Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tinboeth
ISBN: 9780860742449 (086074244X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Golygwyd gan Bethan Gwanas Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 102 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o straeon erotig gan naw awdures amlwg iawn: Caryl Lewis, Eigra Lewis Roberts, Meg Elis, Gwen Lasarus, Bethan Gwanas, Lleucu Roberts, Gwyneth Glyn, Siân Northey a Fflur Dafydd. Mae yma straeon amrywiol o ran naws - rhai yn dyner a chynnil, eraill yn fwy uniongyrchol.

A compilation of erotic short stories written by nine of Wales' most famous female authors: Caryl Lewis, Eigra Lewis Roberts, Meg Elis, Gwen Lasarus, Bethan Gwanas, Lleucu Roberts, Gwyneth Glyn, Siân Northey and Fflur Dafydd.
Mae gwybod dy fod ti ar fin darllen straeon erotig yn anos na digwydd darllen darnau erotig mewn nofel neu lyfr arferol am fod y disgwyliadau地 fwy. Mae deg stori erotig y gyfrol hon yn amrywiol, ac mae地 sicr fod yma rywbeth at ddant pawb.

Mae池 ffaith nad yw池 awduresau sydd wedi cyfrannu wedi dewis nodi'u henwau wrth y gwaith wedi tynnu sylw'r wasg ac yn sicr yn ychwanegu at ddirgelwch y darllen wrth bori drwy池 gyfrol.

Ymdrechwyd, yn ogystal, i gael ystod eang o bynciau yn y gyfrol. Mae rhai wedi dewis gosod eu straeon yng nghefn gwlad ac eraill wedi dewis gosod y stori yng nghyd-destun y ddinas fawr ddrwg. Cawn straeon am athrawes a段 chyn-ddisgybl, perthynas odinebus sy地 cryfhau perthynas briodasol, a menyw sy地 cwympo dros ei phen a段 chlustiau mewn cariad ffarmwr. Mae yna ddos go dda o hiwmor yn y stori 善wdin, a digon o gyfrinachau ac amwysedd yn 全leifio, a thro yn y gynffon yn 善rrr. Mae yna rinweddau i bob un stori, gyda stori 遷asmin ac Eiodin yn codi i dir uchel. Stori deimladwy, llawn nwyd a rhyw sy地 berl o stori fer. Yn wir, mae hi地 haeddu ei lle ymhlith canon ein straeon byrion. Efallai y gallai ambell stori fod wedi bod yn fwy cynnil ar adegau. I ryw raddau, mae地 wir mai池 aros, y disgwyl a池 pendroni a ddaw yn sgil sefyllfa rywiol yw池 peth mwyaf rhywiol, ac nid y rhyw ei hun.

Cyfrol a ddylai fod yn boblogaidd iawn ymhlith menywod a dynion Cymru gyfan.

Catrin Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma'n sicr dorri tir newydd! Cyfrol o straeon erotig gan naw awdures amlwg iawn bron bob un ohonynt wedi cyhoeddi cyfrol neu gyfrolau o'u gwaith eu hunain, ac yn cael eu hystyried ymhlith prif awduron Cymru heddiw.

Mae pob math o bethau difyr yn gallu cael eu trafod gan ferched dros baned a brechdan. A dyna地 union ddigwyddodd pan ddaeth criw bychan o awduresau ynghyd yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy. Canlyniad y sgwrs honno yw池 llyfr Tinboeth deg o straeon erotig gan ferched.


Bethan Gwanas sy地 gyfrifol am olygu池 gyfrol, sy地 cynnwys straeon byrion gan Caryl Lewis, Fflur Dafydd, Meg Elis, Eigra Lewis Roberts, Gwyneth Glyn, Si穗 Northey, Lleucu Roberts a Gwen Lasarus, yn ogystal 竰r golygydd ei hun. Un o池 pethau mwyaf nodweddiadol am y gyfrol yw nad yw池 darllenwyr yn gwybod pa awdures sydd wedi sgwennu pa stori.


Meddai Bethan, 敵an fy mod i wedi hen arfer, roeddwn i地 gwbl hapus i roi fy enw wrth fy stori i. Ond roedd rhai o池 lleill yn teimlo地 gry tasan nhw地 gallu bod yn ddienw, mi fysan nhw地 fwy rhydd i sgwennu. Roedd rhai ohonyn nhw ofn pechu eu mamau, eu neiniau, neu hyd yn oed eu gwŷr efallai, dwi知 yn gwbod!


Mae arddull y straeon yn amrywio, rhai地 ysgafn gyda digon o hiwmor ynddynt, rhai eraill sy地 fwy mentrus, a rhai創 hyfryd o farddonol a synhwyrus.


Ychwanega Bethan, 添 brff roddais i i bawb oedd mai dyma池 math o lyfr 租an ni isio i bobl ei ddarllen ar eu gwyliau, neu地 ymlacio dros lasiad o win. Mae 創a alw wedi bod am lyfr fel hyn yn Gymraeg ers talwm, ac mae池 pwyslais ar yr erotig yn hytrach na池 budur, gobeithio!


Y peth mwya difyr, wrth gwrs, fydd ceisio dyfalu pa awdures sy地 gyfrifol am ba stori. Ond i池 perwyl hwnnw, tydi Bethan yn rhoi dim i ffwrdd.


泥ienw ydi池 straeon yn y llyfr, a dienw fyddan nhw地 aros! Mae ambell awdures hyd yn oed wedi mynd allan o段 ffordd i guddiad ei steil. Dwi地 meddwl bod y地 steil i地 gwbl amlwg, ond camp i chi ddyfalu池 gweddill!.


Mae yma straeon amrywiol o ran naws rhai yn dyner a chynnil, eraill yn fwy uniongyrchol yn arbennig yn eu hymdriniaeth o ryw (ond heb fod byth yn bornograffig).


Yng ngeiriau Bethan Gwanas, y golygydd 'y math o lyfr fyddech chi'n dymuno ei ddarllen ar eich gwyliau efo gwydraid o siamp麩 neu sangria wrth eich ochr a gw麩 ar eich wyneb!'

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Cymru Gwynfor - Teyrnged ...
 
£13.26
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch