Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
ISBN: 9780860742494 (0860742490)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2009
Nofel afaelgar ar gyfer oedolion, am ffrindiau a chariadon, am rywioldeb, twyll a chyfrinachau. Fe'i lleolir yn bennaf ym mherfeddion Ffrainc, a hynny yn anterth un haf poeth pan mae'r gwres yn llethol, ond y storm a'r taranau byth yn bell iawn. Mae Esyllt wedi marw, ond mae hi'n dal yno, yn dal i chwarae un cymeriad yn erbyn y llall. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn 2008.

A novel about friends and lovers, about sexuality, deceit and secrets. It is set mainly in the heart of France, during one hot summer when the heat is sweltering, but the thunderstorm isn't far away. Esyllt is dead, but she's still there, playing one character against the other. Reprint; first published in 2008.
Tŷ haf yn ardal Poitou-Charentes, Ffrainc, ydyr Maison du Soleil. Bob haf ers saith mlynedd byddai criw o ffrindiau – Tim ac Esyllt, Ben a Cadi, Gareth a Non – yn cyrraedd y Maison yn un haid am bythefnos yn yr haul. Ond mae pethaun wahanol y tro hwn.

Yn dilyn marwolaeth Esyllt, perchennog y tŷ, mae Tim ei gŵr yn penderfynu gwahodd y pedwar arall i dreulio haf arall yn y Maison. Ond nid pawb syn hapus o dderbyn gwahoddiad Tim. Gydag absenoldeb Esyllt fel cysgod dros y criw, mae gan bob un ei resymau dros deimlon anghyfforddus yn y tŷ ac yng nghwmni ei gilydd, er mai derbyn y gwahoddiad a mynd i Ffrainc y gwna pob un yn y pen draw.

Maer tensiwn yn y Maison yn amlwg, gyda phob aelod yn meddu ar gyfrinach, ar awyrgylch o dwyll a drwgdeimlad yn dew drwyr tŷ. Ond cynyddu wnar tensiwn gydar newyddion y bydd llythyr gan Esyllt, a adawyd yn ei ewyllys, yn cyrraedd y Maison cyn diwedd y gwyliau, gan sicrhau fod Esyllt yn dal i reolir pethau, yn union fel pan oedd hin fyw.

Wrth ir pum ffrind geisio dianc rhag presenoldeb Esyllt ai gafael ar ei bywydau, a fydd modd iddynt ddod i delerau r gorffennol a symud ymlaen? Sut effaith gaiff y gwyliau ar y berthynas rhwng y pum ffrind? A beth fydd dyfodol y Maison du Soleil?

Dyma nofel afaelgar, syn delio materion yn ymwneud ffrindiau, cyfeillgarwch, cariadon, a thwyll. Maer storin frith o gyfrinachau a throeon, ac mae gan bob cymeriad rhywbeth iw guddio. Ceir cipolwg i ddyfnderoedd personoliaeth y cymeriadau, eu hofnau au dyheadau, au barn am ei gilydd. Yma ceir darlun o gwlwm criw o ffrindiau syn datod yn sydyn ac yn amlwg wedi ir un person oedd yn eu dal at ei gilydd farw.

Mae tywydd hafaidd a gwres tanbaid lleoliad y nofel yn llifo or tudalennau, gyda disgrifiadau niferus o dirwedd Ffrainc. Dyma nofel a chydymaith addas iawn ar gyfer gwyliau haf.

Gwenno Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mam i ddau fab ac yn byw yn Llanddaniel Fab, Ynys Mn.

Wedi sgriptio cyfresi sebon (Pobol y Cwm, Rownd a Rownd, Rhydeglwys ayyb) a dramu ar Radio Cymru. Cyhoeddwyd straeon byrion ganddi yn Straeon Siesta (Y Lolfa, 1996), ac Yn nes at baradwys (Gwasg Carreg Gwalch, 2005) sef goreuon cystadleuaeth Radio Cymru. Ei nofel gyntaf oedd Esgid Wag (Gwasg y Dref Wen). Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf i blant, Ffair Sborion, y llynedd. Mae wedi ennill sawl coron a chadair mewn eisteddfodau lleol, a choron yr Eisteddfod Ryng-golegol.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel afaelgar ar gyfer oedolion, am ffrindiau a chariadon, am rywioldeb, twyll a chyfrinachau.

Fe'i lleolir yn bennaf ym mherfeddion Ffrainc, a hynny yn anterth un haf poeth pan mae'r gwres yn llethol, ond y storm a'r taranau fyth yn bell iawn.

Mae criw o chwech wedi bod yn mynd i'r 'Maison du Soleil' bob blwyddyn ers dyddiau coleg, ond maen nhw bellach un yn fyr. Mae Esyllt wedi marw. Ar gais Tim, ei gŵr, mae pawb wedi cytuno i ddod yn l i'r Maison du Soleil unwaith eto, ond mae rhai yn fwy awyddus na'i gilydd, am wahanol resymau. Ac wedi cyrraedd, mae cysgod Esyllt yn dal yno, yn dal i chwarae un cymeriad yn erbyn y llall, yn dal 'i gafael ynddyn nhw rŵan yn fwy nag erioed, efallai. Does dim dianc rhagddi ...
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Apocryffa, Yr - Y Beibl ...
 
£14.99
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch