Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyfi Jyncshiyn – y ddynes yn yr haul
Gareth F. Williams
ISBN: 9780860742555 (0860742555)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 276 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2009
Dilyniant i Dyfi Jyncshiyn - y dyn blin a gyhoeddwyd yn 2007. Er gwaethaf holl brofiadau dirdynnol ei blynyddoedd yn Lloegr, dydi Marian ddim wedi anghofio'r trefniant a wnaed rhyngddi hi a John Griffiths yn 1965 ­ y byddent ill dau'n ailgyfarfod yng ngorsaf Dyfi Jyncshiyn ymhen deugain mlynedd union. A fydd o yno'n ei disgwyl?

A sequel to Dyfi Jyncshiyn - y dyn blin, published in 2007. Despite the excruciating experience that Marian has to cope with during her time in England, she hasn't forgotten the arrangement between her and John Griffiths in 1965, to meet again at Dyfi Junction train station in exactly 40 years' time. Will he be there waiting for her?
Bydd unrhyw un sydd wedi darllen nofel flaenorol Gareth F. Williams, Dyfi Jyncshiyn – y dyn blin, yn gwybod pwy yw Marian, prif gymeriad y nofel hon, ac yn sicr o fod yn eithaf chwilfrydig i wybod ei hanes yn dilyn ei hymddangosiad nwydus ac angerddol ar ddechrau’r gyfrol honno mewn noson o garu gwyllt yng ngorsaf Dyfi Jyncshiyn. Bryd hynny, roedd hi’n dianc o’i thref enedigol, Porthmadog, ac yn edrych ymlaen at ddechrau bywyd newydd llawn cyffro ac addewid fel actores yn Llundain. Ar ôl i ni rannu siom a dadrithiad John Griffiths yn y nofel gyntaf, gallwn obeithio y bydd gwell lwc o flaen Marian.

A hithau’n gadael Cymru yn llawn gobeithion, dilynwn Marian i dŷ lojin digon llwm yn ardal Paddington, a gwelwn sawl breuddwyd yn chwalu wrth i’w hiechyd hefyd ddioddef. Ond beth am y trefniant a wnaed y bore hwnnw ar blatfform Dyfi Jyncshiyn, y byddai hi a John Griffiths yn cyfarfod â’i gilydd eto ddeugain mlynedd yn ddiweddarach? Ydi, mae Marian yn cofio amdano, a chaiff ei stori ei datgelu wrth iddi deithio ar y tręn o Norwich i gadw’r oed.

Roedd cyfeiriadau mynych at waith hudolus yr artist Edward Hopper yn Dyfi Jyncshiyn – y dyn blin. Yn y gyfrol hon mae Gareth F. Williams yn gwneud defnydd helaethach o lawer o’r delweddau, ac er mai stori Marian yw hi, y lluniau sy’n darparu ffrâm i’r stori gan ychwanegu awyrgylch a naws i’r darllen. Lluniau digon unig ydyn nhw, yn dal ennyd o lonyddwch yng nghanol prysurdeb, yn llawn gobaith neu siom, addewid neu ddigalondid. Mae’r unigolion yn y lluniau yn aml fel pe baent ar groesffordd, yn gorfod penderfynu beth i’w wneud a lle i droi.

Yn hanes Marian, fel John yn y nofel gyntaf, canlyniadau’r penderfyniadau hyn sy’n ei harwain ar ddiwedd y gyfrol i gyfeiriad yr orsaf fach yng ngorllewin Cymru ar 4 Medi 2005. Dyna’r un peth sydd wedi cadw’r ddau i fynd dros y blynyddoedd, ac mae’r nofel yn adeiladu’n gelfydd at uchafbwynt y dyddiad pwysig.

Unwaith eto, mae Gareth F. Williams yn profi ei fod yn awdur sy’n gallu creu cymeriadau credadwy, ac er nad yw Marian, fwy nag yr oedd John, yn gymeriad hoffus, mae’r darllenydd yn cydymdeimlo â hi ac yn dymuno’r gorau iddi.

Felly beth am y diwedd? Oes yna aur ym mhen draw’r enfys? Wel, bu’n daith hir i gyrraedd yno, a gwell yw dod o hyd i'r ateb drwy ddarllen y nofel, ac ar y ffordd, mwynhau gwers ddifyr iawn am un o arlunwyr mawr yr ugeinfed ganrif.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed a maged Gareth F. Williams ym Mhorthmadog. Mae'n awdur amser llawn ers dros ugain mlynedd. 'Dyfi Jyncshiyn' yw ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, ond mae eisoes wedi ennill gwobr Tir na n-Og dair gwaith am ei lyfrau ar gyfer pobol ifanc, Dirgelwch Loch Ness a'i ddwy nofel, O Ddawns i Ddawns ac Adref heb Elin. Mae hefyd wedi ysgrifennu llawer iawn ar gyfer y llwyfan a’r sgrin, gan gynnwys y ddrama 'Siôn a Siân' ac, yn ddiweddar, addasiad llwyfan o 'Lyfr Mawr y Plant'. Enillodd wobr BAFTA am ei sgript ffilm o 'Siôn a Siân', cyd-greodd y gyfres boblogaidd Pengelli ac enillodd wobr yr ŵyl Ffilmiau Geltaidd am ei gyfres 'Pen Tennyn'.
Gwybodaeth Bellach:
Dros gyfnod o ddeugain mlynedd, bu’n amhosibl i Marian anghofio’r hyn a ddigwyddodd yng ngorsaf drenau Dyfi Jyncshiyn yng nghanol y chwedegau, wrth iddi adael ei thref enedigol, Porthmadog, am yr hyn a obeithiai fyddai’n fywyd newydd, cyffrous fel actores yn Llundain. Er gwaethaf holl brofiadau dirdynnol y cyfnod trawmatig hwnnw yn Lloegr, dydi Marian ddim chwaith wedi anghofio’r trefniant a wnaed rhyngddi a John Griffiths yn 1965 – y byddent ill dau’n ailgyfarfod yng ngorsaf Dyfi Jyncshiyn ymhen deugain mlynedd union. Ond, a hithau’n teithio tuag yno ym Medi 2005 i gyflawni ei hochr hi o’r trefniant, a fydd o yno’n ei disgwyl?

Mae’r nofel dreiddgar hon, sy’n clymu stori Marian yn gelfydd â darluniau gwych a llawn ystyr yr arlunydd Americanaidd Edward Hopper, yn ddilyniant i Dyfi Jyncshiyn – y dyn blin.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tacsi i'r Tywyllwch
Alun Cob
£8.99
 
Prynwch
Ebargofiant
Jerry Hunter
£7.95
 
Prynwch
Mynd dan Groen
Sonia Edwards
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch