Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Honco! – 9 Stori Od ar y 9
Amrywiol/Various
ISBN: 9780860742531 (0860742539)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr i blant 9-11 mlwydd oed. Straeon gan naw o awduron: Bethan Gwanas, Arwel Roberts, Ifan Morgan Jones, Helen Emanuel Davies, Dewi Prysor, Elin Meek, Meleri Wyn James, Gareth F. Williams a Gordon Jones.

A book for children aged 9-11. A collection of stories by nine authors: Bethan Gwanas, Arwel Roberts, Ifan Morgan Jones, Helen Emanuel Davies, Dewi Prysor, Elin Meek, Meleri Wyn James, Gareth F. Williams and Gordon Jones.
‘9 stori od ar y 9’, meddai’r broliant ar y clawr ac ni allai neb ddadlau â hynny! Dyma naw stori hynod ddifyr a darllenadwy gan rai o’n hawduron amlycaf sy’n ysgrifennu ar gyfer plant.

Gogoniant y llyfr yw bod yma gyfle i ddarllenwyr flasu naw arddull wahanol iawn a hynny rhwng cloriau un gyfrol. Digon prin yw’r casgliadau o straeon byrion i blant ac mae hynny’n drueni. Wedi’r cwbl, mae gan y stori fer le anrhydeddus yn ein llenyddiaeth yn gyffredinol.

Cryfder y straeon hyn yw eu gwreiddioldeb. Mae rhai’n mynd â’r darllenydd i fyd go dywyll lle mae dogn o arswyd bob amser yn llwyddo i ddal diddordeb. Mae eraill yn ddoniol iawn ac yn rhoi rhwydd hynt i ffantasi lwyr wneud ei gwaith. Hyd yn oed yn y straeon sy’n ymdrin â phynciau mwy cyffredin, fel bwlian er enghraifft, yn aml mae ‘na dro annisgwyl yng nghwt y stori sy’n ei hachub rhag bod yn gyffredin.

Teg dweud bod ambell un yn llwyddo’n well nag eraill ac fel arfer y straeon syml yw’r rheiny lle mae’r cymeriadau’n gryf a’r ysgrifennu’n gyhyrog heb ddibynnu ar ormod o driciau. Mae un neu ddwy’n ymdrechu’n rhy galed. Dw i ddim am ddatgelu pa rai yw fy ffefrynnau am fod ‘na rinweddau i bob un, ond dw i’n sicr y caiff darllenwyr 10–12 oed flas ar grwydro trwy fydoedd honco’r gyfrol hon.

Ioan Kidd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Maritime History of Cardiff, A
 
£14.99
 
Prynwch
Sais Ydi O, Miss!
Brenda Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
United
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch