Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhyfedd o Fyd
Gareth F. Williams
ISBN: 9780860742487 (0860742482)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr difyr am y creaduriaid (neu'r bwystfilod) rhyfedd yr honnir gan rai eu bod nhw'n byw ar ein daear - yn y coedwigoedd, y llynnoedd, y môr ac ar y mynydd. Gyda nifer o luniau du a gwyn.

An amusing book about the weird creatures (or beasts) claimed by some to be living on our planet - in the woods, the lakes, the sea and on the hills. Includes black and white illustrations.
Dyma beth yw llyfr a hanner. Mae Gareth F. Williams wedi llwyddo yn ei ffordd ddihafal a'i arddull arbennig ei hun i gyflwyno llyfr hynod o ddiddorol. Mae ganddo hiwmor ac mae ei dafod yn bendant yn ei foch wrth drafod rhai cofnodion am Big Foot, Sasquatch, yr enwog Abominable Snowman ac, wrth gwrs, Nessie, a heb anghofio ein Tegi ni! Mae'r llyfr yn frith o luniau sydd yn rhwydo'r dychymyg ac yn siŵr o hudo plant ac oedolion i ddarllen mwy am y creaduriaid rhyfedd a chwedlonol yma.

Mae gan yr awdur y ddawn i ddisgrifio ac i greu naws, ac mae'r syniad o ddŵr Loch Ness yn rhoi ‘sws glec wlyb i'r glannau yn hyfryd o hudolus. Mae ei ddisgrifiad o sioc a dihangfa ambell un oddi wrth y creaduriaid yma yn ddigon i godi ton o chwerthin ymhlith y darllenwyr mwyaf sgeptig. Mae'r cyfan wedi ei groniclo'n gytbwys gan roi chwarae teg i'r ffeithiau ar y naill law a'r honiadau digon amheus ar y llaw arall.

Bydd rhai ohonom yn siŵr o fynd i gyffiniau'r Bala yr haf hwn. Oedwch am ennyd ar lan Llyn Tegid gyda'ch picnic eisteddfodol. Gwnewch yn siŵr bod eich camera ‘sŵm lens’ yn barod neu'ch camera fideo yn rhedeg er mwyn dal cip o Tegi. Ond un swil yw Tegi; ‘mae Tegi yn gwneud i Nessie edrych fel Victoria Beckham‘ meddai Gareth F. Williams. Ond na ddigalonner, byddwch yn amyneddgar ac efallai y cewch chi lun i'w roi yn oriel anfarwolion y creaduriaid rhyfedd. Y Brenin Llwyd yw fy ffefryn i, ac fe fydda i'n dringo mynyddoedd Eryri eleni yn chwilio amdano gan fyw mewn gobaith o gael fy nghipio ganddo!

Llyfr gwerth ei ddarllen. Ewch, a phrynwch.

Gaenor Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ceinciau'r Mabinogi
Brinley Rees
£5.95
 
Prynwch
Mabinogion, The
Sioned Davies
£8.99
 
Prynwch
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch