Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Nabod: 3. Dangos fy hun
Tudur Owen, Tudur Huws Jones
ISBN: 9780860742760 (0860742768)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 200x200 mm, 60 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hanes magwraeth a gyrfa amrywiol y digrifwr a'r cyflwynydd Tudur Owen, mewn cyfrol ddeniadol, yn llawn lluniau. Cawn weld sawl ochr i'w fywyd - ei fagu'n rhan o deulu mawr bywiog, camfihafio a thangyflawni yn yr ysgol uwchradd, ei benodi'n goediwr, bachu gwraig a dod yn dad, a llawer iawn mwy - yn cynnwys, wrth gwrs, creu a chladdu PC Leslie Wynne!

The comedian and television presenter Tudur Owen tells the story of his childhood, and his varying career, in an attractive volume, full of photographs.
Hon ywr drydedd gyfrol yn y gyfres Nabod, yn dilyn Gwyrdd fy Myd (Russell Jones) a Gwenwch! (Nia Parry). A chyfres dderbyniol iawn ydi hi rhyw fersiwn llai academaidd na Bro a Bywyd, ond yn llawn mor ddiddorol.

Mae Tudur Owen yn un o wynebau rheolaidd S4C, ac ymhlith y mwyaf derbyniol. Yma cawn ddod i wybod mwy, llawer mwy, am y dyn y tu l ir wn barod ar arddull hamddenol. O fewn y trigain tudalen, a gofnodwyd yn fywiog ac yn hynod ddarllenadwy gan Tudur Huws Jones, cawn gyfoeth o wybodaeth am Tudur Owen y mab, y gŵr, y tad, y brawd, ar cyd-weithiwr drwy lygaid aelodau ei deulu ai gydnabod yn ogystal i farn amdanoi hun. Ac mae yma doreth o luniau diddorol.

Syniad da iawn fu cychwyn holiadur byr ac atebion cryno. Maen gosod yr hyn syn dilyn mewn cyd-destun. Maer gyfrol wedyn yn dilyn llwybr naturiol o blentyndod i wahanol hanesion am y fferm gartref, am dyfu i fyny, am ddyddiau ysgol ar llwybr a arweiniodd at yrfa ddisglair ar lwyfan ac ar y sgrin fach.

Er nad ywr gyfrol yn anelu at ryw ddyfnder mawr cawn ambell gyfaddefiad gonest ac annisgwyl, megis ei ddireidi ai dangyflawni yn yr ysgol uwchradd. Yna cawn hanes ei waith cynnar ar y fferm ac wedyn fel coedwigwr, cyn iddo gyrraedd uchelfannau goleuadau llachar y llwyfan ar set.

Syniad da ar y naw fu cael barn wahanol aelodau ei deulu amdano. Maer cyfraniad gan ei dad, Iolo Owen, yn hynod ddadlennol. Diddorol ywr cyfeiriad at y ffaith ir mab fynd mor bell sgwrsio swyddog recriwtior fyddin ar gyfer gyrfa yn y lluoedd arfog. A chawn y stori wir am ei gyfarfyddiad r Dywysoges Margaret. Mae hin werth prynur gyfrol petai ond am y stori honnon unig!

Yn naturiol, neilltuir rhannau helaeth or gyfrol iw lwyddiannau fel cyflwynydd a digrifwr, am greu a chladdu PC Leslie Wynne, am y purdan o sefyll fel stand-up ar lwyfannau y tu allan i Gymru. Maen hallt ei feirniadaeth o'r rheiny syn anwybyddu Cymru, ac yn waeth fyth am y rheiny syn ei bychanu. Caiff y plismyn iaith belten ganddo, ynghyd r ffraeo mewnol syn nodweddu llawer ohonom ni Gymry.

Ceir ymar difrif ar digrif ac yma ac acw, y dwys. Mae hanes colli ei fam, Gweneth, a ddioddefodd am flynyddoedd o glefyd Alzheimer yn ddirdynnol. Cyfeiria at y tameidiau bach o bapur ar manylion personol arnynt ei henw ai dyddiad geni a gadwai gydai sbectol er mwyn iddi eu cofio. Mi oedd hynnyn uffernol, meddai.

Un on digrifwyr mwyaf, Idwal Jones wnaeth ddweud unwaith ein bod nir Cymryn feius am beidio chymryd ein digrifwch o ddifrif. Dyma un syn gwneud.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Tudur Owen yn dangos ei hun

Mae gwn ddireidus Tudur Owen yn un gyfarwydd iawn, ond faint ohonom syn nabod y digrifwr tu l ir jcs? Yn ei hunangofiant newydd, Dangos Fy Hun (Gwasg Gwynedd) a gydysgrifennwyd gan Tudur Huws Jones, mae Tudur yn rhoi cipolwg oi hanes o ddyddiau cynnar ei blentyndod ar Ynys Mn i gyfnod PC Leslie Wynne, comedi stand-yp a chyflwyno ar Radio Cymru.

Mae cyfrol hwyliog Tudur (syn rhan o gyfres liwgar Nabod) yn olrhain hanes ei fagwraeth ai yrfa law yn llaw lluniau o albwm personol Tudur ai deulu. Dwi wedi trio llenwir gyfrol hefo digwyddiadau difyr a digri, a dwin gobeithio bydd y darllenwyr wrth eu boddau yn ei ddarllen, meddai Tudur. Mae hir math o gyfrol y bydd pobl yn troir tudalennau yn hytrach na darllen yn fanwl mae o fel llyfr lloffion o mywyd.

Yn ogystal hanes ei yrfa, ei deulu ai ffrindiau, cawn gyfle i glywed Tudur yn sn am ei angerdd dros gomedi, ai siwrne hir a chaled i gyrraedd brig cylch comedi Prydain. Ron i eisiau rhannu ychydig am pa mor anodd ydir cylch comedi byw. Dwi wedi sylweddoli bod rhaid gweithion galed i gyrraedd safon, achos nid ar chwarae bach mae gwneud stand-yp.

Cawn glywed hefyd am ei yrfa rygbi yn Llangoed a Chaernarfon Don i fawr o chwaraewr, a deud y gwir, ond mi on in mwynhaur ochr gymdeithasol ai hanes yn teithior byd gyda'i wraig, Sharon.

Ond maer llyfr yma hefyd wedi bod yn gyfle i Tudur fynd haenen yn ddyfnach, ac yn y gyfrol mae on siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod am anwybodaeth am Gymru, colli ei fam i Alzheimers, a mynd yn flin efo plismyn iaith.

Roedd yn brofiad cathartig mynd ati i greur llyfr ond un or pethau nes i addo i min hun oedd bod mor onest phosib. Mae wedi bod yn broses sydd wedi gwneud i fi feddwl lot am fy mywyd. A deud y gwir, mae o wedi bod yn emosiynol iawn, meddai.

Mae Tudur ar fin lansio menter newydd gydai wraig Sharon, sef caffi a lleoliad adloniant byw or enw Tŷ Golchi, rhwng Caernarfon a Bangor. Mae pori trwy fy mywyd wedi gwneud i fi feddwl am y dyfodol. Dwi wastad wedi teimlo fod Cymru angen mwy o leoliadau ar gyfer comedi, felly penderfynais un diwrnod fy mod am agor lle fy hun. Mae hynnan typical or ddau ohonon ni dydan ni ddim yn meddwl llawer iawn am betha cyn eu gwneud. Un peth da, fydd hin lot haws i mi gael gigs gan mai fi fydd berchen y llwyfan!
Rhoddodd Perry Davies o , 0Rhosllannerchrugog i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr hawdd i'w ddarllen. Mwynheais y lluniau a oedd yn ychwanegu at y diddordeb gan fy mod yn enedigol o Sir Fn."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rapsgaliwn (DVD113)
 
£3.00
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 1. Gwyrdd fy Myd
Russell Jones
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch