Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 36 Hanas Gwanas
Bethan Gwanas
ISBN: 9780860742845 (0860742849)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant arbennig o ddifyr yr awdures a'r ddarlledwraig Bethan Gwanas. Yn yr hunangofiant yma mi gewch weld sawl ochr wahanol i gymeriad Bethan. Byddwch yn rhyfeddu at brysurdeb ei bywyd, ac yn chwerthin llawer (a chrio weithiau) yn ei chwmni.

The autobiography of Bethan Gwanas, the Welsh-language author and broadcaster.
Rwyn siŵr fod nifer ohonom wedi prynu hunangofiannau ond heb orffen eu darllen efallai nad oedd hanes bywyd y gwrthrych at ein dant, na'r dweud yn plesio, ond yn sicr nid yw hyn yn wir am hunangofiant Bethan Gwanas, y ferch hynod fyrlymus o ardal Dolgellau.

Efallai fod rhai ohonoch yn teimlo eich bod yn adnabod Bethan yn lled dda yn barod gan iddi eisoes gyhoeddi cyfrolau megis Dyddiadur Gbara, Byd Bethan, Mwy o Fyd Bethan, ynghyd theitlau eraill, ond gallaf eich sicrhau y dowch i adnabod Bethan yn llawer gwell ar l darllen y gyfrol hon.

Or cychwyn cyntaf cewch eich tynnu i mewn i'w hanes wrth iddi sn am ei hantics ar hyd llwybr bywyd ac mi roedd hi'n ferch ddrwg hyd at ei harddegau. Maen syndod iw rhieni fentro ar fagu rhagor o blant! Er mai dim ond hanner cant yw Bethan mae hi wedi cyflawni mwy nar rhan fwyaf ohonom. Roedd hin dipyn o domboi pan oedd hi'n ifanc ac yn llond llaw yn ei harddegau, yn dianc or ysgol yn gyson. Mae ei helyntion yn hynod ddoniol ac yn agoriad llygad.

Ceir elfen o frolio yn fynych mewn hunangofiant, a gall hynny ddiflasu'r darllenydd, ond does yna ddim o hwnnw i'w gael yn y gyfrol hon. Mae Bethan yn hen ddigon parod i chwerthin wrth adrodd ei hantics a rhannu ei chamgymeriadau ni. Does dim ots ganddi gyfaddef ei bod wedi bod yn y Glb ym Mangor cyn perfformio Jiwdas, un o gynyrchiadau drama'r Urdd, a chyfaddef bod y blue moons wedi cael cryn effaith ar ei pherfformiad. Dyw hi ddim yn poeni, chwaith, am adrodd yr hanes am Eirian Owen yn dweud wrthi yn ystod perfformiad yn Ysgol y Gader ei bod yn canu drwy'i thin.

Mae yma onestrwydd di-ben-draw drwyr gyfrol. Wrth gyfeirio at Emily Davies, un o'i darlithwyr o'i chyfnod yn y coleg, dywed nad oedd gan Emily fawr o feddwl o Bethan, a meddai yn yr un gwynt nad oedd ganddi hithau fawr o feddwl o Emily chwaith! Maer straeon doniol yn ddiddiwedd ac wediu cyflwyno hiwmor hynod o sych syn taro deuddeg.

Ond mae yna ddigwyddiadau hynod o drist ar daith bywyd. Gydar tristwch mwyaf y darllenwn am bwlimia Glesni ei chwaer, a hanes ei marwolaeth ifanc yn Bangkok. Yma eto mae Bethan yn gwbl onest wrth ddisgrifio'i theimladau wedi ymateb rhai o aelodaur capel i drefniadaur angladd. Dywed ar ddiwedd yr hanes nad oes gan neb hawl i fesur galar rhywun arall y 'perchennog' yn unig syn gwybod maint a dwyster y golled.

Mewn trafodaeth ddiweddar ar Radio Cymru, barn Jon Gower oedd nad ydym wedi cael adnabod y Bethan Gwanas go iawn yn y gyfrol hon, ond rwyf am fentro anghytuno ag ef. Nid cofnod manwl, ymffrostgar o gerrig milltir y daith a geir rhwng y cloriau ond cofnod difyr syn datgelu llawer iawn am Bethan. Faint o ferched sengl, er enghraifft, syn fodlon trafod eu bywyd carwriaethol ar ffaith nad ydynt wedi cael plant? Mae Bethan, chwarae teg, yn gwneud hynnyn ddigon agored, gan rannu hefyd deimladau cwbl onest ynglŷn r nifer o swyddi y bun ei gwneud. Nid peth hawdd, yn wir, yw trafod cyd-Gymry a hwythau'n dal yn byw a bod yn ein plith!

Ystrydeb, maen siŵr, yw dweud ar ddiwedd adolygiad fod hon yn gyfrol na ellir ei rhoi naill ochr, ond wir i chi, mae stori Bethan yn hynod ddifyr ac yn un a fydd yn apelio at ddarllenwyr o bob oed ymhob rhan o Gymru.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rapsgaliwn (CD) (CD2654)
 
£5.99
 
Prynwch
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch