Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Curig a'r Morlo
Gareth F. Williams
ISBN: 9780860742548 (0860742547)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Darluniwyd gan Siôn MorrisAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr i blant 7-9 mlwydd oed. Mae Curig yn cael syndod mawr wrth glywed morlo yn dweud y drefn wrtho am gicio tun i'r môr. Ond mae gwaeth i ddod wrth i'r morlo fynd ag o ar daith anhygoel i weld y llanast ofnadwy y mae llygru diofal pobl yn gallu ei wneud i fyd natur. Stori-sy'n-odli fachog, lawn antur, am gyfrifoldeb pob un ohonom i warchod ein byd.

A book for children aged 7-9. Curig has a surprise when a seal tells his off for kicking a tin into the sea. But worse is to come when the seal guides him around and shows the awful mess caused by the unmindful pollution people create. A striking and exciting story told in rhyme, about our responsibilities to care for the world.
Stori ar ffurf cerdd yw hon. Mae Curig ai rieni ar eu gwyliau mewn carafn ar lan y mr. Ond maer traeth yn llawn sbwriel. Mae hyn yn cythruddo Curig cymaint, nes iddo, yn ei ddicter, gicio tun ir mr. Daw morlo ir wyneb morlo syn medru siarad! a rhoi pregeth i Curig am fod mor ddifeddwl. Mae hwn yn forlo hud syn mynd Curig, er nad ywn gallu nofio, o dan y tonnau i waelod y mr gan ddangos iddo'r holl sbwriel sydd wedi casglu yno.

Mae yma hiwmor ffraeth fydd yn apelio at blant ac maer odli gwreiddiol yn ychwanegu at y digrifwch.

Maer stori'n delio gyda phroblemau cyfoes a difrifol, sef sbwriel ac ailgylchu. Ac mae ynddi neges dymhorol i blant am ei bod yn pwysleisio pa mor bwysig yw hi i ymddwyn yn gyfrifol wrth daflu sbwriel. Mae lluniau Sin Morris yn hyfryd ac yn ychwanegu at y stori ar hiwmor.

Eiry Palfrey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed a maged Gareth F. Williams ym Mhorthmadog. Mae'n awdur amser llawn ers dros ugain mlynedd. 'Dyfi Jyncshiyn' yw ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, ond mae eisoes wedi ennill gwobr Tir na n-Og dair gwaith am ei lyfrau ar gyfer pobol ifanc, 'Dirgelwch Loch Ness' a'i ddwy nofel, 'O Ddawns i Ddawns' ac 'Adref heb Elin'. Mae hefyd wedi ysgrifennu llawer iawn ar gyfer y llwyfan ar sgrin, gan gynnwys y ddrama 'Sin a Sin' ac, yn ddiweddar, addasiad llwyfan o 'Lyfr Mawr y Plant'. Enillodd wobr BAFTA am ei sgript ffilm o 'Sin a Sin', cyd-greodd y gyfres boblogaidd Pengelli ac enillodd wobr yr ŵyl Ffilmiau Geltaidd am ei gyfres 'Pen Tennyn'.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Histories of Wales, The: ...
Mike Benbough-Jackson
£4.99
 
Prynwch
Tandem Hud, Y
Mererid Hopwood
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch