Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tapas
Guto Dafydd, Manon Eames, Bethan Gwanas, Janice Jones, Ioan Kidd, Grace Roberts, Eleri Llewelyn Morris, Manon Wyn Williams
ISBN: 9780860742814 (0860742814)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o straeon byrion gan nifer o awduron ar thema gwyliau a theithio. Y cyfranwyr yw Manon Eames, Grace Roberts, Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Wyn Williams, Guto Dafydd, Janice Jones, ac Eleri Llewelyn Morris.

A volume of short stories by various authors on the theme of holidays and travel. The contributors are: Manon Eames, Grace Roberts, Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Wyn Williams, Guto Dafydd, Janice Jones, Eleri Llewelyn Morris.
Cyfrol o straeon byrion am wyliau a theithio yw Tapas. Mae yma wyth stori gan awduron sydd wedi hen ennill eu plwyf a rhai enwau cymharol newydd Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Eames, Grace Roberts, Janice Jones, Guto Dafydd, Manon Wyn Williams ac Eleri Llewelyn Morris.

Mae teitl y gyfrol yn addas iawn ar gasgliad o straeon am wyliau a theithio. Ac fel tapas, ceir yma amrywiaeth rhywbeth at ddant pawb. Fel unrhyw gyfrol o straeon byrion maen bosibl darllen un neu fwy o'r straeon ar y tro, a hynny mewn unrhyw drefn, gan bori rŵan ac yn y man neu ddarllen y cyfan mewn un pryd blasus!

Maer awduron wedi mynd ir afael r thema mewn ffyrdd amrywiol. Mae straeon Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Guto Dafydd ac Eleri Llewelyn Morris yn ein cludo ir Maldives, Barcelona, Tenerife ac India; straeon Janice Jones a Manon Wyn Williams wediu lleoli yng Nghymru a stori Grace Roberts yn cynnwys elfennau o Gymru a thramor. Ond nid y lleoliadau penodol yw canolbwynt y straeon hyn ond y berthynas rhwng pobl ai gilydd. Mae treulio gwyliau neu fynd ar daith efo rhywun arall, boed hwnnw neu honno'n ffrind neun aelod or teulu, yn gallu bod yn straen, yn gallu rhoi prawf ar berthynas ac mae rhywun yn cael gweld agwedd newydd ar bersonoliaeth cyd-deithwyr ac yn dysgu pethau newydd amdanynt.

Mae arddull yr awduron yn amrywio a safon y straeon yn amrywio hefyd. Mae stori Manon Wyn Williams, er enghraifft, yn defnyddio iaith lafar iawn; Bethan Gwanas yn sgwennun hwyliog a rhwydd, fel syn nodweddiadol ohoni hi; ac arddull Ioan Kidd yn ein denu i ddinas hudol Barcelona. Mae ambell storin rhy hir wedir cyfan, mae cynildeb yn rhinwedd mewn ysgrifennu da. Ond mae yna rywbeth da ym mhob stori, a sawl neges yma hefyd. Ac maen braf gweld cyflen cael ei roi i awduron llai cyfarwydd yn ogystal r enwau mwy profiadol. Dyma gyfrol ysgafn y gallwch ei mwynhau yn unrhyw le boed ar draeth braf, wrth dorheulo wrth y pwll nofio, neun swatio o flaen y tn yn breuddwydio am eich gwyliau nesaf.

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Gwledd o straeon am wyliau a theithio

Mae casgliad o straeon gwreiddiol gan rai o awduron mwyaf nodedig Cymru yn cael eu cyhoeddi mewn cyfrol newydd yr haf yma llyfr fysan gwmni delfrydol ichi ar draeth poeth dramor neu wrth y tn yng Nghymru lawog!

Mae Tapas, syn cael ei gyhoeddi gan Wasg Gwynedd, yn gyfrol o straeon byrion ar thema gwyliau a theithio syn mynd ni o Gymru i Guatemala, o Sbaen ir India, ac o Tenerife ir Maldives, ac yn cynnwys digonedd o rialtwch ar hyd y ffordd.

Mae yma wyth stori i gyd, ar wyth awdur syn cyfrannu ydi Manon Eames, Grace Roberts, Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Wyn Williams, Guto Dafydd, Janice Jones ac Eleri Llewelyn Morris.

Dywed Guto Dafydd, syn wreiddiol o Drefor ger Caernarfon, Wrth ddarllen y gyfrol dwin gobeithio y bydd pobl yn cael dianc am rywfaint o haf gwlyb Cymru. Dwi bob amser yn pendroni pam ydan nin dewis byw yng Nghymru a hithau mor damp a diflas yma. Pam ddim codi pac am yr haul, lle mae tywod yn boeth dan draed a choctels iw cael ar lan y mr? Ond dwin amau bod rhai ohonon nin gweddun well ir glaw nag i lefydd brafiach, ac mae fy stori in mynd ar l hynny.

Mae stori Guton adrodd hanes Gwynfor, gŵr sydd newydd gollii wraig ac syn mynd i Tenerife i aros efo hen ffrind iddo syn byw yno, yn y gobaith o ddod i delerau i brofedigaeth, mwynhau mymryn o haul a thrio gwrthod heneiddio. Ond wedi iddo gyrraedd y lle mae bywyd gwyllt y gwladychwyr o Brydain sydd ar yr ynys y clybio ar rhyw ar ymyrryd mewn gwleidyddiaeth leol yn gwneud iddo ysu am gael dianc nl i Gymru fach!

Er bod teithio a gwyliaun themu canolog ym mhob un or straeon, mae pob awdur yn ymdrin r themu hynny mewn ffyrdd hollol wahanol. Addas iawn, felly, ydir teitl Tapas mae modd pori trwyddi wrth eich pwysau, a mwynhau gwahanol flasau atheimladau.

Dywed Marred Glynn, golygydd y gyfrol, Ron in awyddus inni gyhoeddi cyfrol fyddain ddelfrydol i rywun ddarllen ar wyliau neu yn ei amser hamdden llyfr fedri di bori ynddo fo a darllen un stori ar y tro, ella! Maen nhwn straeon hawdd eu darllen ond eto maen nhwn rhoi proc yma ac acw ac yn gwneud i ti feddwl. Maer teitl yn cyfleur llyfr ir dim yn creu awyrgylch cyfandirol ac ar un pryd yn awgrymu bod danteithion difyr y tu mewn ir cloriau.

Mi wnes i fwynhaur profiad o weithio ar Tapas yn fawr iawn, er bod y talentau sy ganddon ni yma yng Nghymru yn golygu bod dewis a dethol wyth awdur i gyfrannu wedi bod yn anodd iawn. Mi wnes in fwriadol ddewis rhai rydan nin eu cysylltu meysydd gwahanol (fel Manon Eames a Manon Wyn Williams syn weithgar iawn ym myd y ddrama) ond hefyd rai syn hen lawiau ar y stori fer (fel Eleri Llewelyn Morris a Grace Roberts).

Un o Rosmeirch ger Llangefni, Mn ydi Manon Wyn Williams, ac mae ei stori hwyliog am griw o ferched syn cael eu gorfodi i dreulio oriau yng nghwmni ei gilydd yn sicir o roi gwn ar eich wyneb. All y ddwy fam-yng-nghyfraith roi eu gwahaniaethau or neilltu jyst am y daith lawr i Fachynlleth bell? Pwy a ŵyr!

Dywed Manon, Ron in meddwl y bydda hin ddifyr cael llwyth o gymeriadau gwahanol au lluchio nhw i gyd at ei gilydd. Dwin falch iawn o gael bod yn rhan o gyfrol syn cynnwys cymaint o awduron nodedig. Mae na alw mawr am y math yma o lyfr gan fod cyfrwng y stori fer yn un gweddol brin yn Gymraeg erbyn hyn, ac mae hynnyn biti.

Ychwanegar golygydd Marred Glynn, Maen anodd dewis hoff stori or gyfrol gan fod gan yr awduron i gyd eu cryfderau eu hunain rhialtwch dros-ben-llestri stori Manon Wyn, cynildeb rhai Manon Eames a Bethan Gwanas, awyrgylch hudolus stori Ioan Kidd, anwyldeb straeon Janice Jones a Grace Roberts, manylder a chrefft un Eleri Llewelyn Morris, a ffresni a chlyfrwch stori Guto Dafydd. Dwi wediu darllen nhw droeon erbyn hyn ond yn parhau i fwynhau pob un!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Ar Waith
Non ap Emlyn
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch