Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mei Ling a Meirion
Gareth F. Williams
ISBN: 9780860742623 (0860742628)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2010
Nofel sy'n pendilio rhwng y chwedegau - a'r adeg pan ddaeth Gregory Peck a channoedd o Tsieineaid i ffilmio ym mynyddoedd Eryri - a heddiw, gan adrodd hanes hogyn o Borthmadog a merch o dras Tsieineaidd o Lerpwl. Mae'r nofel fer hudolus hon yn stori garu fydd yn eich cyffwrdd.

This novel moves between the 1960s and the present day, and tells the story of a boy from Porthmadog and a girl of Chinese extraction from Liverpool. It recalls the time when Gregory Peck and hundreds of Chinese people arrived to shoot a film in the mountains of Snowdonia. You will be touched by this short, magical novel.
Dyma nofel syn adrodd hanes unigolion arbennig yn ogystal rhoi cipolwg i ni o gyfnod cyffrous diwedd y chwedegau. Mae hin nofel syn symud yn gelfydd o le i le ac o gyfnod i gyfnod gan ddal sylwr darllenydd gyda naratif gafaelgar a deialog ffraeth.

Craidd y nofel ywr berthynas gls a sensitif syn cael ei ffurfio rhwng dau gymeriad o gefndiroedd go wahanol Mei Ling o Lerpwl a Meirion o Borthmadog. Mae Meirion mewn cadair olwyn wedi damwain ddifrifol ac yn dal i ymgyfarwyddo i amgylchiadau newydd pan maen cyfarfod Mei Ling yn 1968. Mae Mei Ling, fel cannoedd o Tsieiniaid eraill, yng ngogledd Cymru i ffilmio ffilm newydd gyda Gregory Peck ym mynyddoedd Eryri. Dysgwn fod Mei Ling yn ceisio dianc oddi wrth rai o gymeriadau brith ei bywyd yn Lerpwl a phan mae pethau yn cychwyn mynd yn drech na hi, daw Meirion ai ffrind ar ei thraws. Penderfyna Meirion gynnig lloches iddi yng nghartref ei deulu am gyfnod a dyma yw cyd-destun eu perthynas fer.

Mewn gwirionedd, cryfder y nofel ywr modd y disgrifir perthynas y cymeriadau oll i gilydd. Gwelwn rwystredigaeth Gwenllian oherwydd ei theimladau tuag at Meirion ai ymateb yntau iddi ar modd y mae hyn yn
arwain at ddiweddglo tawel y nofel. Mae ffyddlondeb Dewi Stiffs, ffrind Meirion, ar ddeialog rhyngddynt yn ystod adferiad Meirion yn annwyl ac yn ddiffuant. Mae dyfodiad Mei Ling yn peri anesmwythder yng nghartref y teulu ac er na fanylir ar hyn, maer awgrymu sydd yma yn gynnil iawn.
Nofel fer yw hi nad ywn gofyn am ormod o fuddsoddiad o ran amser na meddwl iw mwynhaun llawn. Nid beirniadaeth or nofel yw dweud hyn - maen cynnig darlun real o gyfnod diddorol ac o fewn tudalennaur nofel mae cyfnod y chwedegau yn fyw yn ei gerddoriaeth, ei sain ai liw.
Defnyddia cymeriadaur nofel dafodiaith Porthmadog ac mae rhegfeydd yn britho deialog ffraeth y gŵr ifanc. Mae adnabyddiaeth yr awdur or ardal, ei hiaith ar cyfnod yn amlwg ac yn ychwanegu llawer at y darlun byw a gawn yma.

Mwynheais y nofel yn fawr roedd y cymeriadau byw, y berthynas rhyngddynt ar disgrifiadau o gyfnod mor ddiddorol yn apelion fawr. A hithaun haf, dyma nofel wych iw darllen ar y traeth neu ar brynhawn braf yn yr ardd ar yr un pryd, cewch eich cludo yn l mewn amser i Borthmadog ddiwedd y chwedegau.

Sioned Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Ar Lan y Môr y Mae
John Gwynne
£4.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch