Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
ISBN: 9780860742821 (0860742822)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2012
Nofel lawn hiwmor a ffresni i oedolion, wedi'i lleoli ar ynys Cyprus yn bennaf. Mae'r cyfrinachau lu rhwng aelodau teulu'r diweddar Trefor a'i gilydd yn creu pob math o broblemau!

A humorous novel for adults, set mainly in Cyprus, with untold secrets between family members of a deceased man causing all kind of problems!
Dyma nofel gan awdures newydd sbon ond yn amlwg awdures syn sylwi ar bobol, eu harferion au sgwrs.

Nid wyf am ddatgelu gormod ondyn fras mae Trefor Morris wedi gorchymyn iw lwch gael ei wasgaru yng Nghyprus a hynny am iddo wasanaethur fyddin yno ac felly maer diwrnod wedi cyrraedd lle maer teulu yn mynd i dalur gymwynas olaf. Ond ni ellir mynd i Gyprus mewn diwrnod ac felly maer teulu wedi llogi villa am wythnos. Yn l y disgwyl, mae na densiynau. Dyw pethau ddim yn rhy hawdd ar Dilys gan ei fod newydd golli ei gŵr ac maer ddwy ferch yn go wahanol iw gilydd. Mae Elen yn hoff iawn o gyfforddusrwydd y bywyd dosbarth canol ac y mae hi ai gŵr Geraint au dau blentyn (bachgen a merch wrth gwrs) yn cynrychioli gwerthoedd y bywyd hwnnw. Dyw pethau ddim mor hawdd ar Nerys. Roedd ei thad wedi gobeithio cael bachgen yr ail dro ond Nerys a ddaeth a rywsut mae elfen o anfodlonrwydd wedi bod yn ei chylch or dechrau. Ar ben popeth mae hin caru ag actor di-waith Phil ie gall pethau ond fynd o chwith er mor foethus a dymunol y villa.

On chwarae teg ir awdures dywr stori ddim yn gwbl amlwg. Mae yna ddwy stori gref yn cydredeg ai gilydd ac y maer naill ar llall yn hynod ddifyr. Yr hyn syn arbennig yn y nofel hon yw ryw sylwadau bach craffog rwyn siwr bod Marlyn Samuel wedi treulio lot fawr o amser yn `people watching ac o bosib yn gwrando, yn ddiarwybod, ar sgyrsiau pobl!

Maer iath yn ffres ac yn ystwyth a maen nofel syn eich cymell i ddarllen hyd y diwedd. Mae yma yfed, rhyw, affairs, chwerthin a chrio! Ydi wir, maer cyfan yn hynod gyffrous ond efallai fod y diwedd bach yn ry dylwyth tegaidd a bod y digwyddiadau ola wedi digwydd braidd yn rhy sydyn. Fy marn i yw hynny ond dyma nofel iw mwynhau yn fawr. Edrychwn ymlaen at y nesaf gan Marlyn Samuel.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch