Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dygwyl Eneidiau - Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Gwen Pritchard Jones
ISBN: 9780860742302 (086074230X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 528 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llofruddiaeth erchyll y ficer noson Dygwyl Eneidiau; dyna oedd dechrau gyrfa Siôn Rhisiart fel milwr ar feysydd rhyfel Ewrop, ond pam? A phwy oedd y llofrudd? Mewn ymgais i ateb y cwestiynau hyn dychwela Siôn i Aberdaron. Dyma stori llawn cyffro, dirgelwch a rhamant sydd wedi eu gwau o gwmpas digwyddiadau cythryblus cyn dechrau'r rhyfel cartref yn 1642. Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2007

A murder on the eve of All Souls'; this was the beginning of Siôn Rhisiart's career as a soldier on the battlefields of Europe, but why? And who was the murderer? In order to answer these questions Siôn returns to Aberdaron. A story infused with energy, mystery and romance, all of which weave around the backdrop of the days leading up to the civil war of 1642. Book of the Year Short List.
Mae hon yn wledd o nofel hanes a ditectif ynghyd stori ramant. Y cyfnod a chefndir y digwyddiadau yw Aberdaron yn y blynyddoedd syn arwain at y Rhyfel Cartref yn yr ail ganrif ar bymtheg. Oi chychwyn dramatig o lofruddiaeth y ficer Griffith Piers ir penodau cyffrous olaf o droadau annisgwyl fen tywysir yn gelfydd ac yn hamddenol drwy fywydau'r bonedd ar werin.

Sin Rhisiart yw prif gymeriad y nofel. Bun rhaid iddo adael Cymru pan oedd yn blentyn ond, ac yntau'n awr yn filwr cefnog syn berchen tir ym Mohemia, dychwela i ddarganfod y gwir tu cefn i ddirgelwch y llofruddiaeth ai ymadawiad gorfodol sydyn. Wrth gwrs, ac yntau wedi teithio Ewrop ar llywodraeth yn ochelgar o ysbwyr ac o Iwerddon mae ei ddiogelwch ef mewn mwy o berygl.

Camp y nofelydd hanes yma yw strwythur ei stori ai chrefft wrth ddatblygur digwyddiadau ar cymeriadau. Fe saif Alex Bodfel liwgar a pherchennog Enlli, ynghyd ag ymrafael y ddau John Bodwrda, sef y tad ar mab, yn hir yn y cof. Y mae Sin ei hun dyfnder iw gymeriad wrth i ragor oi hanes gael ei ddatgelu. Nid nofel am ddynion yn unig mohoni gan fod Catrin, sef dyweddi John a ddawn gariad i Sin, yn hawlioi lle drwyr holl ddigwyddiadau. Mae yma hefyd lawer o is-gymeriadau a chwaraea rannau pwysig yn y stori fel y ddwy chwaer ym Modwrda sef Jane a Modryb Dorothy simsan ei meddwl. Daw sawl un ohonynt, megis John Prins Griffiths ac asiant Bodwrda, Enoch Evans, yn fyw wrth i ni ddeall am eu hymgais i gadw enw dar teulu, cuddio hen gyfrinachau, yn ogystal dangos eu hochrau ystrywgar.

Un o gryfderau Gwen Pritchard yw ei gallu i dynnu darlun clir rhyfeddol o fywyd y cyfnod gydar dillad yn cael cryn sylw ynghyd r paratoi at galan, y bwyd ar ddiod, sgwrs yr uchelwyr ac yn arbennig gwleidyddiaeth y cyfnod gydar anghydfod ar tensiwn rhwng San Steffan dan arweiniad Pym ar brenin Siarl yn effeithio fwyfwy ar fywydau pawb. Diddorol ywr darlun o agwedd y Cymry at grefydd gyda Phabyddiaeth yn gysgod tenau a Phrotestaniaeth yn arglwyddiaethu gydar hen arferion yn dal eu gafael megis ymladd ceiliogod a dathlu Calan Gaeaf.

Y maer awdures yn bencampwraig ar adrodd stori gydag arddull addas ddarllenadwy, ac nid ywr cefndir hanesyddol yn llethu na mygur nofel mewn unrhyw fodd ond ei chryfhau. Fe wnar dioddef ar gwrthdaro, ar dirgelwch ynghylch sawl cymeriad y nofel hon yn un hynod ddarllenadwy. Dyma ychwanegiad llwyddiannus a swmpus (dros 500 tudalen) ir silff lle gorwedd nofelau R. Cyril Hughes, Marion Eames a Rhydwen Williams. Nid ywn rhyfedd fod Dygwyl Eneidiau wedi cipio Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Abertawe 2006.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma nofel rymus gan un sydd wedii fwydoi hun yn hanes yr ail ganrif ar bymtheg, ac eto syn ddigon o lenor i beri iw stori hedfan yn rhydd o hualau hanes.
John Rowlands

... maer awdur yn llenor wrth reddf ... maer arddull yn gyfoethog, gaboledig, a cheir disgrifiadau tyner ochr yn ochr ag ysgrifennu caled, cignoeth. Mae hon yn nofel ragorol.
Gwerfyl Pierce Jones

Maer nofel hon yn sefyll ar ei phen ei hun yn y gystadleuaeth. Oherwydd dyfeisgarwch ei phlot, cyfoeth ei dweud a soffistigeiddrwydd ei chefndir, mae hin llawn haeddu ennill y wobr bwysig hon.
Branwen Jarvis
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lleisiau'r Werin 3
 
£2.75
 
Prynwch
Cyfres Hanes Cymdeithasol ...
 
£9.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch

Valid HTML 4.0 CywirValid CSS Cywir