Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Min y Môr
Mared Lewis
ISBN: 9780860742791 (0860742792)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 238 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2012
Mae'n ddiwedd haf mewn pentref glan môr, a phob dim yn ddigon tebyg i'r arfer ym mywyd Ruth - fisitors Min y Môr yn prinhau, y mab yn bymtheg oed oriog, a Cled yn dal y gannwyll iddi o hyd, er gwaetha'i pherthynas â Steve y syrffiwr. Pob dim yn debyg i'r arfer ... nes daw nodyn dienw drwy ddrws Min y Môr, a chysgod o orffennol Ruth yn bygwth chwalu'r cyfan.

It's the end of summer in a seaside village, and everything seems to be as usual in Ruth's life - visitors to Min y Môr are ebbing away, her fifteen-year-old son is still moody, Cled still fancies her despite her relationship with Steve the surfer. Everything seems the same ... until a note lands on the doorstep of Min y Môr, and shadows from Ruth's past threaten to shatter everything.
Mae tensiwn rhwng cymeriadau, gydar gorffennol yn dod yn l i effeithio arnyn nhw, yn elfennau sydd wedi profin llwyddiannus mewn nofelau ar hyd y blynyddoedd, a dyna welwyd yng nghyfrol lwyddiannus ddiwethaf Mared Lewis, y Maison de Soleil. Maen dilyn yr un trywydd gyda Min y Mr, sydd wedii gosod ym mhentref Rhosneigr ar Ynys Mn.

Hanes Ruth, mam sengl syn cadw busnes gwely a brecwast a geir yn y nofel. Mae hi ai mab Math yn mynd drwy gyfnod syn gyfarwydd i bob rhiant yr arddegau anodd, ac yntaun cilio oddi wrthi. Mae hen ffrind plentyndod i Ruth, Cled, sy'n gweithio fel handyman i ymwelwyr a mewnfudwyr yn y pentref, yn ei helpu cryn dipyn, ac yn amlwg yn dymuno eu gweld yn closio, ond mae Ruth wedi dechrau perthynas gyda Steve, syrffiwr syn un or criw o ddysgwyr Cymraeg mae hin ymarfer siarad Cymraeg nhw bob wythnos. Maer storin digwydd tua diwedd y tymor gwyliau, syn ddigon tebyg i unrhyw flwyddyn arall, nes daw nodyn dienw drwyr drws, gan agor llif o atgofion a chodi llond pen o bryderon. Canlyniadaur nodyn a chymhellion y sawl ai hanfonodd syn ffurfio gweddill y nofel.

Wrth ir stori ddatblygu, maer tensiwn yn cynyddu, nes ei fod bron yn felodramatig erbyn y diwedd, ond mae'r ffordd y datgelir yr hanes bob yn dipyn yn ddeheuig iawn. Wrth i un gyfrinach ddod ir golwg, caiff cwestiwn arall ei ofyn, ac maen anodd gwybod pwy all Ruth ymddiried ynddo. Mae Ruth ei hun yn hollol gredadwy ac yn rhywun gall y darllenydd uniaethu hi yn llawn cymhlethdodau a wrthgyferbyniadau, ac maer prif gymeriadau eraill yn taro deuddeg hefyd. Maen amlwg fod Mared Lewis yn gyfarwydd bechgyn yn eu harddegau yn y ffordd maen disgrifior boen wrth ir cwlwm tyn syn bodoli rhwng mam ai mab orfod llacio. Mae Cled yntaun gymeriad crwn, syn bur siomedig i ran ni chyflawnodd lawer yn ei fywyd, ac maen gorfod cowtowio i fisitors er mwyn dal dau ben llinyn ynghyd. A daw hynny at elfen ddifyrraf a mwyaf llwyddiannus y gwaith, sef y portread o bentref glan mr lle mae llawer or boblogaeth yn ddibynnol ar dwristiaeth.

Maer darlun o Rosneigr yn codi cwestiynau syn berthnasol i bentrefi gwyliau ar hyd a lled Cymru. Gan fod y lle mor hardd a deniadol, mae pobl wedi bod yn dod yno ers dros ganrif, ac mae elfen Saesnig gref wedi meddiannu llawer o'r pentref. Mae pobl fel Ruth, sydd hanes o ymgyrchun galed dros y Gymraeg, yn gorfod cyfaddawdu a bod yn gwrtais a chyfeillgar gyda nhw i wneud bywoliaeth.

Mae Mared Lewis yn ysgrifennun gynnil a darllenadwy, ac maer nofel yn frith o ymadroddion ffwrdd hi sydd yn adrodd cyfrolau, fel y llenni-tena-neith-tro-i-dy-haf' sydd mewn cymaint o ffenestri. Mae teitl y gyfrol yn amwys hefyd Min y Mr yw'r enw ar dŷ Ruth, sydd ar lan y mr, ond mae ystyr arall min llafn neu wayw, hefyd ymhlyg yn yr enw.

Nofel dda iawn iw darllen dros yr haf digon i'ch cydio, ond ddim yn rhy drwm.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Awdur a dramodydd, yn wreiddiol o Falltraeth ym Mn ac yn dal i fyw ar yr ynys efoi gŵr ai meibion, yw Mared Lewis. Hon yw ei thrydedd nofel. Cyrhaeddodd 'Y Maison du Soleil' restr hir Llyfr y Flwyddyn 2009.
Diweddarwyd ar 03 Ebrill 2012
Maer mr wastad wedi bod yn bwysig ir awdures Mared Lewis dydi hynny ddim yn syndod a hithaun ferch o Fn. Roedd yn naturiol, felly, iddi sgwennu nofel sydd glan mr (a Sir Fn) yn gefndir cryf iddi, ai lleoli yn un or pentrefi hynny syn denu heidiau o ymwelwyr bob haf.

Cyrhaeddodd ail nofel Mared Lewis (Y Maison du Soleil) restr hir Llyfr y Flwyddyn 2009. Min y Mr ydi teitl ei nofel ddiweddaraf, a dyma eto nofel afaelgar, hynod ddarllenadwy gyda stori gref a chymeriadau fydd yn aros yn y cof.

Enw cartref Ruth, y prif gymeriad, syn cadw busnes Gwely a Brecwast digon prysur yn Rhosneigr, ydi Min y Mr. Fel sydd iw ddisgwyl yng ngwaith Mared Lewis bellach, mae sawl haen i ystyr y teitl hwnnw; ydi, maer mr yn gallu bod yn beryglus ond mae pobol yn gallu bod yn beryclach. Maen ddiwedd haf, a phob dim yn ddigon tebyg ir arfer ym mywyd Ruth fisitors Min y Mr yn prinhau, Math y mab yn bymtheg oed oriog, a Cled yn dal y gannwyll iddi o hyd er gwaethai pherthynas efo Steve y syrffiwr un or mewnfudwyr prin sydd wedi dysgu Cymraeg. Pob dim yn debyg ir arfer, nes daw nodyn dienw drwy ddrws Min y Mr a chysgod o orffennol Ruth yn bygwth chwalur cyfan.

Bydd y tensiwn ar bygythiad syn cronni or dechrau un yn gwneud ir darllenydd gael trafferth rhoir nofel hon i lawr nes ei gorffen. Ond bydd ambell sefyllfa a sgwrs yn codi gwn hefyd!

Llun: Cyfarfod lansio yn Llyfrgell Porthaethwy: Merfyn Pierce Jones (darllenydd), Mared Lewis (yr awdur) a Bethan Gwanas (cyflwynydd y noson).
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Madog (Cymraeg)
Gwyn Thomas
£6.95
 
Prynwch
Dirgel Ddyn
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch