Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Campau Eithafol: Syrffio
Tim Rainger
ISBN: 9780861745364 (0861745361)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Addysgol Drake/Educational, Caerdydd
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mair Loader.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 264x210 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfryn darluniadol bywiog lliw-llawn yn cyflwyno'r gamp o syrffio, yn cynnwys gwybodaeth am yr offer angenrheidiol ynghyd â chynghorion defnyddiol am symudiadau sylfaenol a chyffrous y gamp boblogaidd hon; i ddarllenwyr 9-13 oed.

A full-colour illustrated lively booklet introducing the sport of surfing, comprising information about the necessary apparatus and useful advice about the basic and exciting moves of this popular sport; for 9-13 year-old readers.
Dwi ddim yn un am fentro campau eithafol o unrhyw fath, a than yr haf eleni, wyddwn i ddim oll am syrffio. Ond bu treulio pythefnos ar Draeth Mawr, Sir Benfro, yn ystod mis Awst yn agoriad llygad ac yn addysg ryfeddol i mi o ran y byd syrffio. Traeth Mawr, mae’n debyg, yw un o’r traethau gorau yn Ewrop ar gyfer syrffio, ac roedd y cannoedd a ymwelai’n ddyddiol â’r fan er mwyn gwella eu sgiliau ar y tonnau yn brawf sicr o hynny. Doeddwn i ddim yn gyfan gwbl ddi-glem ynglŷn â’r gamp, felly, wrth agor y llyfr hwn yng nghyfres y Campau Eithafol!

Nid bod rhaid cael cefndir i gael blas ar y llyfr, cofiwch. Ceir yma lawer iawn o wybodaeth am gamp a ddechreuwyd, mae’n debyg, gan frenhinoedd Hawaii, ond sydd erbyn hyn yn hynod boblogaidd yng Nghymru. Mae’r llyfr wedi ei rannu’n 15 adran fer, yn ymwneud â phynciau megis y gwahanol ddulliau o syrffio, gwahanol fathau o donnau, y dillad a’r offer angenrheidiol, mathau o fyrddau, amrywiol symudiadau, a’r peryglon y mae’n rhaid bod yn ymwybodol ohonynt.

Cyflwynir y cyfan trwy baragraffau byrion a chyfresi o bwyntiau pwysig, a’r rheiny mewn Cymraeg rhwydd darllenadwy a dealladwy, gan gynnwys y termau Saesneg pan fo angen. Ceir yma ddigon o luniau trawiadol i amrywio a chryfhau’r testun, gan greu cyfanwaith difyr a deniadol.

'Profiad anhygoel yw syrffio ton berffaith sy’n torri’n lân.' Mae’r llyfr hwn yn sicr yn cyflwyno’r wefr o 'ddilyn y tymhorau ac ymchwydd y môr ar drywydd y don berffaith', ac yn llwyddo i godi chwant ar y mwyaf llipa ohonom. Wela i chi ar Draeth Mawr yr haf nesaf, efallai!

Gwenan Creunant

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch