Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 30. Bywyd Bach
Gwyn Thomas
ISBN: 9780860742319 (0860742318)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 181x123 mm, 210 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol yn dilyn hynt a helynt rhan o fywyd y bardd a'r ysgolhaig Gwyn Thomas; ceir hefyd ddarlun byw o gyfnod, sef ei gefndir mewn cymuned Gymraeg anghydffurfiol ddiwydiannol ym Mlaenau Ffestiniog. Profir chwerthin a dagrau, gorfoledd a dwyster cymdeithas gyfan, a threiddgarwch ac anwyldeb yr awdur yn pefrio drwy'r cyfan.

An account of a portion of Gwyn Thomas's life. A poet and scholar, he was born and raised in a Welsh, non-conformist and industrial community in Blaenau Ffestiniog. The volume provides a glimpse into that society, its good and bad times, its joy and sombre moments, all brought together in Gwyn Thomas, who's character is revealed throughout.
Maen gas gen i bobl syn dosbarthu awduron yn feirdd, llenorion, dramodwyr ac ati heb ddweud mai pobl syn caru geiriau yw pob un ohonynt, ac os oes angen profi hynny darllenwch y gyfrol goeth yma.

Dawr agwedd ddiymhongar sydd yn Gwyn Thomas ir amlwg dro ar l tro, ac fe amlygir hynny hyd yn oed yn nheitl Bywyd Bach. Hynny cofiwch o gofio ei ysgolheictod disglair ai lwyddiant fel bardd syn agos atoch bob amser. Wedir cyfan nid pawb fyddain gartrefol yn perthyn i Gymdeithas Dafydd ap Gwilym ac yn aelod o Gang Maenofferen !

Pethau sylfaenol bywyd` sy tu l ir portread hwn, ac nid portread personol yn unig sydd yma ond darlun lliwgar o gymdeithas gls Gymreig yn ei cholledion, ei hiwmor, ei chrefydd ai sefydliadau, ac i rai ohonom fun ddigon ffodus i rannu rhai or un profiadau r awdur, maen gyfle i gael cip ar y darluniau syn crogi ar furiaur cof. Ond maen llawer mwy na hynny, maen ddogfen hanesyddol ein ddoe fel Cymry Cymraeg.

Mae colli enwau lleoedd, tai a ffriddoedd yn rhan allweddol o golli iaith, ac mae enwau fel Sofl y Mynydd, Bryn Llech, Bryn Saeth a Gelli Dywyll yn ein hatgoffa o goethnir gorffennol ac o haerllugrwydd y rhai syn meiddio eu newid. Yn y cyswllt yma mae Gwyn Thomas yn dadlennu sut y sylweddolodd bod enw Bryn Cyfergyd, lle byddain nl llefrith, iw gael hefyd yn y chwedl fwyaf rhyfeddol on holl chwedlau sef chwedl Blodeuwedd, a dyna i chwi ddolen i gysylltu Gwyn Thomas gydai swydd o fewn yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.

Nid geiriaur Gymraeg colegol sydd yma bob tro chwaith, ond geiriau llafar y gymdeithas frith oedd oi gwmpas – becar, patz, stwnsh a tjips, ar cyfuniad yna o eiriau llafar gyda geirfa gref gyfoethog syn ychwanegu at rwyddineb y darllen ar mwynhad syn deillio o hynny. Mae yma gapel a phictiwrs, seiat a phantomeim, Jerwsalem a Julius Caesar, y gymysgfa liwgar honno syn rhoi blas ar fyw. Fe gewch flasu ambell gacen ym mhartir plant, gwylio ffilm yn y Forum, arogli system garthffosiaeth Cwmbowydd (Y Gwaith Jam!) ac adnabod trigolion Wuns Rod. Mae dylanwad crefydd yma hefyd ac fel mae hynny wedi ffurfio a dyfnhau cred yr awdur, a hynny ochr yn ochr i ddiddordeb eirias mewn criced a ffwtbol. Trwy lygaid Pathe News a Gaumont British News y daeth erchylltrar rhyfel i sylw'r bachgen wyth oed cyn ir clwyfau ddod yn nes adref, ac mae artaith y dyddiau hynny a llawenydd y fuddugoliaeth olaf yn fyw yn yr atgofion.

Os mai Pen y Mwdwl yw teitl y bennod olaf nid dyma ddiwedd y daith o bell ffordd gan mai dim ond y blynyddoedd hyd at iddo ddechrau gweithio sydd yma, ac os gwnaiff rhywun ofyn efallai daw mwy. Brysied rhywun i ofyn. Rhan o Gyfres y Cewri ywr gyfrol hon ac mae hwn yn gawr go iawn.

John Gruffydd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Martin Ll Williams o Manceinion i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae gormod o lyfrau Cymraeg yn gweld golau dydd bob blwyddyn; dylid cwtogi ar y nifer a gwarantu mwy o bres ar gyfer marchnata llyfrau o'r radd flaenaf posibl mewn ffordd mwy beiddgar. Nid wyf wedi darllen llyfr gwell na Bywyd Bach ers o leiaf 5 mlynedd. Mae rhai hunangofiannau'n canolbwyntio gormod ar "fi,fi,fi"; dyma'r llyfr mwya anhunanol i mi ei ddarllen yn y genre yma erioed. Gwych. Y realiti ydi bod rhai llyfrau Cymraeg yn cael eu sgwennu ac yn gwerthu dim ond nifer fechan iawn; dylid ffendio ffordd i gynnwys nhw yn e.e. Y Cymro neu Golwg i godi safon rhain... Ni fydd copiau o Bywyd Bach yn hel llwch nac yn aros yn y stordy argraffu."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins
£1.31
 
Prynwch
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£17.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch