Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dylanwadau
Dylan Jones
ISBN: 9780860742852 (0860742857)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes ei fywyd a'r dylanwadau fu arno gan y darlledwr adnabyddus a ffraeth. Mae 'na fwy i Dylan Jones na Taro'r Post, Ar y Marc ac ati ar Radio Cymru!

The autobiography of the well-known Welsh-language broadcaster, Dylan Jones.
Gofynnwch i unrhyw berson llwyddiannus am gyfrinach y llwyddiant hwnnw a mentraf ddweud mair un ateb gewch chi gan o leiaf naw allan o bob deg: bod yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Ond nid fellyr darlledwr ar newyddiadurwr Dylan Jones. Y diwrnod a fun gyfrifol am newid ei fywyd ef yn llwyr oedd 15 Ebrill 1989, ar lleoliad oedd maes pl-droed Hillsborough.

Yno fel cefnogwr a sylwebydd ar y gm yr oedd Dylan pan fun dyst ir trychineb y mae ei ganlyniadaun dal i atseinio drwyr wasg ar cyfryngau. Sylwebaeth o natur annisgwyl iawn a gafwyd gan yr athro ysgol o Gapel Garmon y diwrnod hwnnw. Ond bu ei gyfraniad i Byd y Bl mor argraffiadol fel iddo, ben bore Llun, dderbyn gwahoddiad gan Bennaeth Newyddion BBC Cymru i ymuno r staff yn ohebydd llawrydd.

Is-deitl yr hunangofiant yw Hanes yr hogyn o Gapel Garmon ar bobol ar pethau ai gwnaeth o yr hyn ydi o. Ac maen hanes hynod ddifyr a chryno syn croniclo bywyd a chymeriad sy'n fwrlwm o bersonoliaeth. Er mai llais Dylan a glywn drwyddi draw ni ddylid anghofio cyfraniad Tudur Huws Jones, ai arddull hynod ddarllenadwy.

Maer cyfan yma, gan gynnwys portread cynnes oi fro enedigol ai chymeriadau aelodau o ddwy ganolfan gyfochrog yr ardal sef Capel Seion a thafarn Pen Llan. Yn allweddol ir bennod gynnar yn ei hanes roedd prifathror ysgol gynradd, Brian Morris.

Maer gyfrol yn dilyn patrwm disgwyliadwy hunangofiant, sef atgofion personol, troeon trwstan ac ati. Hoffwn fod wedi darllen mwy am gyfnod coleg, ond dyna ni, pa mor glir fedr rhywun gofioi gyfnod mewn coleg?

I mi, y penodau am ei waith fel darlledwr a newyddiadurwr syn canur gloch gliriaf. Bu Dylan yn rhan o rai o ddigwyddiadau mawr ein cyfnod. Yn ogystal Hillsborough cawn hanes ei ran bersonol yn yr adroddiadau ar gyflafan Dunblane, marwolaeth Diana, rhai o brotestiadau Gogledd Iwerddon, ymweliad ag Islamabad wedi trychineb 9/11, a llofruddiaeth James Bulger.

Cysylltir Dylan ag amryw o gyfresi radio, wrth gwrs, Ar y Marc yn arbennig. Cawn wybod sut y cafwyd y syniad a esgorodd ar y gyfres gwlt honno. Maen cymharur digwyddiad gweledigaeth Isaac Newton pan drawyd hwnnw ar ei ben gan afal. Yn anffodus, maen rhaid gen i fod bocs afalau cyfan wedi taro pen Dylan pan benderfynodd gefnogi Leeds United.

Petawn in gorfod dewis un gair i ddisgrifior gyfrol hon, cynhesrwydd fyddair gair hwnnw. Maen gofnod hynod ddifyr o fywyd bachgen hynaws a deallus. Mae ei frawddeg gloin crynhoi ei agwedd at fywyd i'r dim: Ydw, dwin lwcus tu hwnt.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Y llais syn taror marc

Mae llais Dylan Jones yn adnabyddus ar hyd a lled y wlad fel un on darlledwyr radio mwyaf ffraeth a holgar, ac mae hunangofiant unigryw'r hogyn o Gapel Garmon ger Llanrwst yn datgelu pwy ywr bobl ar digwyddiadau ai gwnaeth o yr hyn ydi o heddiw.

Yn Dylanwadau, a gyhoeddir gan Wasg Gwynedd, maer seren radio yn adrodd hanes ei fywyd oi blentyndod yng Nghapel Garmon ger Llanrwst iw gyfnod fel athro mewn ysgolion uwchradd, ac ynai yrfa fel newyddiadurwr a chyflwynydd.

Yn un o hoelion wyth BBC Radio Cymru er 1990, i ni heddiw Dylan ydir ffan pl-droed hynod o frwdfrydig syn cyflwyno Ar y Marc, ar newyddiadurwr praff syn llywio Taror Post.

Yn hytrach na chofnodi hunangofiant traddodiadol, penderfynais edrych yn l ar y bobl ar digwyddiadau pwysig yn fy mywyd hyd yma y bobol ar pethau sydd wedi fy siapio i fod y person ydw i heddiw.

Trwy ddyddiau plentyndod, dwin sicr mai pobol a gafodd y dylanwad mwya arna i. Roedd gan fy nhad rownd lefrith, a dwin cofio treulio oriau yn ei helpu a thrwy hynnyn dysgu cyfathrebu efo pobol o wahanol gefndiroedd a chenedlaethau, rhywbeth sydd wedi dwyn ffrwyth i mi fel cyflwynydd radio.

Ar l graddio mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, aeth Dylan i ddysgu Hanes a Gwleidyddiaeth yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, ac yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Trwy ei ddiddordeb ysol mewn pl-droed y cafodd y cyfle yn 1986 i ddarlledu o gmau ar y Sadyrnau i Radio Cymru.

Yn ystod y cyfnod yma fe fu Dylan yn sylwebu ar gm gynderfynol Cwpan yr FA rhwng Lerpwl a Nottingham Forest ym mis Ebrill 1989 yn Hillsborough. Mae pennod yn y gyfrol am y drychineb erchyll lle bu farw 96 o bobl. Maer digwyddiad yn dal i godi ias arna i hyd heddiw. Roeddwn i yno i sylwebu ar gm bl-droed, nid i lunio adroddiad ar gyfer newyddion, ond yn amlwg roedd y digwyddiadau dinistriol a ddatblygodd yn gofyn i mi adrodd y stori hunllefus yn l i Gymru.

Y flwyddyn ganlynol ymunodd ag Adran Newyddion y BBC fel gohebydd newyddion, ac maer gyfrol yn datgelur effaith bersonol a gafodd gohebu ar straeon a thrychinebau eraill arno fel llofruddiaeth James Bulger yn Lerpwl, cyflafan Dunblane, marwolaeth Diana ym Mharis, a helyntion Pacistan yn sgil ymosodiadau 11 Medi 2001.

Yn 1992 y dechreuodd Dylan gyflwyno cyfres o chwe rhaglen ar gyfer ffans pob math o chwaraeon, ac ugain mlynedd yn ddiweddarach mae on dal wrth lyw y rhaglen sy bellach i gyd am bl-droed, Ar y Marc: Ron in meddwl bod y deng mlynedd cynta wedi mynd yn sydyn, ond maer ail ddegawd wedi hedfan heibio!

Dwin meddwl bod pobl yn mwynhau Ar y Marc oherwydd bod na gydbwysedd rhwng yr arbenigol ar arwynebol. Dwin gwbod am nifer o wrandawyr sydd ddim yn ffans pl-droed o gwbwl, ond syn dal i wrando bob dydd Sadwrn!

Yn 2002 y dechreuodd Dylan gyflwyno Taror Post: Mae hin hynod bwysig fod rhaglenni fel Taror Post yno i roi cyfle i bobl gael dweud eu dweud am straeon sydd eisoes yn y penawdau. Dyna sy wastad yn cael y flaenoriaeth.

Maer rhaglen yn cael ymateb rhyfeddol rhai pynciau yn fwy nag eraill! Dwin cofio un adeg ron in cael trafferth hefo twrch daear yng ngwaelod fy ngardd, a gofynnais ir gwrandawyr am air o gymorth. Mi gawson nir ffasiwn alwadau yn cynnig cyngor be i neud efo nhw: eu lladd, eu rhwystro, parchu natur, eu hannog roedd y galwadaun dod o bob cornel. Dydach chi byth yn gwbod be'n union syn mynd i daror marc efo'r gynulleidfa er, dwin meddwl bod gan y criw syniad reit dda erbyn hyn.

O ganol Ionawr 2013 bydd cyfnod Dylan fel cyflwynydd Taror Post yn dod i ben, wrth iddo symud i gyflwynor rhaglen newyddion foreol, Y Post Cyntaf.

Dwin edrych ymlaen am yr her newydd o gyflwynor Post Cyntaf. Mi fydda i wedi bod yn cyflwyno Taror Post ers deng mlynedd y Rhagfyr yma, felly dwin meddwl ei bod hin amser delfrydol i symud ymlaen, meddai Dylan.

Wedi deud hynny, mi fydd codi o'r gwely a gadael y tŷ cyn 4.30 y boren ddigon o her ynddi'i hun!
Diweddarwyd ar 07 Rhagfyr 2012
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch