Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sibrydion o Andromeda
Emyr Wyn Roberts
ISBN: 9780860742296 (0860742296)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2007
Nofel ddifyr yn cynnwys elfennau ffuglen wyddonol. Mae Dafydd Gruffydd yn cael profiad o weld creadur arall-fydol. Mae'n rhaid i Dafydd osgoi'r awdurdodau er mwyn darganfod y gyfrinach fawr a'r gwirionedd brawychus am sefyllfa'r blaned.

A gripping novel containing elements of science fiction. Dafydd Gruffydd sees an alien UFO and an alien creature. He must avoid the authorities in order to discover the chilling secret about earth's situation.
Dw i’n licio nofel ‘sci-fi’ – neu nofel ‘ffuglen wyddonol’, i ddefnyddio un o’r cyfieithiadau mwyaf erchyll erioed yn y Gymraeg. Ond mae'n rhaid i mi gael ias yn fy ‘ngwyddonias’ – i ddefnyddio’r cyfieithiad gwell-ond-nid-addas-bob-tro.

Hynny ydi, yn wahanol i ffans go iawn y genre, dw i angen syniad gwreiddiol, dos dda o dywyllwch, a thipyn go lew o syspens – rhywbeth sy’n cydio yn fy nychymyg a/neu fy ngorfodi i feddwl – er mwyn i mi wirioneddol werthfawrogi’r maes. Boed mewn ffilm neu lyfr, tydi stori antur, gyffrous yn unig ddim cymaint at fy nant.

Bydd ffans go iawn gwyddonias, fodd bynnag, yn fwy na hapus efo Sibrydion o Andromeda – nofel sy’n darparu cyflenwad digon blasus o’u bara beunyddiol, a hynny yn Gymraeg. Ac er nad oes yma lawer o ias, na syniad gwahanol iawn chwaith (aliens isio concro’r byd unwaith eto yw crynswth y llyfr), mi wnes innau fwynhau’r darllen hefyd.

Mae Sibrydion o Andromeda yn nofel gyffrous sydd, er gwaetha ambell dudalen o dindroi, yn symud yn gyflym iawn (efallai yn rhy gyflym ar adegau, o ystyried natur y plot) ac er ei bod yn methu ag argyhoeddi bob tro, mae’r stori’n un gref a gafaelgar, sydd yn gwneud y nofel yn un hynod o anodd ei rhoi i lawr.

Er bod ’na ddigon o ‘ddynion mewn du’ yn ei britho, tydi Sibrydion o Andromeda ddim yn nofel dywyll. Naws tebycach i’r gyfres deledu Torchwood sydd iddi, yn hytrach na rhywbeth fel yr X-Files. Mae’n nofel ysgafn, yn yr ystyr nad oes yma ddyfnder i’r plot na’r cymeriadau. Mae ’na lond llyfr o ddelweddau trawiadol a ffantasi rhemp, yn ogystal â datblygiadau storïol sydd weithiau’n anodd eu cysoni. Ac mae hiwmor Frankie, y Cofi Dre a ffrîc UFOs, yn ysgafnhau’r ddeialog, sydd ambell waith yn llithro i fod yn lletchwith ac allan o’i gyd-destun (gan amharu ar lif y stori), a hyd yn oed yn gawslyd ar brydiau – eto yn steil llwyddiannus Torchwood.

Os ydych yn mwynhau stori gyffrous, llawn aliens anhygoel a cheir sydyn, mae Sibrydion o Andromeda yn eu darparu fesul bwcedaid. Ac yn hynny o beth, mae’n serennu.

Dewi Prysor

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Er mai comedi yw prif faes yr actor, scriptiwr a'r dynwaredwr erbyn hyn, cefndir peiriannyddol a gwyddonol sydd gan Emyr (s'yn fwy adnabyddus fel Himyrs). Bu’n astudio peirianneg ym Mholitechnig Cymru, Trefforest, a seryddiaeth yn y Brifysgol Agored.

Daeth yn ail mewn cystadleuaeth erthygl wyddonol yn yr Eisteddfod Genedlaethol tua ugain mlynedd yn ol, gyda erthygl yn trafod taith cerbydau gofodol robotaidd o Rwsia yn ceisio glanio ar lloerenau’r blaned Mawrth, Phobos a Deimos. Mae ei yrfa gomedi wedi golygu bod y diddordeb wedi cymryd sedd gefn braidd tan rwan. Mae'n briod gyda tri mab, ac mae o'n byw yn y Felinheli.


Gwybodaeth Bellach:
Mi gafodd Dafydd Gruffydd sioc ar ei din un noson pan welodd o greadur tebyg i bry cop yn dod allan o long ofod ag yntau ddim yn credu mewn UFOs. Rwan, gyda help newyddiadurwraig leol (ddel) a ffrîc UFOs, mae'n rhaid i Dafydd osgoi'r awdurdodau er mwyn darganfod y gyfrinach fawr a'r gwir brawychus am sefyllfa'r blaned.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Lladd Amser
Lyn Ebenezer
£5.95
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch