Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Fferm Sgubor Wen
Caryl Lewis
ISBN: 9780860742883 (0860742881)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Darluniwyd gan Peter StevensonAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 260x200 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Saith o straeon gwreiddiol bywiog, llawn dychymyg am anifeiliaid fferm gan yr awdures boblogaidd Caryl Lewis. Addas i oedolion eu darllen gyda phlant o 2 oed i fyny, ac i blant hyd at 9 oed eu darllen ar eu pennau eu hunain. Darluniau gwreiddiol gwych gan Peter Stevenson.

Seven original and lively stories about farm animals by the popular author, Caryl Lewis. Suitable for adults when reading to two year-olds and older, and for children up to nine years old to read on their own. Fantastic original illustrations by Peter Stevenson.
Yn Fferm Sgubor Wen fe gewch hanes nifer o anifeiliaid prysur fel Moc y Mochyn, Priglyn y Draenog, Carwyn y Ceiliog a nifer o rai eraill. Maer llyfr yn gasgliad o saith o straeon cyffrous ac anturus mae llawer iawn yn digwydd ar fferm Sgubor Wen, a llwyddodd Caryl Lewis i greu cymeriadau deniadol a lliwgar.

Yn y stori olaf yn y llyfr, cewch hanes yr ir sydd yn fecanic penigamp. Llwyddodd yr ir i greu tractor ffantastig a oedd hefyd yn gallu hedfan yn uchel. Rwyn hoff iawn or stori hon oherwydd y mae anifeiliaid y fferm yn feirniadol iawn o Hetir Ir ar y dechrau, am nad ywn hoffi dodwy wyau. Ond erbyn diwedd y stori, y maen nhwn synnu at waith Heti. Maer ffermwr yn hapus hefyd gydai dractor prydferth a rhyfeddol.

Stori arall yn y gyfrol yw stori am Mami a Dadi Cwningen yn methu ffeindio blanced ir cwningod gysgu oddi tani dros y gaeaf. Ond mae Mami Llygoden yn eu helpu drwy guddio hancesi yn yr ardd ac mae Dadi a Mami Cwningen yn gwneud blanced o'r hancesi. Maer stori hon yn dda oherwydd rydw in hoffir syniad or cwningod yn ffeindio pob math o hancesi prydferth a meddal yn yr ardd. Mae Mami a Dadi Cwningen wedi bod yn brysur iawn yn gwneud blanced feddal a chlyd ir cwningod bach gael cysgun gynnes yn ystod y gaeaf.

Dyma ddwy o fy hoff straeon yn y llyfr. Cefais flas ar y straeon i gyd oherwydd roedden nhw mor fywiog ac amrywiol. Mae fferm Sgubor Wen yn lle difyr a lliwgar, a byddain hwyl fawr ymweld r lle rywdro. Diolch i Caryl Lewis am y gyfrol.

Gwen Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Fferm (CD)
 
£8.99
 
Prynwch
Oxford Children's Welsh ...
 
£10.99
 
Prynwch
Priodas y Ddau Fwgan Brain
Julia Donaldson
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch