Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lol neu Lwc?
Emily Huws
ISBN: 9780860742333 (0860742334)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 78 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori am ferch o'r enw Ela sydd a'i bryd ar gael ei mabwysiadu gan ei mam faeth. Ond pwy yw Ela mewn gwirionedd? A phwy yw ei rhieni? O dipyn i beth mae hi'n dechrau cofio pethau o'i gorffennol, ac mae llu o gwestiynau poenus yn dechrau troi yn ei meddwl.

A story about a girl called Ella who is longing to be adopted by her foster mother. But who is Ella really? And who were her parents? Gradually she begins to remember events from her past, and many painful questions begin to plague her mind.
Nofel fer ar gyfer darllenwyr hyderus yw hon, yn ddigon syml ar gyfer darllenwyr sydd ym mlynyddoedd olaf yr ysgol gynradd, ond eto syn ymdrin phwnc heriol – sydd yn ei gwneud yn addas hefyd ar gyfer darllenwyr mwy aeddfed.

Maer nofel wedi'i hysgrifennu o safbwynt Ela, merch fach a gafodd ei darganfod ar ochr y ffordd fawr, wedi'i hanafu'n ddrwg. Cawn fynd gydag Ela ar daith i ddarganfod o ble y daeth, sut orffennol fu ganddi, a sut y daeth i fod yn gorwedd ar ochr y ffordd. Ond mae cwestiwn arall yn poeni Ela hefyd. Beth ddaw ohoni nawr, tybed? A gaiff hi aros gyda Dil, y ferch wnaeth ddod o hyd iddi, ac a ofalodd amdani mor garedig? Ydy, maer dyfodol hefyd yn ansicr iawn i Ela.

Maen stori sy'n llwyddo i ddal ein sylw or bennod gyntaf, ac maen ymdrin phynciau anodd yn sensitif. Maer arddull yn llifon rhwydd, ar ddeialog yn fywiog, ac maer cwestiynau syn codi o bennod i bennod yn annog y darllenydd i ddarllen ymlaen. Nofel fydd yn bendant yn apelio, yn arbennig efallai at y merched – ac maen gorffen yn hapus!

Haf Llewelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Chwedlau o Gymru: ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Tyllau
Louis Sachar
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch