Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ci ar Goll
Ingrid Lee
ISBN: 9780860742692 (0860742695)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel antur gyffrous am Bargen, ci bach 'pit bull' sy'n annwyl iawn gan Meredydd, ond sy'n gorfod byw'n wyllt ar ôl i dad Meredydd geisio cael gwared arno.

A novel for children telling the story of Bargen, a pit bull terrier. Bargen is very much loved by Meredydd, but Meredydd's father isn't so keen on him, and makes Bargen leave the family home.
Bachgen unig, anhapus a dihyder yw Meredydd. Ond rhoddodd Bet, ei gi pydew, obaith a hyder iddo. Dyfnhaodd eu cyfeillgarwch nes i Bet fynd ar goll. Dyma ddechrau antur iír ddau ohonynt wrth i Meredydd geisio dod o hyd iddo.

Llwyddodd yr awdur i blethuín ofalus berthynas y cymeriadau a'u sefyllfaoedd yn hynod o effeithiol. Roedd yr elfen o ansicrwydd ynglŷn ‚ chamau nesaf Bet, ynghyd ‚ír modd y llwyddodd ei gweithgareddau iíw gwneud yn destun dathlu ymhlith pobl y ddinas, aír cwestiwn a fyddai Meredydd yn dod o hyd iddi yn ffactorau oedd yn ennyn fy niddordeb. Fe'm cefais fy hun yn troi'r tudalennau yn gynt wrth iír stori ddatblygu.

Dyma nofel gynhwysfawr syín werth ei darllen. Maeír stori'n datblygu mewn ffordd annisgwyl ac fellyín cadwír darllenydd ar flaen ei sedd tan y diwedd. Yn ogystal ‚ diddanwch, y mae iddi elfennau moesol wrth ymdrin ‚ pherthynas dyn ac anifail.

Alwen Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Thesawrws Cymraeg, Y - Y ...
 
£7.99
 
Prynwch
Crys Rhif Saith, Y
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch