Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O'r Tir i'r Tŵr
Charles Arch
ISBN: 9780860742395 (0860742393)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 198 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Rhagor a atgofion awdur 'Byw Dan y Bwa'. Y tro hwn adroddir am ei hynt a'i helynt o'r cyfnod y gwnaeth y penderfyniad digon anodd i adael ffermio ym mro uniaith Ystrad Fflur, i gydio yn swydd Trefnydd Ffermwyr Ifanc Maldwyn a setlo yn y Drenewydd. Dilynir hynt ei fywyd mewn swyddi dylanwadol a'r cyfnod y bu'n sylwebydd yn y Sioe Frenhinol.

More reminiscences by the author of 'Byw Dan y Bwa', this time concentrating on the period when he made the difficult decision to leave farming at Ystrad Fflur to take up the role of Organiser for the Young Farmers Federation of Montgomeryshire. An account is also given of his many influential employments, and of his period as commentator at the Royal Welsh Show.
Dilyniant i gyfrol hunangofiannol gyntaf Charles Arch, sef Byw dan y Bwa ywr gyfrol Or Tir ir Tŵr. Profodd y gyntaf i fod yn gyfrol hynod o boblogaidd, ac rwyn siŵr mai dyna fydd hanes hon hefyd, oherwydd mae dawn y cyfarwydd yr un mor amlwg ynddi. Maer diwyg yn plesio, ar arddull yn rhwydd, naturiol a darllenadwy.

Ynddi mae Charles yn olrhain ei hanes or cyfnod pan benderfynodd adael y tir ac ardal ei fagwraeth, Ystrad Fflur, a symud i Faldwyn yn Drefnydd Ffermwyr Ifainc. Bun brofiad tra gwahanol iddo gan fod ardaloedd helaeth o Faldwyn yn uniaith Saesneg, ac yntau wedi arfer byw mewn rhan o Geredigion oedd bron yn uniaith Gymraeg. Cawn hanesion difyr am ei gyfnod ef ar teulu yn byw yn y Drenewydd.

Yn l i Geredigion am gyfnod byr cyn ymuno r Bwrdd Hyfforddi Amaethyddol a dychwelyd i fyw i Faldwyn, i ardal Machynlleth y tro hwn – ir dref ei hun i ddechrau, cyn croesi Pontarddyfi i Bennal, yn Sir Feirionnydd, ac yno y mae ef a Mari hyd heddiw, ac mae'r plant, Mererid ac Ifer, wedi hen adael y nyth. Cawn ei ddilyn eto trwy helyntion ei yrfa, a chael cipolwg yr un pryd ar ei gyfraniad gwerthfawr ac adeiladol i fyd amaethyddiaeth yn y Canolbarth, a Chymru gyfan. Chlywais i erioed sn am neb sydd wedi mynychu cymaint o gyrsiau, dim hyd yn oed athrawon! Ond mae rhyw hanesyn diddorol ynghlwm wrth bob cofnod.

Gwyddom i gyd am gyfraniad Charles yn Nhŵr y Sioe Amaethyddol, ai gymwynas r iaith Gymraeg. Ond nid yn unig hanes y cyfraniad diweddaraf hwn a geir yma, ond hynt a helynt ei ymweliadau di-dor r Sioe dros y blynyddoedd. Bydd hanes ieir Mrs Kinsey Pugh yn aros yn fy nghof am hir!

Maen deithiwr tramor profiadol, a chawn gip ar sawl gwlad y bun ymweld hi. Ond prin fod yr un hanesyn mor ddiddorol, ar disgrifiadau o amgylchiadau a chymeriadau mor fyw r hanes am ei ymweliad deng wythnos Norwy, Awstria ar Swistir wedi iddo ennill Ysgoloriaeth Churchill!

Storwr yw Charles wrth anian. Mae yn ei elfen yn adrodd stori dda, ac maei ddawn dweud yr un mor amlwg yma yn ei hunangofiant. Maen sicr o apelio at y darllenydd, yn arbennig y rhai hynny ohonom sydd o gefndir amaethyddol, ond rwyn pwysleisio nad oes yn rhaid ichi ddod o gefndir amaethyddol i fwynhaur gyfrol. Bydd o ddiddordeb arbennig, wrth gwrs, i bobl Ceredigion a Maldwyn. Yn wir, mae ei gyfraniad mor eang fel y llwydda i gyffwrdd bywydau cannoedd o ddarllenwyr Cymraeg. Felly, allan chi i brynur gyfrol!

Ann Fychan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Cyn ymddeol a throin l at ffermio ger Pennal, bu Charles Arch hefyd yn Swyddog Sir Aberteifi Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, yn Uwch-Swyddog Cymru y Bwrdd Hyfforddi Amaethyddol ac yn swyddog maes cynllun Cwysi gyda Menter a Busnes.

Derbyniodd yr MBE am ei wasanaeth i amaethyddiaeth Cymru, a bu ymysg y cyntaf i ddewis mynd i seremoni yng Nghaerdydd yn hytrach nag ir Palas.

Fei anrhydeddwyd Medal Arian y Sioe Frenhinol am hir wasanaeth yn 2006.
Gwybodaeth Bellach:
Cawn yma ail hanner hunangofiant Charles Arch, dilyniant i'w gyfrol gyntaf boblogaidd, 'Byw dan y Bwa.' Y tro hwn, dilynwn ei hynt a'i helynt o'r cyfnod y gwnaeth y penderfyniad digon anodd i adael ffermio ym mro uniaith Ystrad Fflur, i gydio yn swydd Trefnydd Ffermwyr Ifanc Maldwyn a setlo yn y Drenewydd.
Yn y swydd honno, ac mewn swyddi dylanwadol eraill y bu ynddynt, profodd fod ganddo ddawn arbennig iawn i drin pobol ac i ysbrydoli eraill. Cawn ddarllen amdano ef a'i deulu'n cartrefu'n hapus yn Nhregaron ac yn ardal Machynlleth, a dod i wybod sut y daeth i fod yn brif sylwebydd Sioe Llanelwedd (y llais o'r 'Twr') heb sn am gael hanes ei ddyfais athrylithgar, y ddafad blastig!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Llafar Gwlad: 68. ...
Huw Jones
£5.75
 
Prynwch
Ymlaen â'r Sioe/On ...
Charles Arch
£4.00
 
Prynwch
Bugail Eryri - Pedwar ...
Keith Bowen
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch