Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bodlon - Byw'n Hapus ar Lai
Angharad Tomos
ISBN: 9780860742746 (0860742741)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 200x200 mm, 60 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr byrlymus yn tynnu ar brofiadau Angharad Tomos a'i theulu ynghylch sut i fyw bywyd llai gwastraffus. Os ydych chi wastad â chant a mil o bethau i'w gwneud, yn dyheu am fywyd symlach i chi a'ch teulu, yn ysu am gael rhyw eiliad neu ddau i chi'ch hun, dyma'r union lyfr rydych wedi bod yn chwilio amdano.

A book that documents the experiences of the author Angharad Tomos in her quest to live a more green and less wasteful life. If you are one of those people who always has a thousand things on the go, do you long for a simpler life for you and you're family or maybe you want a few quiet moments to yourself? If so this is the book for you.
Cyfrol hunangymorth yw Bodlon, epil y gyfrol Self-Help gan Samuel Smiles (1859), y gwaith Fictoraidd hwnnw a lwyddodd i ennill cornel arbenigol a phroffidiol or farchnad lyfrau iddoi hun. Diben cyfrolau or fath yw hyfforddir darllenydd i gyflawni rhyw nod drwy sylwi ar ddiffygion personol ac ymdrechu iw cyfnewid am arferion da.

Pwrpas Bodlon yw ein helpu i ddefnyddion hamser yn well, a gwellan defnydd o adnoddaur ddaear. Dylem fwytan iach bwyd lleol, llysieuol gan mwyaf, a pheidio bod yn rhy farus. Dylem gerdded i bobman syn llai na milltir o bellter, beicio i bobman syn nes na phedair milltir, a gofalu bod o leiaf un diwrnod yr wythnos yn ddiwrnod di-gar. Dylem ddefnyddio hancesi go iawn yn lle hancesi papur, a defnyddio pin dur a photel inc yn lle beiros a ffelt tips sydd wediu gwneud o blastig. Yn lle mynd ir dre i siopa ar fore Sadwrn awgrymir ein bod nin aros gartref i wno, garddio, coginio, a mynd r ci am dro. Proc i gydwybod ywr gyfrol hon.

Ar sail y dylunio ceir yr argraff gamarweiniol mai cyfrol ysgafn yw hon cyfrol i blant, o bosib. Mae golwg ifanc, brysur iddi, gydai chymysgedd o ffotograff a chartŵn, rhai yn well ac yn gryfach nai gilydd. Er bod y tudalennau wediu gosod yn ddeniadol ir llygad, nid yw pob tudalen yn gyfforddus ir llygad. Mae un ffont syn annifyr iw darllen, sef y ffont syn agor y gyfrol drwy adrodd storir pysgotwr. Ond mae gafael braf ir papur, ar teimlad yn gyfforddus ir llaw.

Rhestrwyd nifer helaeth o gynghorion da yn y gyfrol hon y byddain talu ffordd inni eu dilyn. Efallai na fydd pob un yn dymuno gwella ei fywyd yn yr union ddull a modd hwn, ond mae Bodlon yn fan cychwyn ardderchog i ni ystyried ein dulliau ein hunain o barchu amser, ar byd on cwmpas.

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sali Mali 2 (DVD106)
 
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 3. Dangos fy hun
Tudur Owen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr Bwrdd Sali Mali: 1. ...
Dylan Williams
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch