Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
ISBN: 9780860742258 (0860742253)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddifyr a doniol yn addas ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau cynnar.

An entertaining and humorous story suitable for early teenage readers.
Nofel fywiog ar gyfer merched ifanc bywiog ywr geiriau a ddefnyddir i ddisgrifior nofel hon ar y clawr. Yn sicr, mae yma ddigon o gyffro a digwyddiadau cyffrous i hoelio sylwr darllenydd ac iw annog i ddarllen ymlaen er mwyn gwybod beth syn digwydd.

Lois yw prif gymeriad y nofel, merch ifanc gyffredin syn denu cydymdeimlad y darllenydd. Mae ei bywyd yn llawn or problemau a ddaw i ran y mwyafrif o ferched yr un oed hi - anghydweld gydai brawd, cenfigen yn arwain at anghydweld ymhlith merched ysgol, problemau bechgyn a phroblemau teuluol. Does dim yn anghyffredin yn y problemau a nodir. Rwyn sicr y gallai llawer o ferched yn eu harddegau cynnar uniaethu gyda rhai or problemau a wyntyllir yn y nofel.

Maer problemau yn cael eu gweu ynghyd a nifer o storau'n cydredeg. Mae ymgais Lois i wireddu breuddwyd i gael ei dewis i actio mewn cyfres ddrama newydd yn cydredeg gydar problemau mawr syn wynebu ei chwaer ac yn plethu drwyr cyfan mae casineb merched fel Julie a Gemma 'Hulk'. Llwyddar awdures i blethu straeon yn effeithiol, heb ir naill stori effeithio ar y llall. Mae cyd-destun y digwyddiadau yn gwbl gyfoes a cheir cyfeiriadau at bethau y byddair darllenwyr yn gwbl gyfarwydd hwy.

Maer cymeriadau i gyd yn rhai y teimlwn ein bod yn eu hadnabod ac feu gwelwn i gyd trwy lygaid Lois gan hoffir cymeriadau hynny syn annwyl yn ei golwg hi, er enghraifft Jan ac Elin, a chasur merched syn greulon tuag ati hi fel Gemma a Julie. Cydymdeimlwn yn fawr gydag Alys wrth iddi hi wynebu problemau mawr ei bywyd ac rydym yr un mor gonsyrnol Lois am ddiogelwch ei chwaer.

Dyma nofel hawdd ei darllen ac rwyn siŵr y bydd yn rhoi llawer o bleser ir darllenwyr.

Iona Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: ...
Mari Stevens
£2.95
 
Prynwch
Patagonia - Croesi'r ...
Matthew Rhys
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch