Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Creigiau Aberdaron
Gareth F. Williams
ISBN: 9780860742685 (0860742687)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2010
Nofel feistrolgar, gynnil ar gyfer oedolion, wedi'i lleoli ym mhentref hudolus Aberdaron ym mhen draw Llŷn. Ond mae'r môr a'r creigiau'n gallu bod yn beryglus a bygythiol, felly hefyd y tensiwn rhwng rhai o deuluoedd y pentref â'i gilydd.

A novel for adults, located in the magical setting of Aberdaron at the furthest tip of the Llŷn Peninsula. The sea and the rocky shore can be dangerous and threatening, as can the tensions between some of the families in the village.
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng stori a nofel? Mae nofel yn cynnwys rhyw lun ar stori ond nid nofel yw pob stori. A stori yw Creigiau Aberdaron. Stori dda iawn. Mae’n stori deledaidd hefyd - a dyma’r prif beth amdani. (Nid syndod na damwain yw fod helbul S4C yn rhan ohoni.) Mae ei darllen fel gwylio cyfres deledu o wythnos i wythnos, yn creu blys yn y gwyliwr-ddarllenydd i wybod beth sy’n digwydd nesaf. Fel nifer efallai o nofelau cyfoes, teledu yw’r prif ddylanwad arnynt, yn hytrach na nofelau eraill. Llygaid sy’n llywio’r brawddegu, nid clust. A blas sgript sydd ar y sgwennu; cyfarwyddyd mewn sgript yw ‘Dechreuodd igian crio eto’, nid brawddeg.

Canolbwynt y stori, ddywedwn i, yw’r gyfrinach ganolog. O’i datgelu ni fyddai pwrpas darllen y llyfr. Onid dyna efallai y gwahaniaeth sylfaenol rhwng nofel a stori? Cymeriadau yn eu cymhlethdod a’u hamwysterau moesol na ellir rywsut eu dal yn iawn yn y diwedd sy’n greiddiol i nofel: hwy sy’n amgylchynu’r stori. Ond yma, y stori sy’n corlannu’r cymeriadau. Dyna pam y medrwch chi ddarllen David Copperfield - a grybwyllir yn Creigiau Aberdaron - drosodd a throsodd ond go brin fod neb am ddarllen Agatha Christie fwy nag unwaith.

Ond wedi dweud hyn i gyd tybed a oes egin - mwy nag egin - rhyw ‘genre’ arall, cyfoes yn dyfod i fod yma? Rhywbeth rhwng nofel a’r cyfrwng gweledol - y ‘telegeiriol’. Dyma ddywedwn i yw Creigiau Aberdaron. Holais fy hun yn aml: gweld hon ynteu ei darllen ydw i? Un llygad yn darllen a’r llall yn gwylio. Nid disgrifio sydd yma ond siots. Ei rhoi i'r naill ochr a wnes i yn y diwedd ynteu ei diffodd? Ac mi roedd yna rywbeth pleserus yn yr amwyster yna.

Dywedir hyn:
‘Hon oedd y gornel lyfrau, a’r silffoedd yn ymestyn o’r carped i’r nenfwd. Yr un uchaf oedd cartref y clasuron Penguin. Rhesiad hir, ddu ohonynt - Dickens, Hardy, y Bröntes, Austen, Trollope, Eliot … Er bod y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael eu darllen ar un adeg, pur anaml y byddai’r llyfrau hyn yn cael unrhyw sylw bellach.’

Mm! A’r hyn sy’n mynd â’u bryd yw ‘ailddarllediad o Wallander ar BBC4’. Y lle yna rhwng print a llun electronig yw ‘byd’ Creigiau Aberdaron a’i harddull.

Tybed i Gareth F. Williams, fel sawl awdur poblogaidd arall, daro’n ‘ddamweiniol’ ar ffurf o ysgrifennu y mae’n werth iddo ei dilyn? Gallaf feddwl am un neu ddau o weithiau Cymraeg diweddar arall y byddwn am eu galw’n ‘ telegeiriol’. Ni chefais brofiad darllen mwy od a boddhaus rwyfodd ers tro byd.

Aled Jones Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Awr y Locustiaid
Fflur Dafydd
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch