Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Os Hoffech Wybod ... a Chofio Dic
Dic Jones
ISBN: 9780860742616 (086074261X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Argraffiad newydd o hunangofiant difyr y bardd ac amaethwr o Flaenannerch, Ceredigion, y diweddar Dic Jones, yr Hendre. Ceir pennod glo ychwanegol gan ei ferched, Delyth Wyn a Rhian Medi, sy'n crynhoi ugain mlynedd olaf bywyd eu tad. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yng Nghyfres y Cewri (ISBN 9780860740278).

A new edition of the autobiography of the late Dic Jones, the highly-acclaimed poet and farmer from south Ceredigion. Includes a new final chapter by his two daughters, Delyth Wyn and Rhian Medi.
Or chwe mil o gopau o hunangofiant Dic Jones, Os Hoffech Wybod ... a gyhoeddwyd gan Wasg Gwynedd yn 1989 yr wythfed yng Nghyfres y Cewri or wasg honno dim ond un copi (a hwnnwn ddi-glawr) sydd bellach ar l yn y wasg. Dynar wybodaeth, na fydd yn synnu neb, a geir yn y cyflwyniad gan y cyhoeddwyr ir argraffiad newydd hwn or gwaith, yr ychwanegwyd ato bennod syn crynhoi hynt a helynt y bardd yn ystod ugain mlynedd olaf ei oes, gan ei ddwy ferch, Delyth Wyn a Rhian Medi. Ychwanegwyd hefyd set o ffotograffau lliw llawn at y rhai du a gwyn a gafwyd yn yr argraffiad gwreiddiol, ynghyd llun ardderchog ar y clawr cefn newydd sbon i mi o Dic ar ei ffordd ir parlwr godro.

Wrth ddarllen Os Hoffech Wybod ... pan ymddangosodd yn 1989 yr hyn a aeth m bryd i syn perthyn mwy neu lai ir un genhedlaeth Dic oedd y penodau syn sn am ei fachgendod yn y rhyddid dilyffethair a oedd yn etifeddiaeth i bob hogyn ysgol gynt yn y cefn gwlad Cymreig a Chymraeg. Ac y mae ir penodau hyn yr un cyfaredd ou darllen eto dros ugain mlynedd yn ddiweddarach. Y blynyddoedd yn union cyn yr Ail Ryfel Byd ac yn ystod yr heldrin hwnnw, blynyddoedd yr oedd Dydd Iau Mawr yn Aber-porth bob Awst, Dydd Sadwrn Barlys yn Aberteifi ym mis Ebrill a Dydd Calan yn uchafbwyntiau ynddynt, blynyddoedd yr efaciws ar Hm Gard cyfnod yr ychwanegwyd yn ddirfawr at ei ddifyrrwch yn achos bechgyn ardal Dic pan godwyd gwersyll yr RAE yn Aber-porth, a maes awyr ym Mlaenannerch. Beth a roesem ni yng ngogledd yr un sir, wrth chwarae ymhlith olion yr hen weithfeydd mwyn plwm, am gael sefydliadau or fath ar drothwyr drws, a chael bod yn dystion ir pethau cyffrous a ddigwyddai yno? Bachgendod syml a chyfoethog ydoedd, ac un y byddair genhedlaeth flaenorol, ar un o flaen honno ac yn l ac yn l, yn ei adnabod yn iawn, ond un a fydd yn wyneb y newidiadau cymdeithasol mawrion a fu yn y cyfamser yn un dieithr iawn ir sawl o blith ieuenctid heddiw a dry at yr hunangofiant hwn. A boed iddynt wneud hynnyn llu!

Dod i ben wnaeth y dyddiau dedwydd hynny wrth reswm, a chawn gwmnir awdur wedyn wrth iddo'n hamddenol-athronyddol ddilyn y llwybr a arweiniodd oi ddyddiau ysgol i ddiwedd yr wythdegau. Dysgwn am ei dwf fel bardd, am ei hoffter mawr o gwrso pl, chwedl ei dad, ac o gerddoriaeth a chanu mewn cr, i enwi ond ychydig iawn o ddanteithion y gyfrol felys hon.

Portread cynnes a hoffus ou tad sydd gan ei ddwy ferch, Delyth a Rhian, o dan y pennawd Cau pen y mwdwl ar ddiwedd y gyfrol. Yma gwelwn ef, mewn amrywiol hanesion ac anecdotau difyr, yn benteulu rhadlon a ymhyfrydai yn ei blant ai wyrion, ac a fagodd awydd, ar l ymddeol, i deithio, nid yn unig i bob Cwm-sgwt yng Nghymru i dalyrna a sgwrsio, ond i bedwr ban byd yn ogystal.

Cyfrol syn sicr o roi pleser a boddhad yw hon i bwy bynnag ai darlleno.

Tegwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Hedd Bleddyn
£5.95
 
Prynwch
Dwli o Ddifri
Ceri Wyn Jones
£4.99
 
Prynwch
Geiriau a Gerais
T. Llew Jones
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch