Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymêrs Cymru: 7. Cymeriadau Llŷn
ISBN: 9780860742784 (0860742784)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Golygwyd gan Ioan Roberts Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 148 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yma cawn gyfarfod, ymhlith eraill, un o bêl-droedwyr ffyrnicaf Cymru, gweinidog parod ei ddyrnau, ocsiwnïar parod ei dafod, siopwr oedd â'i fryd ar sythu Tŵr Pisa, trempyn neu ddau a gwerthwr pysgod dwyieithog - Fresh Fish! Ffish ffresh!

An entertaining volume recording stories about colourful characters.
Dyma gasgliad o bymtheg o storau am gymeriadau unigryw Llŷn. Brodor o Lŷn ydy'r golygydd, ac o Lŷn hefyd y daw deg o awduron y penodau, felly cawn gyfrol yma am gymeriadau'r ardal gan bobl or ardal. Mae rhai or awduron yn gyfarwydd iawn 'r cymeriadau y maent yn eu cyflwyno ac yn adrodd y stori o safbwynt adnabyddiaeth agos a phersonol. Mae eraill yn cyflwyno cymeriadau gyda gogwydd ychydig yn fwy gwrthrychol. Ffrwyth cyfweliad yw ambell gyfraniad, ac mae rhai o'r penodau'n deillio o ymchwil hanesyddol. Golyga hyn fod arddull amrywiol ir gyfrol. Ganwyd pob un or cymeriadau, ac eithrio Dic Aberdaron, yn yr ugeinfed ganrif, ac mae rhai ohonynt yn dal i fyw yn Llŷn heddiw. Teimlir, felly, er mor unigryw ydyw hanes Dic, nad oes angen ei gynnwys yma mewn gwirionedd.

Pobl chefndiroedd gwahanol a geir yma pobl cae pl-droed, maes eisteddfod, buarth a ffridd, a'r mr. Cawn yma ocsiwnar a gyrrwr lorri laeth, gweinidog yr efengyl ac ambell drempyn. Or un ar bymtheg o gymeriadau, tair merch yn unig sydd wedi eu cynnwys, ond mae pawb sydd rhwng cloriau'r gyfrol 'u gwreiddiau yn ddwfn yn naear Llŷn. Wrth ddarllen, cawn ein hatgoffa fod gan bob un ohonom, er ein bod yn unigryw, nodweddion ein teulu an cymdeithas yn rhan o'n gwead.

Cipolwg ar bob cymeriad yn hytrach na'r stori'n llawn a geir yma, ond er hynny, llwyddodd yr awduron i ddal natur pob cymeriad yn ddeheuig. Yn sicr, mae yma ddeunydd darllen diddorol gyda chryn dipyn o hiwmor, a da yw cael llun or cymeriad ar ddechrau bob pennod ac ar y clawr. Dyma lyfr o ddiwyg gln syn hawdd ei ddarllen. Maen llyfr difyr i rai sydd diddordeb mewn pobl, eu dywediadau, eu harferion au campau.

R. O. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sgymraeg
 
£4.95
 
Prynwch
Yr Un Hwyl a'r Un Wylo - ...
Dic Jones
£9.99
 
Prynwch
Pen Llŷn Harri Parri
Harri Parri
£14.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch