Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
ISBN: 9780860742289 (0860742288)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 260 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Awst 2006
Nofel dditectif, gydag elfen gref o ffars, sy'n troi o gwmpas llofruddio'r Archdderwydd mewn Eisteddfod Genedlaethol.

A detective novel, with elements of farce, recounting the murder of the Archdruid at a National Eisteddfod.
Dim ond un nofel dditectif lle bu llofruddiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol fedra i gofioi darllen, sef Y Gadair Wag gan John Ellis Williams. Fei cyfieithodd hi hefyd o dan y teitl Murder at the Eisteddfod. Gwn am lawer o gerddi a chaneuon a lofruddiwyd yn y Brifwyl, ond mae Emlyn Roberts yn Y Ddraig Goch yn mynd ni ar drywydd llofruddiaethau syn cynnwys dau Archdderwydd a Cheidwad y Cledd.

Dyma, am y tro cyntaf, ymgais i ysgrifennu yn Gymraeg yn genre Dashiell Hammett, Raymond Chandler a Mickey Spillane. Cofiaf unwaith gael fy nhemtio i gystadlu yn y Genedlaethol ar gyfieithu un o nofelau Chandler. Gwrthodais y demtasiwn am na welwn sut y gellid trosi Down Town Los Angeles i Gaernarfon neu Abertawe. Wnes i byth feddwl y gallai weithio, tan nawr.

Mae nofel Emlyn Gomer wedi ei seilio ar blot digon tebyg i The Maltese Falcon, a ysgrifennwyd gan Hammett yn 1930. Ond nid dynwarediad a geir yma. Maer cyfan yn Gymraeg ac yn Gymreig, ac yn hyfryd o ddoniol. Yn wir, rhag i neb ei gyhuddo o ddynwarediad, bun ddigon powld i achub y blaen drwy sn am The Maltese Falcon yn y nofel!

Cryfder y meistri Americanaidd oedd defnyddio brawddegau pytiog, bachog, a dyna geir yma. Ac mae yma gymeriadau lliwgar syn haeddu eu lle mewn nofelau dilynol. Maer prif gymeriad, Jaci Nora, yn rhyw gyfuniad o Sam Spade a Dic Preifat. Yn gymdeithion iddo mae ei ysgrifenyddes, Hanna Barbara, ei fenyw ddiweddaraf, Lili Leddf, y feindlws Lois Calon, Clagwydd y tafarnwr, Stirling Moth, y cwcwallt, y Prifardd Melangell Fazackerly, Gyfylchi Gyfylchi (yn hytrach na Dwygyfylchi) a llawer, llawer mwy.

Mae cysylltiadaur stori yn mynd ni i bellafoedd byd, i Batagonia a hyd yn oed at Al Qaaeda. Ac yn ganolog ir cyfan maer Ddraig Goch. Mae hin reiat o stori ac ni welwyd gymaint o gymeriadau brith ers creadigaethau Wil Cwch Angau (Glyn M. Ashton) 'nl yn y chwe degau.

Maer arddull yn berffaith ar gyfer stori o'r fath, yn symud yn gyflym, yn llawn one-liners, ac er gwaethar smaldod ar ysgafnder ceir stori gref syn plesio. Doniol tu hwnt yw rhestr Melangell or suspects, au cymhellion dros lofruddior Archdderwydd. Yn eu plith mae llenorion, am mai bardd oedd yr Archdderwydd; y beirdd rhydd, am mai bardd caeth oedd e; y cwmnau teledu, am ei fod yn awyddus iddynt wasanaethur eisteddfod, yn hytrach nag ir gwrthwyneb; yr ieuenctid, am fod yr Archdderwydd am ddileur maes ieuenctid. Mae hin rhestr hir.

Fe wnes i fwynhau'r nofel hon or dechrau ir diwedd. Mae hin haerllug, yn ffres, yn wahanol ac yn hynod o ddoniol.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Mihangel Ap Tomos o Penderyn, Rhondda Cynon Taf i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr gwych gan Emlyn Roberts sydd yn gyfnodol a pherthnasol i bobl ifanc. Mae Jaci yn dditectif sydd yn dioddef o alcoholiaeth wedi i'w gyn-wraig gael ei lladd. Daw i wybod hefyd fod un o'i ffrindiau agosaf, Glyn, wedi cael ei ladd mewn ffordd broffesiynol iawn. Wedi i Jaci ddod o hyd i gysylltiad rhwng ei ffrind a Cheidwad y Cledd yn yr Orsedd, datgelir mwy o lofruddiaethau yn Eisteddfod Caerlloi."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hedd Wyn (DVD101)
 
£12.98
 
Prynwch
Cymru Gwynfor - Teyrnged ...
 
£13.26
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch