Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cymer y Seren
Cefin Roberts
ISBN: 9780860742579 (0860742571)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 198 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2009
Nofel ddirgelwch i oedolion. Trwy gyfres o ddigwyddiadau cyffrous, aiff Cefin Roberts â ni o bentref bach tawel yn Arfon i un o ddinasoedd llawn rhamant yr Eidal. Mae Emrys Pritchard wedi bod yn ei feio'i hun byth ers diflaniad ei unig ferch, Mari Lisa - cannwyll ei lygad - ac mae pethau wedi mynd o ddrwg i waeth iddo ar ôl i Carys, ei wraig, ei adael.

A mystery novel for adults. In a series of exciting events, Cefin Roberts takes us from a quiet Arfon village to one of Italy's romantic cities. Emrys Pritchard has been blaming himself ever since his only daughter, Mari Lisa - the apple of his eye - disappeared, and things go from bad to worse when Carys, his wife, leaves him.
Mae rhywun yn chwarae gm ag Emrys Pritchard. Mae en derbyn negeseuon cryptig ar ei ffn poced, negeseuon syn ei ddenu i wahanol leoliadau fel Nantgwrtheyrn a Llanddwyn, ac yna i ddinas ramantus Ferona.

Fedr Emrys ddim anwybyddur negeseuon. Maen nhwn ymwneud diflaniad ei ferch, Mari Lisa, ychydig flynyddoedd yn gynharach. Gadawodd ei diflaniad graith arno. Aeth i yfed yn drwm, aeth yn ddyn blin a chwerw a chwalodd ei briodas. Yna dawr negeseuon.

Pwy yw awdur cudd y negeseuon hyn? Pwy bynnag syn llywior gm, maen gwybod popeth am Emrys. A daw Emrys i amau pawb. Yn wir, daw i amau a yw yn ei iawn bwyll.

Mae hon yn nofel syn gafael. O ganiad y ffn yn y frawddeg gyntaf i gau pen y mwdwl yn y bennod olaf, mae hin mynnu dal sylwr darllenydd gant y cant. Mae holl elfennau nofel gyffro yma plot da syn symud yn gyflym, lleoliadau diddorol, cliwiau clyfar, cymeriadau cig a gwaed a thwist annisgwyl ar y diwedd.

Er mai dim ond ail nofel yr amryddawn Cefin Roberts yw hon, ymddengys fel petai en hen law ar y grefft. Fel dyn drama, gŵyr sut mae creu sefyllfaoedd dramatig. Gwelir ei ddawn hefyd yn y modd y gall saerno golygfeydd a llunio cymeriadau.

Ond dawn ddisgleiriaf Cefin i mi yw ei allu i ysgrifennu mewn arddull mor naturiol. Mae ei ddefnydd o dafodiaith yn wirioneddol wych. Maer iaith yn gyhyrog ond eton ystwyth. Yn wir, ar adegau cefais fy hun yn darllen yn uchel er mwyn mwynhaur storin well fyth.

Nofel ddatrys yn y dull clasurol yw hon ond ei bod hin gwbl gyfoes. Wrth i mi basio hanner y ffordd cawn fy hun yn darllen yn arafach er mwyn ymestyn y profiad o fwynhau. Doeddwn i ddim am iddi orffen. Ac fel pob nofel dda, roedd y datguddiad ar y diwedd yn gwneud i mi deimlo fel cicio fy hun am nad own i wedi rhag-weld yr ateb fy hun.

Mwynhad pur.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fyddech chin mentro agor y drws ...?

Pe byddech chin derbyn neges yn oriau mn y bore ar eich ffn symudol gan rif anhysbys yn eich gorchymyn i agor drws y tŷ, a fyddech chin mentro? Dyma gyfyng-gyngor Emrys Pritchard ym mhennod gyntaf nofel newydd Cefin Roberts, Cymer y Seren.

Maer nofel ddirgelwch gyffrous hon, a gyhoeddir gan Wasg Gwynedd, yn dilyn stori Emrys gŵr syn beioi hun am ddiflaniad ei unig blentyn, Mari Lisa, bedair blynedd ynghynt. Yn dilyn y tro diwethaf iddo weld ei ferch annwyl, aeth ei fywyd yn deilchion mae wedi ymbellhau oddi wrth ei ffrindiau pennaf, ac mae ei wraig, Carys, wedii adael.

Ond pan ddaw sawl neges iw ffn symudol ym mherfeddion nos, mae ei reddf yn ei arwain i ddilyn y gorchmynion. Y gobaith o ddod o hyd iw ferch syn ei yrru ymlaen. Caiff ei dywys o un lleoliad ir llall o bentref tawel yn Arfon i un o ddinasoedd mwyaf rhamantus Ewrop ond a fydd y llwybr annelwig hwn yn ei arwain at ei ferch, neu ai hen dric cas ydywr cwbl?

Mi ddaeth y syniad cychwynnol i mi gan mod i fy hun wedi meddwl mod i wedi cael neges destun ar fy ffn yng nghanol nos, tua thri or gloch y bora, a finnau yn y tŷ ar fy mhen fy hun. Mi feddyliais yn sydyn be tasa na rywun yn anfon neges ac yn codi ofn arna i? eglura Cefin Roberts, syn rhannui amser rhwng ei gartref ym Mangor a Chaerfyrddin. Mi ddechreuish i chwara mig hefo fi fy hun, a meddwl be fyddan codi ofn arna i?

Felly, i radda, beth oedd yn digwydd nesaf yn fy nychymyg i fel awdur ydir nofel yma. Be fyddan gwneud i mi godi o ngwely ganol nos i agor y drws, pan dach chin clywed am bobl yn y newyddion yn cael eu lladd am wneud peth mor wirion! meddai Cefin, sydd yn Gyfarwyddwr y Theatr Genedlaethol yn ogystal bod yn un o gyd-sylfaenwyr Ysgol Glanaethwy gydai wraig, Rhian.

Maer euogrwydd, yr hiraeth a gobaith prif gymeriad y nofel y bydd y negeseuon testun yn ei arwain at ei ferch yn ei wthio ymlaen drwy sawl sefyllfa amheus a brawychus, ac yn ein harwain ninnau ar daith o un lleoliad ir llall taith ddaearyddol a thaith drwy feddyliau ac emosiynau Emrys. Ond cawn yma hefyd sawl storin plethu iw gilydd wrth i gyfrinachau gael eu datgelu, posau gael eu datrys a dirgelion cael eu dadlennu, a phob un yn gorfodir darllenydd i droi o un dudalen ir nesaf.

Dwi wedi ceisio plethu rhyw fath o linach chwedlonol ir nofel. Mae yna ginc Mabinogaidd ir holl stori, er mai nofel am heddiw ydy Cymer y Seren. Dwi wedi ceisio plethur dull o ddweud stori a welir yn y Mabinogion hen ddull y cyfarwydd o adrodd stori hefo fy arddull i, eglurar awdur, sydd ar hyn o bryd yn brysur yn ysgrifennu cerddi ar gyfer ei ddarpar ŵyr neu wyres gyntaf.
Ychwanega, A dweud y gwir, dwi ddim yn ystyried ysgrifennu fel fy ngalwedigaeth. I mi, mae ysgrifennu yn ffordd o ymlacio. Mae on gwmni i mi. Mae rhai pobl yn hoffi gweu, ond plethu a gweu geiriau fydda i a dwin cael hwyl fawr yn ei wneud o.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch