooks
£16.99
 
Prynwch
Real Liverpool
Niall Griffiths
£9.99
 
Prynwch
Bro a Bywyd: Gwynfor Evans
 
£11.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch