Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwyddyn Gap - Teithio, Gweithio a Gwirfoddoli Dramor
ISBN: 9780860742562 (0860742563)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Golygwyd gan Bethan Marlow, Laura Wyn Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pymtheg o bobl ifanc yn rhannu eu profiadau nhw o deithio, gweithio a gwirfoddoli dramor. Casglwyd y gyfrol at ei gilydd gan y golygyddion Bethan Marlow a Laura Wyn, a cheir hefyd air o brofiad am wirfoddoli dramor mewn rhagair gan Bethan Gwanas.

Fifteen youngsters, who had a gap year, share their experiences of travelling, working and volunteering abroad. Compiled and edited by Bethan Marlow and Laura Wyn, and includes a foreword by Bethan Gwanas, who had also spent time abroad.
Os ydych chi'n rhiant sy’n bryderus am eich plentyn yn treulio misoedd yn teithio’r byd ac yn chwilio am lyfr i’ch cysuro, nid hwn yw’r un i’w ddarllen. Ond os ydych am bwyso a mesur gwerth teithio, neu o’r farn bod y cyfan yn ormod o drafferth, dyma’r gyfrol i chi. Os ydych am wybod a yw teithio’n hwyl, porwch rhwng ei chloriau.

Prin iawn yw’r wybodaeth ffeithiol a geir yn y gyfrol hon, heblaw am restr o wefannau defnyddiol. Ceir yma ddigon o gynghorion ar ffurf straeon a phrofiadau’r cyfranwyr dienw, yn hytrach na thrwy set o reolau neu argymhellion. Mae’r straeon hyn wedi eu cyflwyno mewn deg rhan, gyda’r penodau ‘Profiadau bizarre’, ‘Profiadau Brawychus’ a ‘Secs, drygs a roc-a-rôl’ yn llawn hanesion hynod ddifyr. Ceir popeth yma, megis stori pymtheg o bobl noethlymun yn bwyta mangos ar ben bryncyn yn yr Unol Daleithiau, a’r hanes am archoffeiriad Voodoo yn Togo eu benditio – gyda’r cyfan wedi ei ysgrifennu yn ddigon rhwydd.

Mae arddull y cyfranwyr yn amrywio llawer. Mae ambell un yn foel iawn ei fynegiant, eraill ag arddull blodeuog, hynafol, ac ambell un yn arw o ran ei iaith. Yn sicr, mae’r amrywiaeth yn gymorth i ddod i adnabod y teithwyr talog. Nid oes yr un ohonynt wedi bod ar deithiau dirwestol; yn wir, efallai fod yr holl oryfed yn peri i ddarllenwyr ofyn faint yn union oedd yr awduron yn ei gofio mewn gwirionedd. Yn fwy na dim, dyma gyfrol sy’n cyfleu asbri, chwerthin a hwyl criw o bobl ifanc a deithiodd i bedwar ban byd.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Welsh Choirs on Tour - ...
Alan Maggs
£7.95
 
Prynwch
You Are Awful (But I like You)
Tim Moore
£7.99
 
Prynwch
Dal i Fynd
Sioned Wiliam
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch