Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 31. Y Crwt o'r Waun
Gareth Edwards
ISBN: 9780860742425 (0860742423)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Gareth Edwards, un o gewri'r byd rygbi yn ystod yr 1960au a'r 1970au ac nid yw ei statws chwedlonol wedi lleihau ers hynny. Dylai'r llyfr apelio at ystod eang o ddarllenwyr, o'r rhai a oedd o gwmpas i weld ei orchestion ar y cae yn ystod oes aur rygbi Cymru, i'r to ieuengach fydd yn awyddus i ddysgu mwy am ei hanes.

Gareth Edwards's autobiography - one of Wales's rugby giants during the 1960s and 1970s, and his mythical status hasn't faded since. This volume should appeal to a range of readers, including those who witnessed his achievement on the rugby pitch, as well as the younger generation wishing to learn more about Gareth and the rugby golden era.
Gwell hwyr na hwyrach! Maen rhyfedd i Gyfres y Cewri gyrraedd cyfrol rhif 31 cyn i Gareth Edwards gael ei gynnwys. Cafodd Y Crwt or Waun ei enwin ddiweddar, cofiwch, fel y chwaraewr rygbi gorau erioed.

Mae nifer or straeon, y cynnig i chwarae pl-droed dros Swansea Town, er enghraifft, eisoes yn hysbys ac wedi cael eu hadrodd ar radio a theledu, ac mewn cyhoeddiadau Saesneg niferus. Ond mae rhywbeth pleserus am gael eich atgoffa ohonynt mewn cyfrol daclus, gryno a digon difyr yn y Gymraeg.

Dim ond hunangofiannau y bydda i'n eu darllen, y mwyafrif o fyd chwaraeon. Gydar goreuon mae Lance Armstrong syn sn am ei frwydr yn erbyn canser yn Its not about the bike. Fe wnes i fwynhau ffraethineb a gonestrwydd Roy Keane ac Ian Botham hefyd. Cip y tu l ir llenni syn gwneud cofiant llwyddiannus. Ac er nad yw Gareth Edwards yn datgelu gormod o gyfrinachau ei gyfnod chwarae, mae yma hanesion cofiadwy syn gwneud y gyfrol yn fwy na darllenadwy. Un or uchafbwyntiau yw hanes Llewod 1968 yn cynnau coelcerth gyda phapur dyddiol y capten ar cefnwr Gwyddelig, Tom Kiernan, crys gohebydd rygbir Daily Express, a blwmars un o weithwyr prydferth y gwesty!

Diddorol hefyd yw clywed cyfiawnhad dros deithio i Dde Affrica gyda Chaerdydd ym 1967. Roedd gwrthwynebiad i apartheid yn tyfu, nifer yn torri cysylltiad r wlad ac yn gwrthod ymweld hi. Ond ffwtbolyr odd Gareth, meddai, nid gwleidydd.

Ers cyhoeddir gyfrol, bur cyn-fewnwr yn sgwrsio am siomedigaethau diweddar tm Cymru, ar gm broffesiynol ar y radio. Mae rygbin rhy gorfforol erbyn hyn,' meddai. Braf fyddai fod wedi cael pennod neu ddwy yn trafod y blynyddoedd diwethaf, ai rl fel arbenigwr.

Adrodd yr hanes yn ei iaith ei hun, tafodiaith Cwm Tawe a Gwauncaegurwen, odd dymuniad Gareth. Bur dewis, felly, i gydweithio gydag Alun Wyn Bevan ar y gyfrol yn ysbrydoledig. Byddair bois ar Ga Archie slawer dydd yn deall ir dim!

Rhodri Llywelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Roedd Gareth Edwards yn un o gewri'r byd rygbi yn ystod chwe- a saith-degau'r ganrif ddiwethaf ac nid yw ei statws chwedlonol wedi lleihau ers hynny. Erys yn llygad y cyhoedd yn uchel iawn ei barch fel sylwebydd radio a theledu, a cholofnydd papur newydd. Mae ei gymeriad halen-y-ddaear, hynaws yn golygu ei fod yn dal i fod yn ddyn poblogaidd ac amlwg heddiw.

Cyhoeddwyd dwy gyfrol hunangofiannol ganddo yn Saesneg: y gyntaf yn 1978 a'r ddiweddaraf yn 1999. Mae'r gyfrol hon nid yn unig yn gofnod difyr o hanes ei fywyd hyd at heddiw, ond hefyd yn sylwadaeth graff ar rygbi ddoe a heddiw, yng Ngymru a thu hwnt. Ac yntau'n Gymro Cymraeg balch, roedd hin hen bryd i ni allu darllen ei hunangofiant yn Gymraeg.

Dylai'r llyfr apelio at ystod eang o ddarllenwyr, o'r rhai a oedd o gwmpas i weld ei orchestion ar y cae yn ystod oes aur rygbi Cymru, ir to ieuengach fydd yn gwybod rhywfaint amdano ond a fydd yn awyddus i ddysgu mwy o'i hanes. Bydd barn Gareth ar ddatblygiad y gamp dros y degawdau, yn ogystal 'i farn bendant a'r ffaith bod ei fys ar byls y byd rygbi heddiw, yn sicr o ychwanegu at apl y gyfrol i ddarpar brynwyr.

Y CRWT YN TROIN GAWR

Mae Gareth Edwards yn un o fawrion y byd rygbi ac yn ddiweddar fei enwebwyd gan wybodusion y gamp fel y chwaraewr gorau yn hanes y gm. Ond y Nadolig hwn caiff ei anfarwoli fel un o gewri Cymru yng Nghyfres y Cewri gan Wasg Gwynedd, wrth iddo gyhoeddi ei hunangofiant, Gareth Edwards, Y Crwt or Waun.

Yn adnabyddus ar y cae rygbi fel cyn-fewnwr i Gaerdydd, Cymru, y Barbariaid a thm y Llewod, ac oddi ar y cae fel sylwebydd craff ar y gm, mae ei yrfa eisoes wedi ei gofnodi mewn sawl llyfr yn y Saesneg, ond dymar tro cyntaf iddo fentro rhoi pen ar bapur yn y Gymraeg.

Maer llyfr hwyliog hwn yn nodi holl atgofion ac uchafbwyntiau ei yrfa rygbi gan gynnwys y gm enwocaf un pan heriodd tm y Barbariaid Seland Newydd ar Barc yr Arfau, gyda chais Gareth yn rhan o hanes. Ond ceir yma hefyd ambell i uchafbwynt na welir yn unman arall. Fel y tro pan chwaraeodd Gareth dros y gelyn wrth iddo gynrychioli Lloegr mas yn ninas Belfast yn y Naid Driphlyg tran ddisgybl yn Ysgol Millfield, neu pan fu iddo gredu fod assassin wedi ceisio ei ladd ar l perfformiad siomedig XV Cymru yn erbyn Iwerddon!

Wedi ennill teitl Y chwaraewr rygbi gorau erioed, mae campau Gareth ar y cae yn gyfarwydd i bawb, ond yn y llyfr hwn fe gawn y cyfle i gwrdd r gŵr tu l ir teitl, y bachgen a fagwyd yng Ngwauncaegurwen, y cyfaill a fun batio, bowlio, pasio, taclo a driblo am oriau ar Ga Archie. Cawn hefyd hanes y llanc ifanc a dreuliodd ddwy flynedd mewn ysgol fonedd, y chwaraewr a deithiodd bedwar ban byd yn chwarae gm oedd yn ei garu, a hanes Gareth y ffrind, y gŵr, y tad ar tad-cu.

Er fy mod i wedi ysgrifennu sawl llyfr Saesneg fe benderfynais i hala mwy o amser ar fy magwraeth yng Ngwauncaegurwen y tro hwn achos ma' da pobl fwy o ddiddordeb yn hynna. Mae rygbi yn gm bwysig ofnadw yng Nghymru, felly os ydyr gm yn bwysig yna maer chwaraewyr yn bwysig, meddai Gareth.

Bachodd Gareth ar y cyfle i gydweithio ffrind agos, Alun Wyn Bevan, ar y llyfr wrth ir ddau fwynhau hel atgofion gydai gilydd.

Ychwanega Alun, Dwi wedi ysgrifennu nifer o lyfrau am rygbi ar gyfer plant ac oedolion, ond dymar tro cyntaf i mi gydweithio rhywun ar hunangofiant, ac maen rhaid i mi gyfaddef i mi fwynhau pob eiliad ohono! Dwin mawr obeithio fy mod i wedi gallu cyfleu hiwmor Gareth yn y llyfr oherwydd mae yna dipyn o hwyl iw gael yn ei gwmni.

Maer hwyl hwn yn sicr iw weld yn y llyfr wrth i Gareth Edwards hel atgofion am gyfnod plentyndod, am deithior byd, ac am ei gampau ar y cae rygbi, wrth bysgota a golffio. Efallai mai y cais hwnnw syn dwyn i gf y genedl wrth feddwl am Gareth Edwards, ond maer llyfr hwn yn datgan mai ond un bennod fer mewn mr o atgofion ywr eiliad anfarwol honno.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 32. Hyd yn Hyn
Gillian Elisa
£7.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch