Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Modryb
Amrywiol
ISBN: 9780860742838 (0860742830)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 126 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae hon yn ddilyniant i'r cyfrolau poblogaidd Nain/Mam-gu a Taid/Tad-cu, a'r tro yma cawn atgofion Tudur Owen, Angharad Tomos, Mari Emlyn, Siân Thomas, Ffion Dafis,Dylan Wyn Williams, Elin Aaron, Bethan Jones Parry, Heledd ap Gwynfor, R. Alun Evans, Cathryn Gwynn ac Efa Siôr Bowen. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys 'Cywydd o fawl i bob Anti' gan Annes Glynn.

Modryb (Auntie) is the sequel to the popular Nain/Mam-gu (Grandma) and Taid/Tad-cu (Grandad), and contains recollections by Tudur Owen, Angharad Tomos, Mari Emlyn, Siân Thomas, Ffion Dafis, Dylan Wyn Williams, Elin Aaron, Bethan Jones Parry, Heledd ap Gwynfor, R. Alun Evans, Cathryn Gwynn and Efa Siôr Bowen. It also features a wonderful poem by 2004 Prose Medal winner Annes Glynn.
Un fodryb fu gen i Modryb Leusa ond bu hi farw cyn i mi gael fy ngeni. Antis oedd y lleill i gyd ac roedd gen i lawer gan fod Mam yn un o naw o blant a Nhad yn un o saith. Doedd ryfedd, felly, fod y gyfrol hon yn apelio.

Gwledd yw modrybedd yn l Annes Glyn, a dyna a gaiff y darllenwyr wrth iddynt hwylion hiraethus braf drwyr gyfrol hon. Mae yma fwy o lawer na phortreadau o fodrybedd gan fod yma str o hanes a straeon yn ein gwahodd i ganol difyrrwch a dirgelion bywydau teuluoedd ein henwogion. Does dim ond angen cip sydyn ar y clawr ar rhestr awduron in temtio ni i estyn y gyfrol o silff y siop a thwrio yn ein pyrsiau a'n waledi am y seithpunt namyn pum ceiniog iw phrynu.

Tudur Owen syn hwylion l ir gorffennol o fewn troelliad hen geiniog (ceiniog 1889, dyddiad geni Anti Ceti) ac ir cyfnod hudolus, nefolaidd pan oeddwn in fachgen bach. Mari Emlyn wedyn, fel llawer ohonom, yn dod i sylweddoli bod teulun bwysicach i rywun wrth fynd yn hŷn ac yn difaru peidio holi mwy ar Anti Llinos ac Anti Meri. Mae Angharad Tomos yn mwynhau dal y bws i stalwm yng nghwmni Bodo a difyr fu rhannu atgofion Dylan Williams am y ddwy o Lanwydden.

Mae yna fodrybedd heddiw hefyd fel Meinir Ffransis a Ffion Dafis, y naill yn eilun iw nith Heledd ap Gwynfor, ar llall yn methu egluror emosiwn am trawodd pan glywais mod in mynd i fod yn fodryb am y tro cyntaf.

Modryb go arbennig, maen amlwg, yw Gwen Aaron, ceidwad y llyfr Congrinero a gyflwynwyd gan yr awdur David Meredith i Sion ac Elin iw ddarllen yn Gwelfor. Cartref Gwen yw Gwelfor. Oes angen dweud mwy?

Ein hatgoffa or cyfnod diogel, cynnes hwnnw a wna Sin Thomas, y cyfnod pan oedd gen i ddwsinau o Antis ar mwyafrif o rheinyn rhai answyddogol ... Anti Jane, Anti Jinny, Anti Eiry ... ar Antis oedd yn gymdogion, Anti Mary, Anti Rhian ...

Does dim dwywaith na chewch chi eich swyno gan stori 'Cadair Bodo Jini' Bethan Jones Parry. Melys moes mwy yw ysgrif R. Alun Evans, 'Modrabedd' prin bod angen y darluniau gan mor fyw ywr portreadau ac mae antur yr ymweliadau mis Awst r perthnasau hyn yn gyfareddol i'w darllen.

Ymwrthod r teitl wna Cathryn Gwynn rhag iddi orfod mynd i bowdro fy nhrwyn a gwisgo eau de Cologne. Er hyn, maen dotio ar ei nithoedd a'i neiaint, gan sylweddoli mai dim ond rhyw drwch blewyn (os hynny) syn eu gwahanu oddi wrth fy mhlant fy hunan yng ngraddfa fy nghonsrn amdanyn nhw a niddordeb llwyr ynddyn nhw fel pobol.

Does dim dwywaith nad yw'r gyfrol hon yn un ddelfrydol i bob modryb, a hefyd i bob un ohonom gafodd fodryb i'w chofio.

Eirwen Llwyd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol newydd yn dathlu modrybedd o bob lliw a llun

Mae gan bawb ei hoff Anti, boed honnon fodryb go iawn neun un o ffrindiau pennaf eich mam neuch nain y buoch yn ei galwn Modryb neu Bodo neu Anti Rhywbeth ers cyn cof, heb feddwl am gwestiynur peth! Y tymor hwn, mae Gwasg Gwynedd yn dathlur cymeriadau hynod hyn mewn llyfr newydd sbon, gyda rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru yn siarad am eu hoff fodryb.

Mae pleser, difyrrwch, addysg, ambell wn ac ambell ddeigryn iw cael rhwng cloriaur gyfrol ddifyr Modryb. Maen agor hefo Cywydd o fawl i bob Anti gan Annes Glynn, enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd yn 2004. Fel y dywed Annes: I blant, does neb fel Anti.

Mae Modryb yn ddilyniant ir cyfrolau poblogaidd Nain/Mam-gu a Taid/Tad-cu, ar tro yma cawn atgofion Tudur Owen, Angharad Tomos, Mari Emlyn, Sin Thomas, Ffion Dafis,Dylan Wyn Williams, Elin Aaron, Bethan Jones Parry, Heledd ap Gwynfor, R. Alun Evans, Cathryn Gwynn ac Efa Sir Bowen.

Am ei Anti Ceti maer digrifwr Tudur Owen yn hel atgofion cymeriad a hanner y caiff Tudur ei atgoffa amdani bob tro y daw ar draws hen geiniog arbennig sydd ganddo mewn drr yn y tŷ. Meddai: Roedd hin dipyn o gymeriad, a deud y lleia, fel y gwelwch chi yn y bennod. Mi wnes i fwynhau sgwennu am Anti Ceti, a gobeithio y bydd pobl yn mwynhau darllen amdani hefyd. Unwaith nes i ddechrau sgwennu, roedd un atgof yn arwain at un arall, ac ron in cofio petha amdani nad on i wedi meddwl amdanyn nhw ers blynyddoedd.

Dwin gobeithio neith y gyfrol i bobl feddwl mwy am yncls ac antis. Maen nhwn bobl bwysig yn ein bywydau ni syn cael lot o ddylanwad arna ni, ond dydyn nhw ddim yn tueddu i gael yr un clod Mam a Dad neu Nain a Taid, er, yn aml iawn (yn fy achos i, beth bynnag), tin ymddiried mwy yn dy anti nag yn dy fam neu dy dad, ac yn deud mwy wrthi.

Er bod y mwyafrif or penodaun sn am fodryb arbennig, mae Cathryn Gwynn a Ffion Dafis yn trafod y profiad o fod yn fodryb. Mae Ffion yn amlwg yn ei helfen wrth siarad am ei thri nai, plant ei chwaer Noa,
Moi a
Twm Hallam.

Dywed Ffion: Alla i ddim egluror emosiwn am trawodd pan glywais mod in mynd i fod yn fodryb am y tro cyntaf. Mae perthynas modryb ai neiaint yn un unigryw. Mae hin un syn cynnig dewis a rhyddid llwyr i mi. Mae Ler a Gwion ar hogiaun uned gadarn, ac mae hi i fyny i mi faint o ran or uned honno rydw i am fod. Ar gwir amdani? Alla i ddim cadw draw!

Bethan Gwanas fun gyfrifol am olygur gyfrol. Dywed: Roedd Nain/Mam-gu a Taid/Tad-cu wedi bod mor llwyddiannus ac wedi gwerthu cystal, ro'n i'n eitha siŵr bod lle i un gyfrol fach arall yn y gyfres. Weithiau, mae hi'n anodd dod o hyd i'r anrheg Nadolig perffaith ar gyfer eich modryb, ac mae'r gyfrol yma i'r dim, tydi?

Bob tro byddai cyfrannwr yn cytuno i yrru ysgrif, mi fyddwn i'n cynhyrfu'n rhacs ac yn edrych ymlaen mwya ofnadwy at weld y cynnyrch. A phan fyddai hwnnw'n cyrraedd, ro'n i'n cynhyrfu fwy fyth! Fel hefo'r ddwy gyfrol arall, rydw i wedi ceisio cael ystod eang o gyfranwyr o wahanolrannau o Gymru ac o wahanol oedran a chefndir rhain brofiadol, eraill yn enwau llai cyfarwydd. Mae'n rhaid i mi ddeud mod i wedi gwirioni hefo'r canlyniad ac yn teimlo bod y gyfrol yn un wirioneddol hyfryd. Mae'r amrywiaeth o fodrybedd hen ffasiwn (weithiau'n ecsentrig fel rhai Bethan Jones Parry ac Angharad Tomos) a'r modrybedd mwy modern fel Gwen Aaron, Ffion Dafis a Cathryn Gwynn, wedi fy mhlesio'n arw. Rydw i wedi gwirioni hefyd hefo cywydd Annes Glynn ar y dechrau, a chlawr hyfryd Dorry Spikes, sydd wir yn tynnu sylw.

Mae'n rhaid i mi gyfadde i ysgrif Efa Sir Bowen, disgybl o Ysgol Eglwyswrw, roi gwn fawr ar fy wyneb. Mi ges fy mhlesio'n fawr hefyd gan ddawn lenyddol Tudur Owen. Ro'n i'n amau ers talwm fod y boin gallu sgwennu rhyddiaith, dim ond iddo roi cynnig arni, ac ro'n i'n iawn!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch