Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tinboethach
ISBN: 9780860742517 (0860742512)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Golygwyd gan Bethan Gwanas Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant hirddisgwyliedig i Tinboeth. Cyfrol arall o straeon erotig, ond mae mwy o straeon yn hon - deuddeg gan ddeuddeg o awduron, y rhan fwyaf ohonynt wedi cyhoeddi cyfrol neu gyfrolau o'u gwaith eu hunain, ac yn cael eu hystyried ymhlith prif awduron Cymru heddiw. Unwaith eto, mae'r straeon yn amrywiol o ran naws - rhai yn dyner a chynnil, eraill yn fwy uniongyrchol.

Twelve erotic stories; a sequel to Tinboeth. Written by Manon Wyn, Caryl Parry Jones, Angharad Jones, Catrin Evans, Angharad Elen, Catrin Dafydd, Mari Emlyn, Menna Medi, Gwen Pritchard Jones, Meleri Wyn James, Elin Llwyd Morgan, and one brave male author, Gareth F. Williams.
Yn l y broliant, ac fel y maer teitl yn awgrymu, dyma ddilyniant poethach ir gyfrol gyntaf o straeon erotig a gyhoeddwyd gan Wasg Gwynedd. Ond gan na ddarllenais ir gyfrol gyntaf honno, maen rhaid i mi gymryd gair y wasg am hynny.

Yr hyn sydd yma ydyw casgliad o straeon gan awduron anhysbys. Neu a bod yn fanwl gywir, casgliad o straeon ac yna restr o enwau awduron ar gefn y llyfr fel pos in hannog ni ddarllenwyr i ddyfalu pwy sydd biau pa stori. Pam celu enw'r awdur? Tybed a ydyw hyn yn adlewyrchiad o swildod neu gulni syn bodoli yn y Gymru Gymraeg?

Yn ddiddorol, dim ond un dyn a fentrodd i ganol y merched i gyfrannu stori ir gyfrol. Tybed a oes modd dyfalu pa un yw ei stori o? A oes disgwyl iw stori erotig o fod yn wahanol?

Fel y byddid yn disgwyl o gyfrol or fath, mae cynnwys y gyfrol yn amrywiol. Ceir rhai straeon lle maer elfennau erotig yn ffantasol (fel yn Y carwr anfad), eraill yn straeon ag ynddyn nhw olygfeydd rhywiol (fel Ar brynhawn o haf), ac yna un stori wedii lleoli mewn cyfnod hanesyddol, yn tystio i chwant a breuddwydion Cadir forwyn yn llys Llywelyn.

Fydd y gyfrol hon ddim at ddant pawb, ond ir rheiny ohonom sydd yn dewis darllen straeon erotig, mae cyhoeddi deunydd safonol yn yr iaith Gymraeg yn gam iw groesawu.

Sharon Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Unwaith eto, mae pob awdur yn anhysbys, felly gall y darllenwyr geisio dyfalu pwy wnaeth bob stori. Rhestrir enwau'r awduron yn y cefn (un dyn yn eu plith, sylwer!)

Yr awduron yw:
Angharad Blythe,
Catrin Dafydd,
Mari Emlyn,
Catrin Evans,
Meleri Wyn James,
Angharad Jones,
Caryl Parry Jones,
Gwen Pritchard Jones,
Menna Medi,
Elin Llwyd Morgan,
Gareth F. Williams,
Manon Wyn.

Golygwyd y gyfrol gan Bethan Gwanas.
Gwybodaeth Bellach:
Dilyniant hir-ddisgwyledig Tinboeth, un o werthwyr gorau 2007. Cyfrol arall o straeon erotig, ond mae mwy o straeon yn hon deuddeg gan ddeuddeg o awduron y rhan fwyaf ohonynt wedi cyhoeddi cyfrol neu gyfrolau o'u gwaith eu hunain, ac yn cael eu hystyried ymhlith prif awduron Cymru heddiw. Unwaith eto, mae'r straeon yn amrywiol o ran naws rhai yn dyner a chynnil, eraill yn fwy uniongyrchol yn arbennig yn eu hymdriniaeth o ryw, a chan i rai gwyno nad oedd Tinboeth yn ddigon poeth, mae rhai o'r straeon hyn yn llawer poethach!

Nadolig Nwydus Gyda'r Genod...a Gareth!
Os ydych chin teimlor oernir Dolig yma, mae cyfrol newydd Gwasg Gwynedd o straeon erotig yn siŵr och cynhesu. Tinboethach ywr dilyniant i Tinboeth, y gyfrol o straeon byrion a gafodd gymaint o groesor llynedd. Ac mae hon yn bendant yn addo haeddui theitl, gan ei bod yn boethach nag erioed!

Meddai Bethan Gwanas, oedd yn gyfrifol am wahodd awduron i gyfrannu ir gyfrol ac am ei golygu, Un or cwynion am y gyfrol Tinboeth oedd ei bod hi ddim digon poeth! Felly mi ddeudais i wrth yr awduron tro ma fod croeso iddyn nhw fynd mor boeth lician nhw, ond gan gofio bod na ffin. Nes i ffrwyno ychydig bach ar un stori, maen rhaid i mi gyfadde. Dwin meddwl fod on reit amlwg pa un oedd honno!

12 awdur i gyd sydd wedi cyfrannu tuag at y casgliad y tro yma, gydag enwau mawr byd llenyddiaeth Cymru wedi cyfrannu yn ogystal ag awduron newydd. Cawn straeon gan Gwen Pritchard Jones, Elin Llwyd Morgan, Meleri Wyn James, Caryl Parry Jones, Catrin Dafydd, Mari Emlyn, Menna Medi, Angharad Jones, Catrin Evans, Angharad Elen a Manon Wyn. Ar tro yma, i roi dimensiwn newydd ir gyfrol, mae un dyn dewr wedi cyfrannu stori, sef Gareth F. Williams.

Ond bydd yn rhaid unwaith eto i ddarllenwyr ddyfalu pa awdur ysgrifennodd pa stori gan fod awdur pob un yn anhysbys, gydag enwaur cyfranwyr ond yn ymddangos ar gefn y gyfrol a hynny heb fod mewn unrhyw drefn benodol.

Ges in synnu fod na gymaint o ffys wedi bod dros y ffaith ein bod ni ddim wedi enwir awduron y tro dwytha, esbonia Bethan. Roedd rhai yn credu fod ein hawduron nin rhy swil i roi eu henwau ir straeon, ond mae on ran or elfen bryfoclyd sydd ynghlwm ag erotica. Yn gynta, mae pobl yn cael hwyl yn trio gweithio allan pwy sy di sgwennu be, syn brofiad newydd ir darllenydd. Hefyd be dwi wirioneddol yn teimlon gry amdano fo ydi fod pob stori yn cael cyfle i sefyll ar ei thraed ei hun. Dydi rhywun ddim yn gweld enwr awdur ac yn disgwyl rhyw fath arbennig o stori. Dwin meddwl fod hynnyn rhyddhaur awdur i arbrofi.

Ond ydir awduron yn ei gweld hin anodd i gadwr gyfrinach? Dwin meddwl eu bod nhw, yn enwedig pan mae rhywun yn canmol eu stori nhw! Wedyn maen nhw isio deud wrth bawb! chwardda Bethan.
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Twentieth-Century ...
Barbara Prys-Williams
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch