Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Holl Ganeuon Dafydd Iwan
Dafydd Iwan
ISBN: 9780862432775 (0862432774)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Hefin Elis Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3/4. Fformat: Clawr Meddal, 248x186 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o dros gant a hanner o ganeuon Dafydd Iwan wedi eu trefnu o'r newydd gyda sol-ffa a chordiau gitâr a llawer ohonynt gyda chyfeiliant piano. Ffotograffau du-a-gwyn. Argraffwyd gyntaf yn Nhachwedd 1992.

A collection of over 150 of Dafydd Iwan's popular songs newly arranged with sol-fa and guitar chords and many with full piano accompaniment. Black-and-white photographs. First published in November 1992.
Clywais Dafydd Iwan yn datgan sawl tro nad oedd yn teimlo ei fod yn perthyn i unrhyw fro arbennig, ac nad oedd ei wreiddiau'n ddwfn mewn unrhyw ardal benodol. Eto i gyd, ni wn am undyn byw sydd â’i wreiddiau mor ddwfn ym mhridd ei genedl. Ni wn ychwaith am unrhyw berson sydd wedi cael cymaint o argraff a dylanwad ar ei genedl drwy ei ganeuon. O bridd y genedl y daw’r angerdd sy’n nodweddu ei ganu a’r rhan fwyaf o’i gerddi. Na, nid plentyn bro mohono, ond plentyn y genedl.

Daeth i sylw’r genedl draw yn nechrau chwe degau’r ugeinfed ganrif drwy ymddangosiadau eitha rheolaidd ar raglen Y Dydd. Cofiaf wrando ar y trwbadŵr ifanc, llawn asbri yn cyflwyno geiriau ffres ar ganeuon cyfansoddwyr Americanaidd megis Woodie Guthrie a Burl Ives. Daeth â lliw i sgrin deledu du a gwyn undonog y cyfnod gyda’i ddatganiadau o ‘Bryniau Bro Afallon’, ‘Meddwl Amdanat Ti’, a’r fytholwyrdd ogleisiol ‘Gee Ceffyl Bach’! Fel prawf o’u hapêl, mae’r genedl yn dal i’w canu heddiw – bron i hanner canrif yn ddiweddarach!

Gyda threigl amser, ychwanegodd doreth o ganeuon at y casgliad cynnar. Datblygodd fel canwr, aeddfedodd fel cyfansoddwr a blodeuodd fel bardd. Er iddo barhau i addasu ambell gân gan gyfansoddwr a chantorion fel Bob Dylan, Pete Seeger, Donovan a Joan Baez, addasu ambell gân Wyddelig a chanu rhai o berlau ei gyfaill Hefin Elis, eto i gyd stamp Dafydd Iwan sydd arnynt. Daeth rhai o’i ganeuon gwlatgarol yn anthemau; daeth rhai o’i ganeuon protest mor bigog o bryfoclyd yn 'dipyn o boendod i’r rhai oedd yn credu mewn trefn' yn aml, a daeth ei faledi a’i delynegion yn glasuron. Ceir yn y casgliad amrywiaeth o ganeuon protest, dychangerddi, teyrngedau, parodïau, emynau, cerddi dysgwyr, cerddi serch a cherddi plant a’r cyfan 'yn syfrdanol o fodern, yn syfrdanol o hen' (Gwenallt).

Cynhwysir y caneuon yn ôl trefn yr wyddor. Ceisiais innau drefnu fy hoff ugain. Ar ben y rhestr daeth ‘Pam Fod Eira’n Wyn?’, yna ‘Yma o Hyd’, ‘Y Wên Na Phyla Amser’, ‘Esgair Llyn’, ‘Cân Victor Jara’ . . . ’ta ‘Cân Yr Ysgol’? . . . ’ta ‘Am Fod Haul yn Machlud’? . . . ’ta . . . a sylweddolais pa mor amhosibl oedd eu rhestru. Tasg rwystredig a phleserus yr un pryd.

Roedd hi’n hen bryd i rywun gorlannu’r cwbl, cant pum deg ac un ohonynt i gyd, eu trefnu’n daclus, a’u gosod rhwng y cloriau. Daeth yr argraffiad cyntaf allan ym mis Tachwedd 1992 a gwelodd y trydydd argraffiad olau dydd yn Nhachwedd 2003. Diolch i’r Lolfa am y weledigaeth ac am daclusrwydd a threfnusrwydd y cyflwyniad, ac am gadw pris llyfr mor swmpus a chynhwysfawr mor rhesymol. Bargen yn wir. Does ond gobeithio y bydd y rhwymo yn ddigon cadarn i’r defnydd a’r traul a gaiff llyfr o’r fath!

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golau Newydd, Y
Einir Dafydd
£12.99
 
Prynwch
Lleisiau'r Werin 3
 
£2.75
 
Prynwch
Cadw Twmpath - 100 Arall ...
 
£9.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch