Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwreiddyn Chwerw
Jerry Hunter
ISBN: 9780860742807 (0860742806)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2012
Nofel i oedolion yn ymdrin â safle'r ferch tua chan mlynedd yn ôl, wrth i Mari, y prif gymeriad, roi genedigaeth i'w thrydydd plentyn.

A novel for adults examining the social position of women a century ago. Mari, the main character, gives birth to her third child.
Nofel arall gan Jerry Hunter, enillydd y Fedal Ryddiaith ychydig flynyddoedd yn l, yw Gwreiddyn Chwerw. Gellid dadlau mai datblygun nofel y mae hon, gan ei bod yn dechrau ei thaith yn fwy tebyg i fyfyrdod, ond daw mwy o'r stori ir amlwg wrth ir nofel fynd rhagddi. Adrodd stori yn y person cyntaf y mae Jerry Hunter llais mam yw llais y nofel, o ddydd geni ei mab hyd nes iddo gwblhau ei addysg brifysgol a chael swydd gyfrifol yn Llundain.

Fe anwyd Asa Gray Evans ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ond roedd nam ar ei gefn ac ofnau fod un goes yn gam, a noson ei eni ywr foment allweddol ir nofel gyfan. Mae William, y tad, yn ceisio annog ei wraig i adael y plentyn dan y gwely dros nos, sef gadael ir babi gwantan farwn dawel, a cheisia hithau ddelio ag euogrwydd ei awgrym byrbwyll am weddill ei hoes. Er i'r fam achub y bychan yn y diwedd ai garu a gofalu amdano, erys y foment yn ei meddwl. Hanes ei phenderfyniad ywr nofel, esboniad pam y gwnaeth y penderfyniad, a'i ganlyniadau ar ei pherthynas 'i gŵr ai theulu. Maen adrodd ei hanes fel petain ysgrifennu at Asa, gan ddarlunior rheswm dros ei phenderfyniadau ai effaith ar ei mab ac ar weddill y teulu.

Yn y nofel hon mae Jerry Hunter wedi ceisio mynd dan groen mam, a theimladau mam, ond mae wedi bod yn fwy mentrus na hynny, gan geisio darlunio a disgrifio teimladau ac ymateb merch wrth esgor ar blentyn. Maen nofel hyderus syn trafod teimladau cymhleth o euogrwydd ochr yn ochr balchder a chariad mam. Ond er difrifoldeb a chymhlethdod y teimladau a bortreadir y maer awdur yn llwyddo i gadwr cyfan yn hynod ddarllenadwy a deniadol. Nofel fer, ond nofel sydd yn trafod themu mawrion gydag anwyldeb a thynerwch mawr yw hon.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma ail nofel Jerry Hunter i oedolion. Enillodd y gyntaf Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010, ac yna cyrraedd Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn 2011.
Rhoddodd John Owen o , Rhuthun i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nofel y mis? Nofel y flwyddyn os nad y blynyddoedd. Nofel fer ond nofel gyfoethog dros ben; y stori ddirdynnol, y cymeriadu byw, yr ymdriniaeth sensitif, a'r emosiwn yn codi'n naturiol o'r sefyllfa, yn arbennig felly gyda'r diweddglo cynnil, grymus. Mae themu'r nofel yn her i`r ymennydd, crefydd, gwyddoniaeth a bywyd ei hun, fel mewn gardd sydd blodeuyn hardd gwreiddyn chwerw. Perl o nofel delynegol."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ten of the Most Important ...
Dr John Davies
£9.98
 
Prynwch
Welsh Writing from the ...
Jerry Hunter
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Trellygod: Orsaf ...
Joanne Barkan
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch