Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fory Ddaw
Shoned Wyn Jones
ISBN: 9780862432003 (0862432006)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am flys, am ieuenctid, am briodasau amherffaith, ac am gyfeillgarwch clòs rhwng dwy ferch o gefndiroedd gwahanol. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989.

A novel about lust, about youth, about unhappy marriages and about the close relationship between two girls from different backgrounds. First published in 1989.
Funud wedi i mi roi’r ffôn i lawr ar ôl cytuno i adolygu’r nofel hon, ro’n i’n difaru! Wedi’r cyfan, dydy adolygiad ddim y peth hawsaf i’w sgrifennu. Beth petai hi’n nofel ofnadwy? Yn ddiflas ac ystrydebol a rhagweladwy? Beth fedrwn i’i ddweud amdani heb fod yn gas?

Yn fuan iawn ar ôl dechrau darllen Fory Ddaw, fodd bynnag, gwelais nad oedd raid i mi fod wedi poeni. Hanner tudalen gymerodd hi i’m bachu i’n llwyr ac ar ôl hynny mi sglefriais i drwyddi i’r diwedd mewn amser byr iawn. Fedrwch chi ddim methu efo stori dda sy’n symud yn gyflym ac wedi’i sgrifennu’n llithrig, braf – a chast o gymeriadau yr ydach chi ar dân eisiau cael gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd iddyn nhw. Yn ysgafn, yn ddifyr ac yn hawdd iawn i’w darllen, mae’r nofel hon yn un ddelfrydol i fynd efo chi ar eich gwyliau yr haf hwn.

Ynddi, cawn hanes dwy ferch bymtheg oed sy’n wahanol iawn i’w gilydd ond sydd â’u bywydau’n gorgyffwrdd wrth i’r stori ddatblygu. Daw Mari hyderus, ddeniadol o deulu difreintiedig lle mae’n cael ei cham-drin gan Eddie, cariad afiach ei mam. Dyn ei breuddwydion ydy’r athro Mathemateg ifanc yn yr ysgol ond mae yntau’n achosi loes iddi gan nad ydy o ddim ar gael. Mae Elin, ar y llaw arall, er yn ddihyder ac yn blaen, yn ferch i deulu ariannog, yn mynd i ysgol fonedd ac yn byw mewn plasty crand. Eto, gyda’i thad yn ferchetwr a phriodas ei rhieni’n gwegian, dydy bywyd ddim yn fêl i gyd iddi hithau o bell ffordd.

Credaf fod Fory Ddaw yn enghraifft o lenyddiaeth ysgafn ar ei gorau. Mae’n ateb pob un o ofynion y math hwn o sgrifennu, gan lwyddo ar yr un pryd i osgoi’r gwendidau: e.e. mae’n ymwrthod â’r stereoteipio arferol; dydy hi ddim yn rhy ddiniwed; does dim modd rhag-weld y plot o bell, a hyd y diwedd un, do’n i ddim yn sicr beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac mae’r diwedd, er nad ydy o mor hapus nes bod yn anghredadwy, yn gadael y darllenydd efo teimlad bodlon, braf.

Un peth bach oedd yn fy mlino: mae’r ddeialog yn gwyro o fod yn naturiol iawn ar adegau i fod braidd yn llenyddol dro arall, gan wneud y cymeriadau'n llai credadwy. Teimlais fod hyn yn arbennig o wir yn achos Mari. Fel arall, dyma nofel sydd yn taro deuddeg – a da medru dweud hynny. Nid bob amser y mae hi’n bosib bod yn onest ac yn garedig yr un pryd!

Eleri Llewelyn Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch