Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 32. Hyd yn Hyn
Gillian Elisa
ISBN: 9780860742432 (0860742431)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 186 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant merch hynod o amryddawn a phoblogaidd. O'i magwraeth yn Llanbedr Pont Steffan i'w gyrfa fel Sabrina yng nghyfres Pobol y Cwm; fel cantores; fel 'Mrs OTT'; fel stand-up, ac yn y blaen, cawn yma ddilyn ei gyrfa yn ogystal â'i bywyd personol.

An autobiography of a truly talented and popular woman. This volume gives details of her various careers from her role of Sabrina in the soap opera, Pobol y Cwm, to being a singer, as 'Mrs OTT', and as a stand-up artist, as well as giving an insight to her personal life.
Mae Gillian Elisa yn berfformwraig boblogaidd ar S4C a llwyfannau Cymru ers degawdau. Rhan fawr o apl yr actores ar gantores amryddawn hon yw ei phersonoliaeth gynnes, agos-atoch, syn gwneud i gynulleidfaoedd deimlo fel petaent yng nghwmni hen ffrind. Ond pwy yw Gillian Elisa neu Gillian Elizabeth Thomas mewn gwirionedd? Beth ysgogodd y ferch fach fyrlymus o Lambed i berfformio? Ac yn bwysicach oll, pwy ysbrydolodd ei chreadigaeth enwocaf, Mrs OTT?

Lluniwyd yr hunangofiant hwn ar y cyd Sin Thomas, ond llais Gillian Elisa sydd iw glywed drwyddo draw. Fei hysgrifennwyd yn ei thafodiaith, syn gymysgedd o iaith Llambed a Gwauncaegurwen (sef cartref Nana Waun, un or amryw gymeriadau lliwgar a fun ddylanwad mawr arni), a theimlwn frwdfrydedd heintus Gillian Elisa wrth iddi lamu o un stori ddigrif ir llall. Clywn am sawl perfformiad llwyfan trychinebus, ei throeon trwstan wrth geisio creu argraff ar ddynion, ar direidi ar diawlineb ai harweiniodd at bob math o drafferthion.

I ffans Pobol y Cwm, mae digonedd o storau difyr am ddyddiau cynnar y gyfres, er na ddatgelir unrhyw gyfrinach na sgandal fawr. Dengys Gillian Elisa barch mawr at ei chyd-actorion (yn enwedig Harriet Lewis, a chwaraeai ran Maggie Post) ac mae hin barod bob amser i dalu teyrnged i actorion a chyfeillion a roddodd gymorth ac arweiniad iddi.

Er yr holl hwyl a chwerthin a geir yn y llyfr, nid hunangofiant ysgafn ac arwynebol mohono, ac nid ywr awdures yn osgoi trafod adegau tywyll yn ei bywyd. Maer bennod syn delio salwch meddwl a marwolaeth ei mam yn wirioneddol ingol, wrth inni glywed am ymdrechion Gillian, yn ystod cyfnod dryslyd a lletchwith ei harddegau, i ymdopi mater a oedd yn fwy o tabŵ nag y mae heddiw, hyd yn oed. Cafodd y profiad creulon hwn effaith fawr arni, a gwelwn sut y bu iw theimladau cymysg godi ir wyneb yn ddiweddarach yn ei bywyd, ar modd y ceisiodd fygur teimladau hynny drwy orweithio, goryfed a gorwneud popeth yn gyffredinol!

O ddarllen Hyd yn Hyn, ni ellir peidio ag edmygu dyfalbarhad Gillian Elisa, ei pharodrwydd i fentro, ai golwg optimistaidd ar y byd. Dyma hunangofiant hynod ddarllenadwy a difyr, lle gwelwn gymeriad hoffus Gillian Elisa yn disgleirio.

Eiry Miles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Hunangofiant merch hynod o amryddawn a phoblogaidd. O'i magwraeth yn Llanbedr Pont Steffan i'w gyrfa fel y Sabrina ifanc – a hyn! – yng nghyfres Pobol y Cwm; fel cantores; fel 'Mrs OTT'; fel stand-up yng Ngwˆyl Caeredin, ac yn y blaen, cawn yma ddilyn ei gyrfa yn ogystal 'i bywyd personol.
Mae Gillian yn un a chanddi straeon gwirioneddol ddigri, ond o dan yr wyneb mae'n berson dwys a theimladwy iawn. Cawn gip ar y personoliaeth cyfan yn yr hunangofiant hwn, ac mae’n ddarllen hynod o ddifyr.
Mae 'Cyfres y Cewri' wedi bod yn gyfres o hunangofiannau lwyddiannus dros ben – y gyfrol hon yw rhif 32 yn y gyfres – ond cafwyd hi'n anodd iawn trwy'r blynyddoedd i berswadio merched i ysgrifennu eu hunangofiannau! Wel, dyma'n sicr ferch a gyrhaeddodd frig ei phroffesiwn ac sydd wedi aros ar y brig dros gyfnod hir – mae Gillian yn brysurach fel actores heddiw nag y bu erioed.

Gyda phersonoliaeth gynnes a hwyliog yr awdur yn treiddio drwyddi, bydd y gyfrol yn siwr o godi diddordeb darllenwyr o bob math.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Daeth y Dyn - Teyrnged i ...
 
£16.33
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch