Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymêrs Cymru: 6. Cymeriadau Maldwyn
Hedd Bleddyn
ISBN: 9780860742647 (0860742644)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 146 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol hyfryd o bortreadau o wahanol gymeriadau ardal Maldwyn, wedi'u casglu a'u cofnodi gan Hedd Bleddyn, y saer maen a'r limrigwr ffraeth o Benegoes. O Pryce Pryce-Jones, dyn y catalogau masnachol cyntaf, i John Foeldehaearn a straeon celwydd golau Sam Mawr, fe gewch chi yma doreth o straeon difyr am gymeriadau unigry w Maldwyn.

An entertaining volume recording stories about colourful characters.
Hedd Bleddyn ywr golygydd, ond fe gyfrannodd Alwyn Hughes o Langadfan hefyd at y gyfrol, ac nid yw bob amser yn glir pwy ywr fi syn traethu. Rwyn cymryd mai Hedd ywr fi yn y portread o Deulu Cwmpen a Taid (tt.5765), ac mai Alwyn ywr fi yn y portread o John Foeldrehaearn (tt.8791).

Cymeriadau Maldwyn ywr teitl, ond y mae o leiaf ddau or rhai a bortreadir yma yn frodorion o Feirionnydd Glyn Rowlands o Gorris a Sam Evans o Bennal. Mae eraill a fyddain haeddu eu lle mewn llyfr ar enwogion go iawn. Roedd Llewelyn Morris Humphreys (1899-1965) o Garno, partner Al Capone ym myd gangsters Chicago, yn fwy o droseddwr nag o gymr, mi dybiwn i, ac felly hefyd Deio Penllys, Bugail Dartmoor (1849-1929), a dreuliodd y rhan fwyaf oi oes mewn carchardai. Dyn busnes craff wedyn oedd Pryce Pryce-Jones (1834-1920), sylfaenydd y busnes archebu trwyr post cyntaf yn y byd. A bardd gwlad oedd Demetrius Owen (1859-1948).

Maer gweddill yn gymeriadau yng ngwir ystyr y gair Jones y Monumental (un arall a anwyd ym Mhennal ym Meirionnydd), Richard Hughes, John Jones Fron-goch, Morfydd Thomas, Maurice Evans, John Ellis Lewis Foeldrehaearn, Arwyn Evans Tŷ Isaf, William John Davies Llanbryn-mair, Sarah Maud Hughes a Dafydd Wyn Jones a llawer ohonynt wedi gwneud cyfraniad gwiw at ddiwylliant eu brydd. Maer portreadau a geir ohonynt yn darlunio bywyd yng nghefn gwlad Maldwyn yn y ganrif ddiwethaf a ffordd o fyw sydd bellach yn ddieithr iawn.

Mae yn y llyfr, ar wahn ir portreadau o unigolion, adran o straeon doniol a straeon celwydd golau, ac adran hefyd ar rai o ddynion busnes a hen grwydriaid yr ardal.

Llyfr llawn hiwmor yw hwn, ac mi fyddain bosibl llunio olynydd iddo hefyd, oherwydd, fel y dywed y golygydd yn ei gyflwyniad, Maen debygol fod yna lawer iawn mwy o gymrs y gellid bod wediu cynnwys. Ac maen nhwn dal iw magu nhw ym Maldwyn.

Gwynn ap Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Os Hoffech Wybod ... a ...
Dic Jones
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch