Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry, Marred Glynn Jones
ISBN: 9780860742715 (0860742717)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 200x200 mm, 60 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n rhan o'r gyfres Nabod, lle mae'r gyflwynwraig deledu, y cynhyrchydd a'r tiwtor Cymraeg, Nia Parry, yn rhoi cipolwg o'i hanes, o'i dyddiau cynnar yn Nwyran ar Ynys Môn a Llandrillo-yn-Rhos, o Ysgol y Creuddyn i Brifysgol Abertawe, yna'r cyfnod yn byw a gweithio yng Nghaerdydd cyn ymgartrefu yn Rhostryfan yng Ngwynedd a dod yn fam ei hun y llynedd.

A new title in the 'Nabod' series, where the television presenter, producer and Welsh-language tutor, Nia Parry, outlines her story from her early days in Dwyran, Anglesey and Llandrillo-yn-Rhos, from Ysgol y Creuddyn to Swansea University, to a period living and working in Cardiff before settling down to raise a family of her own last year in Rhostryfan, Gwynedd.
Heb os, un o gyflwynwyr mwyaf hoffus S4C yw Nia Parry. Yn y gyfrol hon, rhan o gyfres Nabod, down i adnabod y gyflwynwraig yn llawer gwell.

Yn ddiweddar fe gyhoeddwyd nofel or enw Mr Perffaith - wel, dyma yn sicr Miss neu Mrs Perffaith. Does gan neb air drwg i ddweud am y gyflwynwraig ben felen hon na all stopio wenu heblaw am Janet Street-Porter wrth gwrs a gyfeiriodd at ei gwn barhaus mewn cyfres deledu ddiweddar. Mae pob perthynas, boed yn fam, tad, brawd, gŵr neu gyfnither yn ei chanmol ir cymylau felly hefyd ei hathro ysgol a'i chydweithwyr. Does dim dwywaith nad yw Nia Parry yn ferch arbennig iawn.

Roedd gen i, er hynny, lawer mwy o ddiddordeb yn yr hyn a oedd gan Nia ei hun i ddweud. Maen amlwg nad oedd beichiogi wedi bod yn broses hawdd, ac efallai y byddai clywed mwy am y stori honno wedi bod yn ddiddorol. Bydden hefyd wedi hoffi clywed mwy am ei brwydrau emosiynol ac am ei diddordeb mewn meddyginiaeth amgen. Ceir sn am y brwydrau hynny, ond cyfeirio atynt yn unig a wneir. Byddai darllen mwy am deithiau tramor Nia hefyd wedi bod yn ddifyr.

Er y cyfan hyn, dyma gyfrol hyfryd. Mae edrych ar albwm ffotograffau rhywun arall bob tro'n gyffrous gweld sut oeddynt yn edrych pan oeddent yn iau, neu yn yr ysgol ac ati. Mae Nia bellach yn enwog fel cyflwynydd a thiwtor Cymraeg i ddysgwyr ar y teledu, ac maen bencampwraig ar wneud hynny, heb os. Tybiaf y byddair llyfr hwn o ddiddordeb mawr i ddilynwyr y cyfresi hynny yn enwedig ir rhai cymeradwy hynny sydd wedi meistrolir iaith. Go brin y bydd gan Janet Street-Porter fawr o ddiddordeb. Pan gafodd ei gwahodd i ymddangos ar gyfres ddiweddar doedd hin cofio fawr ddim o'i Chymraeg na chwaith wedi diosg ei chlogyn nawddoglyd.

Dyma lyfr y gellid troi ato unrhyw bryd ac maer wn hyfryd yn siŵr o godi eich calon.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Y FERCH TU L IR WN STORI NIA PARRY

Maer wyneb yn un syn hollol gyfarwydd i wylwyr S4C, ond faint ohonom syn gwybod mwy am Nia Parry nag a gaiff ei ddatgelu gan ei gwn enwog?

Mewn cyfrol newydd gan Wasg Gwynedd fel rhan or gyfres 'Nabod', maer gyflwynwraig, y cynhyrchydd ar tiwtor Cymraeg yn rhoi cipolwg oi hanes, oi dyddiau cynnar yn Nwyran ar Ynys Mn i Landrillo-yn-Rhos, o Ysgol y Creuddyn i Brifysgol Abertawe, ynar cyfnod yn byw a gweithio yng Nghaerdydd cyn ymgartrefu yn Rhostryfan yng Ngwynedd a dod yn fam ei hun y llynedd.

Maer gyfrol hwyliog hon ar ffurf llyfr lloffion, syn olrhain hanes bywyd a gyrfa Nia law yn llaw lluniau o albwm personol Nia ai theulu. Yn ogystal hanes ei gyrfa, ei theulu ai ffrindiau, cawn gyfle i glywed Nia yn sn am ei hoff ai chas bethau, oi hoffter o deithio a dawnsio salsa iw ffobia am unrhyw beth efo ffangs! Cawn glywed hefyd am ei thalent fel bardd, ei diddordeb mewn cadw dyddiadur a chreu rhestrau, a sawl ffaith annisgwyl arall fel ei dawn i ddadansoddi breuddwydion.

Ond maer llyfr yma hefyd wedi bod yn gyfle i Nia fynd haenen yn ddyfnach, ac yn y gyfrol mae hin siarad yn ddi-flewyn ar dafod am y pethau syn bwysig iddi yr iaith Gymraeg ar ddelwedd negyddol o gyfryngis, sut y daeth i nabod ei hun yn well a delio gyda chyfnodau tywyll mewn bywyd, megis colli hyder fel merch ifanc ar profiad ingol o gael trafferth i feichiogi a chario plentyn.

Meddai Marred Glynn Jones, cyd-awdur Nia ar y gyfrol, Yr hyn am synnodd i ryw raddau oedd parodrwydd Nia i rannu ei phrofiadau mewn ffordd mor onest. Rydym i gyd yn gyfarwydd r ferch benfelen honno r wn hawddgar, ond maer gyfrol yman dangos fod y wn honno wedi gorchfygu ambell i her go fawr dros y blynyddoedd, ac mae agwedd bositif Nia tuag at fywyd yn wers bwysig i ni i gyd.

Ychwanegodd Nia, Roedd yn brofiad go od mynd ati i ysgrifennur llyfr, yn enwedig a finnau wedi arfer holi pobl eraill am eu bywydau ar raglenni fel Cwpwrdd Dillad! Ron i eisiau bod yn onest am fy mhrofiadau mewn bywyd, ac mae wedi bod yn hyfryd cael y cyfraniadau arbennig gan deulu a ffrindiau. Dwin gobeithio y bydd pobl yn mwynhau darllen fy stori!
Diweddarwyd ar 18 Ebrill 2011
Maer wyneb yn un syn hollol gyfarwydd i wylwyr S4C, ond faint ohonom syn gwybod mwy am Nia Parry nag a gaiff ei ddatgelu gan ei gwn enwog?

Mewn cyfrol newydd gan Wasg Gwynedd fel rhan or gyfres Nabod, maer gyflwynwraig, y cynhyrchydd ar tiwtor Cymraeg yn rhoi cipolwg oi hanes, oi dyddiau cynnar yn Nwyran ar Ynys Mn i Landrillo-yn-Rhos, o Ysgol y Creuddyn i Brifysgol Abertawe, ynar cyfnod yn byw a gweithio yng Nghaerdydd cyn ymgartrefu yn Rhostryfan yng Ngwynedd a dod yn fam ei hun y llynedd.

Maer gyfrol hwyliog hon ar ffurf llyfr lloffion, syn olrhain hanes bywyd a gyrfa Nia law yn llaw lluniau o albwm personol Nia ai theulu. Yn ogystal hanes ei gyrfa, ei theulu ai ffrindiau, cawn gyfle i glywed Nia yn sn am ei hoff ai chas bethau, oi hoffter o deithio a dawnsio salsa iw ffobia am unrhyw beth efo ffangs! Cawn glywed hefyd am ei thalent fel bardd, ei diddordeb mewn cadw dyddiadur a chreu rhestrau, a sawl ffaith annisgwyl arall fel ei dawn i ddadansoddi breuddwydion.

Ond maer llyfr yma hefyd wedi bod yn gyfle i Nia fynd haenen yn ddyfnach, ac yn y gyfrol mae hin siarad yn ddi-flewyn ar dafod am y pethau syn bwysig iddi yr iaith Gymraeg ar ddelwedd negyddol o gyfryngis, sut y daeth i nabod ei hun yn well a delio gyda chyfnodau tywyll mewn bywyd, megis colli hyder fel merch ifanc ar profiad ingol o gael trafferth i feichiogi a chario plentyn.

Meddai Marred Glynn Jones, cyd-awdur Nia ar y gyfrol, Yr hyn am synnodd i ryw raddau oedd parodrwydd Nia i rannu ei phrofiadau mewn ffordd mor onest. Rydym i gyd yn gyfarwydd r ferch benfelen honno r wn hawddgar, ond maer gyfrol yman dangos fod y wn honno wedi gorchfygu ambell i her go fawr dros y blynyddoedd, ac mae agwedd bositif Nia tuag at fywyd yn wers bwysig i ni i gyd.

Ychwanegodd Nia, Roedd yn brofiad go od mynd ati i ysgrifennur llyfr, yn enwedig a finnau wedi arfer holi pobl eraill am eu bywydau ar raglenni fel Cwpwrdd Dillad! Ron i eisiau bod yn onest am fy mhrofiadau mewn bywyd, ac mae wedi bod yn hyfryd cael y cyfraniadau arbennig gan deulu a ffrindiau. Dwin gobeithio y bydd pobl yn mwynhau darllen fy stori!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Garden in the Clouds, The
Antony Woodward
£8.99
 
Prynwch
Treigladur, Y/Mutations ...
 
£2.99
 
Prynwch
Nofelau Nawr: Blodwen ...
Bethan Gwanas
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch